Ik beloof het

Heeft iemand tegen jou wel eens gezegd ‘ik ga je morgen bellen, ik beloof het’. En vervolgens blijft het beloofde telefoontje uit. Of iemand belooft het geld wat hij jou schuldig is deze week nog over te maken, maar aan het eind van de week heb je nog steeds geen bericht dat je tikkie betaald is.

Wij mensen kunnen makkelijk iets beloven, maar het vervolgens vergeten. Terwijl de dingen die we beloven op zichzelf genomen vrij makkelijk zijn.

 

In deze eerste week van onze studie lezen we weer verder in Genesis. In de eerdere studies over Genesis hebben we gelezen over het ontstaan van de wereld en de mensheid. We mochten ontdekken over de beloftes en de trouw die God aan Abraham én zijn nageslacht liet zien.

Nu pakken we de draad weer op en lezen we verder over de levens van die eerste nakomelingen van Abraham. We lezen over Izak, de zoon waar Abraham en Sara lang op hebben moeten wachten. Hij trouwt met Rebekka, zijn nicht uit Paddan Aran. We lezen hoe hun twee kinderen geboren worden. Al tijdens de zwangerschap lijkt er een bepaalde rivaliteit te zijn. Rebekka krijgt van God te horen wat er bijzonder is aan deze tweeling; De oudste zal de jongste dienen. In die tijd was dat niet logisch. Toch zegt God dat het zo zal zijn en we lezen hoe het gebeurt.

 

Gods beloftes zijn vaak niet logisch. Ons menselijk denken is beperkt, we denken vaak in oorzaak-gevolg en van nature zijn we niet geneigd om groots te denken. God kent zichzelf, Hij weet tot welke grootse en machtige dingen Hij in staat is. God heeft Abraham een groot nageslacht beloofd. Totaal niet logisch, aangezien Abraham al op hoge leeftijd was. Hij had op het moment dat God de belofte uitsprak nog geen kinderen en menselijkerwijs kon Abraham ook geen kinderen meer krijgen.

Wanneer Jakob door liegen en bedriegen de zegen van de oudste zoon ontvangt heeft dat tot gevolg dat hij moet vluchten voor zijn broer Esau. Toch laat God aan Jakob persoonlijk weten dat de belofte die Hij aan zijn grootvader Abraham heeft gedaan ook voor Jakob geldt. En hoewel Jakob op de vlucht is, alleen in het veld slaapt en zijn toekomst onzeker is, spreekt God opnieuw Zijn belofte uit. God zál hem zegenen en nabij zijn.

Wanneer we komende weken verder lezen en de levens van Jakob en zijn nakomelingen bestuderen ontdekken we dat God deze beloftes blijft herhalen. Én dat Hij werkt aan de vervulling van Zijn belofte.

 

God is een God van trouw. Hij is betrouwbaar en wat Hij belooft zal gebeuren. In Zijn woord lezen we wel meer dan 450 keer dat God zegt ‘Ik zal…’ God belooft daarmee dat Hij datgene zal doen. Zelfs als het niet logisch is.

 

Eerlijk gezegd vind ik het nog best wel eens lastig om hierop te vertrouwen. Zo vaak trek ik toch mijn eigen plan. Ik kies dan voor mijn eigen ideeën die logischer lijken dan wat God van mij vraagt te doen. Ook ik laat mij vaak leiden door de wereld om mij heen. Ik kijk naar wat de wereld van mij verwacht en wat de wereld mij te bieden heeft.

Deze studie gaan we stil staan bij hoe we God kunnen kiezen boven de wereld en waarom dat noodzakelijk is om in de zegen van God te kunnen wandelen. We gaan lezen over de levens van Jakob en Jozef. We lezen over hun keuzes én we lezen van de overvloedige zegen waar God hun in laat wandelen. Ik kijk er naar uit, want ik weet dat ik het nodig heb om hierover te leren. Om het me werkelijk eigen te maken zodat ik erin kan blijven wandelen.

Voor nu hou ik me vast aan Gods belofte dat Hij in mij blijft wanneer ik in Hem blijf. Ik vind het leven hier op aarde regelmatig lastig. Om me staande te houden en de juiste keuzes te maken heb ik God zo nodig. Ik kan mijn leven als Koningsdochter niet lang volhouden als ik me niet dagelijks richt op de Koning en Zijn woorden over mij lees en onthou.

Onze Koning belooft in Zijn woord dat Hij altijd bij ons zal zijn en dat Hij Zijn woord zal houden. Hij heeft het verlangen naar meer van Hem in mijn hart gelegd.

Het is mijn gebed voor elke prachtige Koningsdochter dat we het ons eigen kunnen maken om God meer te vertrouwen en lief te hebben dan deze wereld. De vreugde van God is veel meer waard en veel beter dan de vreugde die de wereld ons kan bieden.

God te volgen heeft eeuwigheidswaarde.

 

Wees gezegend met Gods trouw en liefde in jouw hart.

 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente