Zijn plannen

Het deel van Genesis dat we vandaag bestuderen heeft voor mij iets weemoedigs. Het lijkt me zo mooi dat al de mensen op aarde dezelfde taal spraken en het met elkaar eens waren. Ik vind dat zoiets moois. Maar wat we ook zien, is dat vanwege de zonde die zich steeds dieper in de mens had ingevreten, de mensen hun door God gegeven vaardigheden gingen gebruiken om voor zichzelf een naam te maken en zich niet over de aarde te verspreiden, zoals God geboden had. Toen God in Genesis 2 de mens zegende, vroeg Hij van hen om vruchtbaar te zijn, zich te vermenigvuldigen en de aarde te vullen, en niet om op één plaats te blijven en voor zichzelf een naam te maken. De mensheid ging in tegen wat God voor hen had bedacht en tegen het plan dat Hij met hen had.

Laten we eens kijken naar onze SOAP-verzen voor vandaag:

“Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten,
en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE,
Want zoals de hemel hoger is dan de aarde,
zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen
en Mijn gedachten dan uw gedachten“.

Jesaja 55:8-9

Een van die geweldige dingen die we van God kennen, waar ik altijd tranen van blijdschap en dankbaarheid van krijg, is Zijn geduldige liefde voor de mensheid. Ondanks onze steeds terugkerende neiging om ons van Hem af te keren, blijft Hij tot ons spreken over hulp en herstel. In Jesaja 55:8-9 zien we dat God aan de Israëlieten laat weten dat Zijn gedachten niet de hunne zijn. Dat geldt nog steeds, ook voor ons. Zijn gedachten zijn niet onze gedachten. Ons verstand kan de grootte van Zijn doel met ons leven niet omvatten.

Hoe moeten we dan reageren? Door ons om te keren naar God, en dagelijks te kiezen en ons in ons hart voor te nemen om te leven bij Gods Woord.

Laten we niet zo dwaas zijn als de Israëlieten en denken en doen alsof we weten wat Gods gedachten en plannen zijn. Hij heeft ons Zijn Woord gegeven als een gids hier op aarde en Zijn Heilige Geest om ons te helpen om godvrezend te leven. Wat mijzelf betreft, mijn dagelijks gebed is dat ik elk moment mag leven in gehoorzaamheid aan Zijn Woord en de Heilige Geest.

Zijn verstand en wijsheid zijn zoveel groter dan die van mensen. Wij kunnen zijn wegen en gedachten niet inpassen in die van ons. Jij en ik, wij moeten er juist naar streven om in de Zijne te passen.

Hij is oneindig!
Hij is almachtig!
Hij is alwetend!
Hij was er al voor de tijd begon!
Zijn gedachten voor jou en mij zijn altijd ten goede en nooit ten kwade.

Ik kies ervoor dat alleen Hij Zijn gedachten en plannen in mijn leven mag uitvoeren, elke dag. Nooit meer vechten tegen God. Doe je met mij mee?

Lieve Vader, ik dank U voor de grootheid van Uw wereld. Vaak maken angst en onzekerheid dat ik zonder U mijn eigen dingen wil doen. Ik heb daar nu berouw over en ik onderwerp mijn leven alleen nog aan Uw plannen. Help mij in Jezus’ naam. Amen.