Hij doet wat Hij belooft

‘Jezus, hoop van de volken

Jezus, Trooster in elk verdriet

U bent de bron van hoop die God ons geeft ‘

Opwekking 618

 

Dit opwekkingslied blijft deze week maar door mijn hoofd gaan. Het is zo’n krachtig lied. Geheel passend bij het thema van deze week van onze studie.

In de drie jaren dat Jezus hier op aarde in Zijn bediening wandelde, verkondigde Hij Gods Koninkrijk (Markus 1:14-15). Hij gaf genezing, leven en bevrijding. Alleen al in Zijn nabijheid zijn bracht licht in de levens van mensen. De woorden die Hij sprak waren woorden van hoop en belofte. Jezus moest terug naar de Vader, om onze plek in de hemel klaar te maken. Toch liet Hij ons niet alleen achter, maar zond Hij Zijn Geest.

 

Als dochters van de Allerhoogste mogen we leven met een hoop die zeker is. Jezus Zelf, onze Broer en Verlosser gaf ons de belofte dat we ooit weer in Zijn letterlijke aanwezigheid kunnen zijn. Jezus komt terug en dan zal alles volmaakt zijn.

Tot die tijd hoeven we niet stilletjes te gaan zitten wachten op Zijn terugkomst. We mogen volop genieten van dit leven. Want ook al is Jezus Zelf weer naar de Vader terug gegaan. Hij heeft Zijn Geest naar ons toegezonden. De Heilige Geest is de Trooster én Helper die in ons woont.

 

Jezus is Overwinnaar. En door Hem, door Zijn overwinning op leven en dood, mogen we weten dat ook wij overwinnaars zijn. Wij hebben de kroon van het leven al ontvangen. Zo lezen we dat in Gods woord. Openbaringen roept ons op om ons die kroon niet te laten afnemen. We moeten vasthouden aan onze hoop, ons geloof en we kunnen vertrouwen op de belofte van Jezus. Hij komt terug. We moeten dat geloven met een zekerheid en stellig weten, omdat Jezus dit Zelf heeft gezegd. We kunnen dat ook geloven met een zekerheid en stellig weten omdat God een God is die niet liegt (Numeri 23:19). Al Zijn beloftes zijn ja en amen (2 Korinthe 1:20).

 

Wanneer we om ons heen kijken zien we misschien nog niet zo veel van Gods Koninkrijk. Toch is het er, Jezus Zelf spreekt hier van. Terwijl wij vol verwachting uitzien naar Jezus wederkomst, mogen we ook vol vreugde Zijn Koninkrijk bekend maken. Wij mogen de woorden die Jezus sprak herhalen. Wij mogen de dingen die Jezus deed herhalen. Wij hebben een levende God. Vol van liefde, genezing en bevrijding. Wij mogen dat in Zijn naam delen en de belofte van een volmaakt leven verkondigen aan de mensen om ons heen.

 

Wanneer we laten zien wie Jezus voor ons is en wie Hij voor de hele mensheid wil zijn, bouwen we mee aan Zijn koninkrijk.

 

Jezus Zelf is dé hoop van de mensheid. Dit is niet een voorzichtige hoop, zoals je misschien hoopt dat het deze herfst niet al te nat zal zijn, of de winter niet al te glad. Nee, het is een hoop van zeker weten. Ik weet zeker dat Jezus Degene is die alles nieuw zal maken. Ik weet zeker dat Jezus Overwinnaar is en afgerekend heeft met alle pijn, al het verdriet en al het lijden. Ik weet zeker dat Jezus door Zijn overwinning alles hersteld heeft wat de duivel kapot gemaakt heeft.

Jezus kwam op aarde om Zijn Koninkrijk te verkondigen en door Zijn lijden en opstanding heeft Hij met al het kwaad af gerekend.

Wanneer ik dat in al zijn volheid tot me laat door dringen vult mijn hart zich met een diepe vreugde. Die vreugde wil ik en kan ik niet alleen voor mijzelf houden. Die vreugde wil ik delen, dit zou iedereen moeten weten! Die vreugde maakt ook dat mijn hart zich vult met dankbaarheid. Naast dankbaarheid ervaar ik ook Zijn vrede. Ondanks alles wat ik aan onvrede, pijn en verdriet om me heen zie. 

Jezus moest terug naar de Vader om voor ons een plek in het hemels koninkrijk klaar te maken. Straks als Hij terug komt zullen we met Hem verenigd worden en in Zijn rijk van volmaakte vrede mogen wonen.

In de tussentijd mogen we nu al vanuit Zijn vrede en overwinning leven. Dat is namelijk onderdeel van de hoopvolle toekomst die God ons in Jeremia 29 belooft.

 

Die hoopvolle toekomst is vandaag al begonnen, ook voor jou!

 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente