Steun in een gebroken wereld

Waarom is het zo moeilijk om vrienden te maken?

Ik heb het niet over vrienden op Facebook of volgers op Instagram.

Ik heb het over diepe, betekenisvolle, langdurende verbindingen met vrouwen.

Toen we op de kleuterschool zaten, was onze vriend degene die met ons speelde.

Op de universiteit waren onze vrienden degenen die laat opbleven om samen met ons te studeren en in ons liefdesverdriet te delen.

Naarmate we meer volwassen werden, begonnen de zaken een beetje lastiger te worden. 

Ik heb een heel, heel, heel kleine groep van goede vrienden die al tientallen jaren mijn vertrouwelingen zijn. Zij kennen me werkelijk. Al mijn goede, slechte en lelijke kanten. Ze tolereren alle gekheid die ik in me heb en vertellen me de waarheid zelfs wanneer ik weiger ernaar te luisteren. Onze vriendschap gaat diep.

Toen ik oprecht probeerde om een relatie op te bouwen met nieuwe vrienden, kwam ik vele obstakels tegen.

Geen tijd.
Geen energie.
De familie gaat voor.
De bediening gaat voor.
Het werk gaat voor.

Zie je wat ik bedoel? Lastig.

“En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.” — Hebreeën 10:25

Toen we in het begin als gelovigen ons leven overgaven aan Jezus Christus, werden we één lichaam, de kerk, met Christus als hoofd. We werden familie van elke gelovige. Als onderdeel van Gods familie roept Hij ons op om de liefde van Jezus Christus te laten zien aan zowel gelovigen als ongelovigen, totdat Hij terugkomt.

Misschien komt het doordat we in een gebroken wereld leven, dat ware vriendschap vaak angst en aarzeling oproept. We hebben allemaal de pijn ervaren van verraad, hartzeer en misleiding die anderen veroorzaakten. Het wordt gemakkelijk om oppervlakkige connecties te leggen met vrouwen op sociale media en in ons leven. Soms ontbreekt het ons aan de tijd en energie om het met mensen en hun problemen vol te houden en om dat volledig te verdragen. Het kan ontmoedigend zijn.

Jezus Christus is echter onze hoop. Hij is de brandstof die ons geloof aanwakkert in ons levenswerk om onze liefde over anderen uit te gieten.

Geloof. Hoop. Liefde. Ze werken allemaal samen.

Geloof en hoop kun je helemaal in je eentje uitoefenen, maar in je eentje kun je anderen niet bemoedigen, troosten of dienen. 

In 1 Korinthe 13:13 lezen we dat hoewel geloof, hoop en liefde voor eeuwig voortduren, de grootste daarvan liefde is. Ik denk dat dat komt doordat je met een ander in verbinding moet komen om lief te kunnen hebben op de manier waarop God het bedoeld heeft.

“Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeven en de liefdevolle inspanning die u in Zijn Naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient.” — Hebreeën 6:10

Je bent geroepen om in een gemeenschap te zijn om lief te hebben. Niet alleen maar voor jezelf, maar voor de andere mensen die specifiek datgene nodig hebben wat God in jou geplaatst heeft.

God wil grote dingen in je leven doen en Hij zal vaak de liefde van Zijn mensen gebruiken om Zijn doelen te bereiken. Zorg dat je God niet mist doordat je Zijn boodschapper afwijst. 

Dit kan vooral binnen de kerkgemeenschap moeilijk zijn. 

Wanneer gevoelens van weerstand de kop opsteken als we worden geconfronteerd met het samenzijn met gelovigen in de kerk, dan moeten we ons vasthouden aan het geloof dat wij in God hebben en in Zijn trouw om ons in staat te stellen om alles te doen waartoe Hij ons oproept.

Als introvert betekent dat wellicht dat je uitstapt in je geloof om een evenement bij te wonen waar de focus alleen maar op sociaal samenzijn ligt en waar je doelbewust contact maakt met één persoon om langzaam maar zeker aan een diepere relatie te werken.

Als extravert betekent dat wellicht dat je niet simpelweg verschillende mensen ontmoet en er contact mee legt, maar in plaats daarvan bewust een sprong in het diepe waagt om aan een diepere, transparante relatie te werken die langer duurt dan de lengte van de Bijbelstudie.

Wanneer de frustratie en het drama ons in toenemende mate vermoeien, wat op kan spelen als we proberen om mensen lief te hebben en ze te steunen, dan moeten we ons eraan herinneren dat onze hoop in God ligt.

We herinneren ons eraan dat God elk offer in het verborgene ziet en dat Hij belooft om alle dingen te belonen die in Zijn Naam zijn gedaan. We filteren elke daad van liefde die we doen door wat God in Zijn genade heeft verschaft: de onbaatzuchtige liefde en het offer in Jezus. Door Hem zijn alle dingen, zelfs de moeilijkste dingen, mogelijk.

Genade en vrede voor jou,