Wij, de levende bouwstenen in Gods huis

De levende steen en het heilige volk’ (HSV)
De bouwstenen van Gods huis’ (BB)

Deze week lezen we 1 Petrus 2 en Petrus begint dit hoofdstuk met een fikse waarschuwing. Doe dus weg alles wat slecht is: alle bedrog, jaloersheid en kwaadsprekerij. Verlang naar het zuivere woord van Gods waarheid, net zoals pasgeboren baby’s verlangen naar pure, onverdunde melk. 1 Petrus 2:1-2 BB

God ziet ons als Zijn kinderen en Hij verlangt ernaar dat wij ons ook gedragen als Zijn kinderen. De zonden die Petrus hier benoemd zijn geen zonden die zichtbaar zijn. Het zijn zonden die leven in het hart. Maar het zijn wel zonden die onze relatie met anderen verwoesten, terwijl God ons juist gemaakt heeft om in relatie te zijn met anderen. 

Niet voor niets roept Petrus ons op om te verlangen naar het zuivere woord van Gods waarheid. Om instinctief te verlangen naar het geestelijke voedsel dat we vinden in Gods woord en in onze relatie met God. In 1 Petrus 1:3 BB staat dat we door ons te voeden met Gods woord, proeven hoe goed en vriendelijk God is. Als we dit proeven dan mogen we net zoals kinderen die hun ouders nadoen, God navolgen. En zo doen wat Jezus deed. 

Dan mogen we ons laten gebruiken in Zijn koninkrijk als levende stenen en samen het geestelijk huis bouwen. We mogen een huis zijn waar mensen zich veilig voelen omdat ze zich geaccepteerd weten. Een huis waarin mensen de ruimte krijgen om te leren en te veranderen zodat we met elkaar, steeds meer op God gaan lijken.  Als we vertrouwen op Jezus, de belangrijkste bouwsteen van Gods huis, zullen we nooit teleurgesteld worden (1 Petrus 2:6). 

Ik ben persoonlijk zo dankbaar dat God mij heeft uitgekozen (1 Petrus 2:9) en dat God mij al mijn zonden en ongehoorzaamheid vergeven heeft. (1 Petrus 2:10). Het grote offer dat Jezus voor mij gebracht heeft maakt dat ik Hem wil volgen. 

In 1 Petrus 1:11b staat dat wij vreemdelingen zijn op aarde en niet dezelfde dingen moeten doen als de ongelovige mensen. Ik ervaar het zo vaak, dat ik wel in deze wereld ben, maar niet van deze wereld. Ik verlang ernaar om een ander geluid te laten horen in deze maatschappij. Om mensen om mij heen te laten zien hoe goed God is.

Is dat altijd makkelijk? Nee, zeker niet. Ook mijn gezin en ik hebben de valse beschuldigingen ervaren. We hebben ervaren hoe het voelt om genegeerd te worden. Dat eerlijk zijn en Gods waarheid willen voorleven, tegen de aard van mensen in gaat. We ervaarden dat we er niet bij hoorden. Er was geen lol aan ons te beleven.

We zijn heel diep gegaan, hebben het uitgeschreeuwd naar God. Ik heb getwijfeld, voelde mij onrechtvaardig behandeld. Maar keer op keer liet God weten dat het Zijn strijd was. Door bijbelteksten heen, door woorden die mensen spraken, in de stilte van mijn hart.

Nu, zoveel jaren later, zie ik dat God voor ons gestreden heeft. Want juist door dicht bij God te blijven, gingen mensen ervaren dat wij echt waren wie we zeiden dat we waren. En nu mogen we daar de vruchten van plukken. 

Ik wens jullie toe dat jullie de vrijheid die God geeft zullen ervaren. (1 Petrus 1:16) Dat ondanks het lijden wat we zullen ervaren in het leven, jullie ook mogen proeven en zien hoe goed God is. Dat jullie Hem zullen ervaren als de liefdevolle Herder die Hij is. Een Herder die ons wil leiden. 

Dat we samen mogen bouwen aan Zijn koninkrijk op de plaats waar God jou en mij geplaatst heeft op de manier die bij jou en mij past. 

Proeft en zie dat de Heere goed is; welzalig de man (vrouw) die tot Hem de toevlucht neemt Psalm 34:9 (HSV) 

Vader God, dank U wel dat U ons door het leven van Petrus heen laat zien dat verandering mogelijk is. Dat als we onze focus op U houden, we Uw woord tot ons nemen, U ons alles zult geven wat wij nodig hebben. Dank U wel dat U te vertrouwen bent. Dank U wel dat U een  ieder ziet op de plaats waar U haar gesteld heeft. En dat we mogen ervaren hoe goed het is om U te volgen. Ik bid Uw zegen voor een ieder. Dat we ons zullen laten gebruiken als bouwstenen in Uw koninkrijk. Dank U wel dat U ons heeft uitgekozen en dat U ons Uw kinderen noemt. We stellen ons vertrouwen op U in Jezus’ naam. Amen.

 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente