Jakob wordt Israël

Zijn er wel eens bepaalde woorden, eigenschappen over je uitgesproken waarvan je weet dat het jouw manier van leven of hoe je over jezelf denkt heeft bepaald?

Ik ben zelf opgevoed met de gedachte dat de taak van een vrouw enkel en alleen bestaat uit het huishouden bestieren, kinderen baren en in alles haar echtgenoot steunen. Ook is heel vaak over mij uitgesproken dat ik zo stil was en dat dit zo fijn was.

Het gevolg van dit gedachtegoed en deze uitspraken was dat ik opgroeide tot een stille jonge vrouw zonder ambitie én met weinig eigenwaarde. Ik heb dat nooit echt erg gevonden. Alleen betekende het ook dat ik weinig tot niks deed met de talenten die God in mij heeft gelegd. En dus dat ik niet tot mijn doel kwam, tenminste niet zoals God mij bedoelde.

Tijdens mijn studie leerde ik mijn man kennen en met hem heb ik inmiddels 3 kinderen. Inmiddels zijn onze kinderen (jong)volwassenen en al die tijd ben ik thuis gebleven, heb het huishouden draaiende gehouden en mijn man ondersteund daar waar nodig was.

Nog maar een paar jaar geleden heb ik ontdekt hoe God echt naar mij kijkt. Hoe mijn identiteit in Hem ligt. Dat ik Zijn geliefde dochter ben en dat ik mijn kwaliteiten ook voor Zijn koninkrijk mag inzetten. Waarmee ik niet wil zeggen dat hoe ik eerder heb geleefd verkeerd was. Maar wel dat God zoveel meer met mij van plan was dan hoe ik tot die tijd geleefd heb.

 

Toen Jakob geboren werd kreeg hij direct de naam ‘hielenlichter’ wat zo goed als hetzelfde betekent als ‘bedrieger’. Gedurende de eerste periode van zijn leven lijkt hij deze naam waar te maken. Door te liegen en te bedriegen ontvangt hij de zegen van de oudste zoon. Vorige week zagen we al hoe God zelf Jakob bemoedigt door hem te laten weten dat God zelf altijd bij hem zal blijven. God bevestigt Jakob in het feit dat hij erfgenaam is van Abraham. Erfgenaam van diens bezittingen, maar vooral ook erfgenaam van de belofte die God aan Abraham heeft gedaan. God bevestigde Jakobs identiteit.

God staat Jakob nabij en ondanks het gedrag van Jakob zegent God hem met veel zonen en veel vee. Jakob is inmiddels een rijk man geworden. Hij is zelfverzekerd en hij doet wat God tegen hem zegt. Toch, op het moment dat hij zijn broer Esau gaat ontmoeten voelt hij de onzekerheid en lijkt hij weer terug te vallen in het sluwe, achterbakse gedrag van vroeger. Hij gaat weer meer vertrouwen op zijn eigen plannetjes in plaats van op de belofte van God, dat Hij altijd voor Jakob zou zorgen.

 

Ik vind het prachtig en bemoedigend dat ondanks dat Jakob zijn eigen plan bedenkt, God hem toch opzoekt en ontmoet. Tijdens die ontmoeting bij Pniël geeft God aan Jakob een nieuwe naam. Die nieuwe naam houdt gelijk een nieuwe identiteit in. Jakob is niet langer de bedrieger. Jakob heet vanaf dat moment Israël, dat betekent ‘strijder met God’. Hoe bijzonder is het om te bedenken dat het volk van God later Israël genoemd zal worden en dat zij ‘strijden met God’ aan hun zij.

 

Hoe zit het met jouw identiteit? Heb je net als Jakob en ik lange tijd geloofd en geleefd in een identiteit die mensen over je hebben uitgesproken? Geloof jij in wat de wereld over jou zegt of van jou verlangt? Weet jij eigenlijk wel welke identiteit God over jou uitspreekt? Misschien ben jij hier nog nooit bewust mee bezig geweest of is dit nog één grote ontdekkingstocht waar je midden in zit. Misschien klinken de stemmen van de wereld nog veel luidruchtiger in je hoofd dan de rustige stem van de Heilige Geest.

 

Laat me je bemoedigen door Gods woorden over jou uit te spreken.

Jij bent Gods geliefde dochter in wie Hij vreugde vindt.

Hij is onze Koning en omdat jij Zijn dochter bent betekent dat dus dat jij een Koningsdochter bent. Koningsochter van de Allerhoogste. Dát is jouw identiteit!

 

Ik bid dat je durft te wandelen in die identiteit. Dat jij elke dag je kroon durft op te zetten. Dat je met zelfvertrouwen in de wereld staat. Want jouw identiteit ligt vast.

Dat wat God zegt over jou is de waarheid. Hou daar aan vast.

 

 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente