Verenigd voor het evangelie

Ik vind het geweldig om te zien dat niets de verspreiding van het Woord van God kan tegenhouden, omdat het een kracht Gods is tot behoud. Wereldwijd zijn er nog steeds mensen die het Woord nodig hebben om behouden te worden en het Woord wordt door trouwe discipelen van God op plekken gebracht waar het nog niet gehoord of ervaren is. Van het platteland tot in de dorpen, in steden, op scholen, overal!

Het woord ‘discipel’ komt van het Griekse woord ‘mathetes’, wat ‘volger’ of ‘leerling’ betekent. Wij zijn discipelen van Christus; we leren van Christus en volgen Hem. God bekrachtigt elke ware discipel met het Woord van God en de Heilige Geest om ons te helpen Zijn liefde en evangelie te brengen aan de mensen om ons heen die Hem nog niet kennen.

Ik heb me altijd afgevraagd waarom Christus voor Zijn hemelvaart zo specifiek bad dat Zijn discipelen één zouden zijn, zoals Hij en de Vader één zijn. Hij had om allerlei dingen kunnen bidden, zoals rijkdom of bescherming, maar Hij vroeg de Vader juist om hen te verenigen. Waarom? Omdat wij, als Zijn volgelingen, verenigd moeten zijn, zodat we Zijn liefde aan de mensen om ons heen kunnen verkondigen. Één gelovige kan dit niet alleen, en kan ook niet zelf op allerlei plaatsen tegelijk zijn. We zijn allemaal leden van het lichaam van Christus, allen met verschillende en unieke eigenschappen. Wij moeten één zijn in geest en dezelfde drijfveren hebben om het evangelie te verkondigen.

In eenheid, met de Heilige Geest en het Woord van God, krijgen wij de kracht om Jezus te verkondigen, waar wij ook gaan.

De vraag die overblijft is: ben ik in eenheid met andere gelovigen, of leef ik in onenigheid met hen? Heb ik Gods Woord lief en lees ik het Woord? Wil ik dagelijks aan Zijn voeten leren? Slechts dan kunnen de mensen om ons heen Jezus gehoorzaam worden. In het Bijbelgedeelte van vandaag waren het de priesters die afgoden aanbaden; in onze situatie kan het een vader, moeder, zoon, dochter of collega zijn die Jezus nog niet kent.

Vader, dank U voor Uw Heilige Geest en Uw Woord, waardoor U ons helpt om ware discipelen van U te zijn. Dank U dat U ons vandaag door Uw Woord eraan herinnert dat wij hier kracht voor krijgen. Ik bid U dat al Uw kinderen van over de hele wereld zich mogen beseffen dat zij deze geweldige gave en deze kracht van U hebben ontvangen om Uw Woord te brengen, waar wij ook gaan, zodat wij waarlijk Uw discipelen kunnen zijn. In Jezus’ naam, amen.

Uitdaging: Zou jij het evangelie kunnen delen met iemand in je omgeving die er misschien nog nooit van heeft gehoord? Probeer deze week een moment te vinden om met hen in gesprek te gaan en bid dat God je een opening geeft om het evangelie te delen en vraag of Hij je de moed geeft om dat ook te doen.

Leesplan week 2:

Weekvers week 2:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente