Wat als…

Denk jij ook wel eens in ‘wat als…’ zinnetjes? Wat als ik dat niet gezegd had? Wat als ik wel naar haar was toe gegaan? Wat als ik toch die andere opleiding had gedaan? Wat als ik toen uit huis was gegaan? Wat als ik was getrouwd met hem? Wat als ik niet daar was […]

Vergeving en vertrouwen

Mijn zoontje heeft geregeld ruzie met een andere jongen in de buurt. Die jongen is groter, agressiever en elke keer als ze in elkaars buurt komen stijgt gelijk de spanning. Gisteren hebben ze elkaar geslagen. En oh, wat doet mijn moederhart zeer. Ik wil niet dat mijn kind pijn gedaan wordt en ik kan me […]

Wat als Jozef niet was verkocht?

Deze week lezen we verder over het leven van Jozef, de lievelingszoon van zijn vader Israël. Ik heb me regelmatig afgevraagd hoe het Jozef zou zijn vergaan als hij niet als slaaf verkocht zou zijn geweest. Wanneer hij gewoon de rest van zijn leven als lievelingetje in de bescherming van zijn vader had geleefd. Hoe […]

Het lijden van Jozef

Uitdaging week 4: God liet het toe dat Jozef in zijn leven veel leed, opdat Hij Zijn goddelijke plan kon voltrekken. Let bij het lezen goed op het lijden van Jozef. Ga aan het einde van de week nog eens door deze momenten van lijden heen en overdenk de manier waarop God elk van deze […]

Terug naar Bethel

De geschiedenis die we deze week hebben gelezen heeft mij als meisje altijd laten gruwelen. Dina die door Sichem wordt gegrepen en verkracht en daarna wil hij met haar trouwen. Het heeft me altijd verbaasd dat Jakob daar akkoord mee wilde gaan. Dat hij geen stennis schopte, voor haar eer opkwam en gerechtigheid eiste. Maar […]

Jakob en zijn gezin

Uitdaging week 3: Overdenk de gebeurtenissen uit Jakobs leven die je tot nu toe hebt gelezen. Zou God Jakob ook zonder zijn sluwe gedrag hebben kunnen redden? Liep Jakob de zegen van God mis door zijn vertrouwen op zichzelf en zijn bedrog? Op welke manier zie je deze neiging tot zelfvertrouwen en bedrog terug bij […]

Jakob wordt Israël

Zijn er wel eens bepaalde woorden, eigenschappen over je uitgesproken waarvan je weet dat het jouw manier van leven of hoe je over jezelf denkt heeft bepaald? Ik ben zelf opgevoed met de gedachte dat de taak van een vrouw enkel en alleen bestaat uit het huishouden bestieren, kinderen baren en in alles haar echtgenoot […]

God een handje helpen?

Uitdaging week 2: Schrijf deze week op wat de belangrijkste gebeurtenissen zijn in het leven van Jakob. Gebeuren deze dingen dankzij Jakobs plannen of door Gods redding? Welke invloed heeft Jakobs bemoeienis en ongeduld op de uitkomst van deze gebeurtenissen? Neem de tijd om na te denken over de manieren waarop jij God probeert de […]

Ik beloof het

Heeft iemand tegen jou wel eens gezegd ‘ik ga je morgen bellen, ik beloof het’. En vervolgens blijft het beloofde telefoontje uit. Of iemand belooft het geld wat hij jou schuldig is deze week nog over te maken, maar aan het eind van de week heb je nog steeds geen bericht dat je tikkie betaald […]

God kiezen boven de wereld introductie

Wij maken elke dag keuzes. Vaak komen die keuzes neer op het kiezen tussen de dingen van de wereld en de dingen van God. We zijn geneigd om te kiezen voor het makkelijkste, het snelste of wat wij denken dat het beste is. De levens van Jakob en Jozef geven ons een voorbeeld van de […]