Waterbekken of afwateringskanaal

We zijn bijna aan het eind van onze studie. De afgelopen tijd hebben we de Bijbel bestudeerd en ontdekt wat er staat over de terugkomst van Jezus. Hoe God ons oproept om alert en waakzaam te zijn, zodat Zijn wederkomst ons niet overvalt. Wanneer ik de laatste woorden van Jezus lees dan valt het me […]

Hoe zullen wij nu leven?

  Spoor elkaar aan Hem te verwachten, juist als je ziet dat de dag dichtbij komt dat onze hoop vervuld wordt. Bemoedig elkaar en doe het werk waar God je voor geroepen heeft. Maak discipelen. Week 6 Maak er een gewoonte van om anderen christenen in je leven bewust te bemoedigen. We hebben allemaal bemoediging […]

Let op!

Let op! Pas op! Kijk uit! Drie korte zinnetjes die ik als moeder geregeld moet roepen tegen mijn kinderen. De ene keer meer uit paniek dan de andere keer, soms vanuit rust en soms vanuit adrenaline. Want oh, wat lijken kinderen het soms snel te vergeten hoe gevaarlijk het is om de straat over te […]

Ben je er klaar voor?

Jezus zegt ons wakker te zijn, zodat we niet beschaamd zijn als Hij komt. We moeten ook wakker blijven zodat we Zijn komst niet missen en Hij moet zeggen: Ik ken je niet. Laat de dag je niet overvallen, maar bid en blijf altijd waakzaam. Week 5 Neem deze week de tijd om de bidden […]

God daalt naar ons af

Wat een prachtige hoopvolle teksten lezen we deze week over de hemel. Als kinderen van God hebben we echt een heerlijke toekomst voor ons liggen.   Eerder deze maand was ik op een conferentie aanwezig. Toen ik naar huis reed had ik echt het gevoel iets van de hemel geproefd te hebben. Het was een […]

De komst van onze Heer

Als Gods bazuin klinkt zullen de doden in Christus opstaan en zullen wij samen met hen opgenomen worden. Jezus is de hoop die wij uit de hemel verwachten. Laten we elke dag voorbereid zijn zodat we mee gaan en niet achterblijven. In een oogwenk zullen we veranderen en een nieuw lichaam hebben. Laten we geduldig […]

Wandelen met God

Als je van dezelfde generatie christelijke gezinnen bent als ik dan ken je veel bijbelteksten of verhalen in een versie van Elly & Rikkert. En bij een tekst die we deze week lezen denk ik altijd aan dit liedje:   Het liedje maakt me altijd vrolijk en ik herinner me het gevoel van verlangen, wat […]

Weggenomen

Deze week lezen we over mensen die ineens opgenomen worden van deze aarde omdat ze Gods volgelingen/profeten zijn. Zo is Jezus ook opgenomen van deze aarde, met de belofte dat Hij ook zo terug zal komen. Laat het ons aansporen om te leven zoals God dat van ons verlangt, en Zijn wil te doen in […]

Hij doet wat Hij belooft

‘Jezus, hoop van de volken Jezus, Trooster in elk verdriet U bent de bron van hoop die God ons geeft ‘ Opwekking 618   Dit opwekkingslied blijft deze week maar door mijn hoofd gaan. Het is zo’n krachtig lied. Geheel passend bij het thema van deze week van onze studie. In de drie jaren dat […]

In Jezus’ eigen woorden

Het is een bemoediging dat Jezus Zelf aan Zijn discipelen (en daarmee ook aan ons) heeft gezegd dat Hij terug zal komen om hen te halen, zodat ze voor altijd bij Hem zullen zijn. En tot het zover is geeft Hij ons Zijn vrede zodat we niet bang en verward worden. Wat een persoonlijke boodschap […]