Volledige gehoorzaamheid

Alles wat ik weet over Bijbelverhalen voor kinderen heb ik geleerd uit Veggie Tales. Om eerlijk te zijn, niet echt alles, maar toch, ik ben niet groot geworden met de zondagsschool, en dus heb ik geen emotionele of dierbare herinneringen aan flanelborden, poppenkast en wat voor andere gangbare en grappige methodes de meesters en juffen gebruikten om die verhalen aan kleuters te vertellen. Misschien interessant om te vertellen, maar ook weer niet echt relevant – dat ik ooit Phil Vischer heb ontmoet, een tijd geleden toen er nog bloggerconferenties werden gehouden. Het is een heel aardige man en het is ongelooflijk grappig om uit de mond van een volwassene de stem van een pratende tomaat te horen.

Het echte verhaal over Noach, waar we ons vandaag in gaan verdiepen, staat in Genesis 6-8 en daar komt geen pratende groente in voor. Het gaat over een man die bij God genade vond en de keus maakte om “ja” te zeggen tegen God in plaats van op te volgen wat hij volgens de wereld zou moeten doen. Dat is voor ons een aanwijzing, dat het werk dat God ons geeft, de manier waarop wij dienen, liefhebben en gehoorzamen, ons plaatst buiten wat de gangbare cultuur is – en die gedachte mogen wij omarmen.

In plaats van zich te conformeren aan de wereld, koos Noach voor God. En God koos voor Noach.

Toen God aan Noach zijn plan voorlegde, deed Hij twee beloftes. De wereld en alles wat daarin was, zou worden vernietigd door de watervloed, maar God zou Noach, zijn gezin en één paar van alle dieren veilig stellen in de ark die Noach moest bouwen. In dit gedeelte van Genesis lezen we vier keer over Noachs volledige gehoorzaamheid aan God. (6:22, 7:5, 7:9, 7:16). Omgeven door het kwaad koos Noach ervoor om “ja” te zeggen tegen het werk dat God hem te doen gaf. Ook al was hij 600 jaar oud. Ook al had nog nooit iemand iets dergelijks gedaan. In plaats van te luisteren naar het geschreeuw van de wereld om hem heen, richtte Noach zich op wat God te zeggen had – zoals hij heel zijn leven al gedaan had, en niet alleen op dat ene moment. Zijn dagelijkse gehoorzaamheid had hem klaargemaakt voor een buitengewone opdracht.

IN Layman’s Old Testament Commentary, wijst Dr. Longman erop dat de structuur van het verhaal van de zondvloed wordt bepaald door de nauwkeurige vermelding van aantallen dagen
• 7 dagen wachten totdat het water kwam
• 40 dagen rees het water
• 150 dagen stond alles onder water
• 40 dagen daalde het water
• 7 dagen wachten totdat het water weg was
• 7 dagen extra wachten totdat de aarde droog was

Weliswaar was God verdrietig en gegriefd door de zonde van de mensheid, maar Zijn karakter veranderde daar niet door. Hij is een God van nieuwe kansen die verlangt naar een relatie met ons. Hij vond die ene man op aarde, die zich doof hield voor het smalende geschreeuw dat hij vast wel gehoord zal hebben over hoe krankzinnig het was om een gigantische boot te bouwen op het land. Een man die zo dicht bij God leefde dat hij Zijn opdrachten kon horen en die “ja” zei, zonder te weten hoe het allemaal zou aflopen.

Het werk dat God ons te doen geeft als Hij ons uitnodigt om te bouwen aan Zijn koninkrijk, dat kan soms best een beetje eng zijn. Maar mocht je in een periode zitten waarin God jou uit je comfortzone heeft gehaald, vertrouw Hem dan maar. Hij weet wat er aan die onbekende overkant gaat gebeuren, en waar het allemaal op uitloopt als jij gehoorzaam volgt. De mensen om je heen zullen misschien niet snappen waarom jij op die manier werkt, rust neemt, mensen dient en liefde geeft. Maar onze gewone dagelijkse daden van gehoorzaamheid helpen ons om “ja” te zeggen op die kleine momentjes, en daardoor zijn we voorbereid om, net als Noach, God te eren met onze volledige gehoorzaamheid, wanneer God ons voor grotere uitdagingen stelt.

Laten we steun zoeken in onze verzen voor vandaag, uit Psalm 23. Als in ons eigen leven stormen komen, mogen we troost vinden in de wetenschap dat God Zijn plan klaar heeft om ons uit te nodigen om tot rust te komen en ons naar een nieuwe plek te brengen. Vertrouw er maar op dat God een zondvloed kan omzetten in verfrissend water, het levende water, dat is Jezus Christus. Als we worden voortgejaagd door stormen, laten we dan troost vinden in de wetenschap dat wij ook worden nagejaagd door Gods goedheid en trouw. Ook in de meest angstaanjagende omstandigheden, als alles duister en vreemd lijkt, mogen we steunen op de belofte dat God bij ons is, en dat Hij voorziet in alles wat we nodig hebben.

Misschien heeft het er wel toe geleid dat je je eenzaam bent gaan voelen doordat je je best hebt gedaan om liever naar Gods zachte stem te luisteren dan naar het geschreeuw in de wereld. Je voelt dat je apart staat, niet omdat je jezelf zo bijzonder vindt, maar je voelt je een outsider. Je zet je in om het werk te doen dat God je heeft opgedragen, maar de mensen om je heen begrijpen het niet, ze zien de waarde er niet van, en snappen niet hoe belangrijk het is. Toch doorgaan!

Jouw gehoorzaamheid van nu kan het middel zijn waardoor een volgende generatie kan kennismaken met de liefde van de God Die zoveel om Zijn mensen geeft dat Hij ons niet alleen een tweede kans biedt, maar zelfs zijn enige Zoon heeft gezonden om voor ons te sterven zodat wij vergeving en redding zouden ontvangen.
Het is het helemaal waard.