Wat als Jozef niet was verkocht?

Deze week lezen we verder over het leven van Jozef, de lievelingszoon van zijn vader Israël. Ik heb me regelmatig afgevraagd hoe het Jozef zou zijn vergaan als hij niet als slaaf verkocht zou zijn geweest. Wanneer hij gewoon de rest van zijn leven als lievelingetje in de bescherming van zijn vader had geleefd. Hoe zou Jozef zich dan als persoon hebben ontwikkeld. Mogelijk zou hij op zijn wenken bediend worden. Had hij nergens zelf voor hoeven werken. We lezen hoe zijn broers als schapenherders door de velden sjouwden, terwijl Jozef in de schaduw van de tent van hun vader verbleef.

Ondanks dat Israëls zonen geen kleine kinderen meer zijn, staat hun leven nog steeds bol van afgunst en geruzie. Logisch natuurlijk, deze jonge kerels zijn opgegroeid in een familie die bekend was met afgunst, bedrog en ruzies. Ook nadat Jozef in Egypte terecht komt gaat het gekonkel binnen Israëls gezin gewoon door zoals we lezen over Tamar en Juda.

Zou Jozef daar dan ook door beïnvloed zijn geraakt? ‘Waar je mee omgaat raak je mee besmet’ toch…

 

God zij dank, lezen we dat Jozefs leven een hele andere wending kreeg. Van het verwende lievelingszoontje werd hij een slaaf. Van iemand die orders gaf en op zijn wenken bediend werd moest Jozef nu zelf orders opvolgen en anderen bedienen. Zijn leven werd totaal op de kop gezet. Toch, hoe zijn situatie ook veranderde, God was daarbij. God zag hem en Zijn oog bleef op het leven van Jozef rusten. Jozef was de zoon van zijn vader Israël en zou dat ook zijn leven lang blijven, ongeacht wat zijn levensomstandigheden waren. Of hoe ver hij ook van zijn vader verwijderd leefde. God had met Abraham een verbond gesloten. Dat verbond gold voor Abraham en zijn nageslacht. God had dit aan Israël bevestigd door ook aan hem Zijn overvloedige zegen te geven. Die zegen en nabijheid gold voor Israël én zijn nageslacht.

 

Jozef komt in het huishouden van Potifar terecht en het lijkt wel alsof alles wat hij aanraakt in goud verandert. God zegent Jozef en iedereen die met hem te maken heeft. Hij krijgt het beheer over het hele huishouden. Wij kennen het hele verhaal en kunnen bedenken dat dit alvast een mooie oefening zal zijn geweest voor zijn latere rol als onderkoning. God lijkt hem alvast een voorproefje te geven van de grote verantwoordelijkheden die hij later zal hebben. Jozefs karakter wordt op de proef gesteld en gevormd in deze periodes. Naast dat God hem zegent, lijkt tegenspoed hem ook te vergezellen. Jozef komt zonder er schuld aan te hebben in de gevangenis terecht. Toch zegent God hem ook op deze plek en krijgt hij opnieuw grote verantwoordelijkheden. Blijkbaar is er iets aan Jozef te zien waardoor hij betrouwbaar lijkt te zijn.

Het zijn waarschijnlijk niet de meest prettige periodes in zijn leven: slavernij en gevangenschap. We kunnen het wel de ‘woestijnperiodes’ van zijn leven noemen. Toch lijkt hij in die periodes te leren dat hij afhankelijk is van God. Jozef getuigt dat niet hij degeen is die de dromen kan uitleggen maar dat God het zal laten weten.

Zagen we hem eerder als zeventien jarige met een grote mond vertellen over de dromen die hij had. Op latere leeftijd mag hij over andermans dromen de betekenis daarvan vertellen. En tijdens die momenten wijst hij telkens naar God.

 

Hoe zit dat eigenlijk met ons? Als ik kijk naar de woestijn periodes in mijn leven dan hebben die zeker mijn karakter gevormd en bijgestuurd. Ik heb dingen onder ogen moeten komen die ik liever negeerde. Mijn neiging tot volledige controle en perfectionisme was confronterend en wat heb ik lang geprobeerd dat vast te houden. Ik zorgde liever zelf voor alles dan dat ik God voor me liet zorgen. En ook in de bijbel lezen we regelmatig over ‘woestijnperiodes’ waarin karakters werden gevormd. Denk maar aan Mozes, het volk Israël en ook Jezus zelf verbleef een tijd in de woestijn voordat Hij aan Zijn bediening kon beginnen.

 

We lezen over Jozef dat God hem blijft zegenen, in welke situatie hij ook zit. Die zegen komt voort uit de belofte van God voor Abraham en heel zijn nageslacht. Jozef bleef altijd deel uit maken van het nageslacht van Abraham. Net zoals wij altijd deel uit zullen blijven maken van Gods gezin. Wij zijn Zijn dochters, ongeacht in welke woestijnperiode we ons ook bevinden.

De moeilijke periodes in ons leven schaven ons bij, ze vormen ons karakter. Ze helpen ons om beter en mooier tot ons doel te komen en in onze bediening te staan. Misschien zit je zelf momenteel wel in zo’n donker seizoen van je leven. Voel jij je een slaaf of zit je op een ander manier gevangen. Misschien bevind jij je voor je gevoel in de woestijn. Bedenk dan God erbij is. Hij ziet je en Zijn aanwezigheid zal jou blijven omringen. We weten niet wat de toekomst ons brengt. Jozef wist van te voren niet dat hij een natie als Egypte leiding zou geven.

Maar blijf, net als Jozef deed, God de eer geven voor de dingen die je doet. Blijf Hem zoeken en luister naar Zijn stem. Ik ben ervan overtuigd dat Hij jou, ook jou, wil inzetten. Op je eigen plek en op je eigen manier. Zodat ook jij Gods liefde, Zijn genade én Zijn zegen kunt delen met de mensen om je heen.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente