Onbeperkte liefde

Heb jij ooit iets gelezen over de talen van de liefde of heb je er wel eens over nagedacht hoe jij graag liefde ontvangt? Voor ons huwelijk hebben mijn man en ik een test gedaan om te zien wat onze liefdestalen waren. Terugkijkend op de afgelopen veertien jaar van ons huwelijk kan ik je verzekeren dat de uitslag van die test precies klopte. Onze testresultaten waren elkaars tegenovergestelde. 

Ik ben meer iemand van de ‘cadeaus’ en de ‘positieve woorden’, terwijl mijn man meer van de ‘lichamelijke aanraking’ en ‘dienstbaarheid’ is. Hij verbaast zich er altijd over hoe ik een geweldige verjaardag of feestdag kan organiseren en ik sta op mijn beurt vol bewondering te kijken hoe hij en onze dochter de hele tijd met elkaar knuffelen. Het uitruimen van de vaatwasser is voor mij gewoon een taak die gedaan moet worden, maar voor mijn man is thuiskomen in een schone keuken een uiting van liefde. 

Onze achtjarige dochter lijkt als liefdestaal voornamelijk ‘tijd en aandacht’ te hebben en ze zegt ons ook telkens hoe heerlijk ze het vindt om met z’n drieën op pad te zijn en samen iets nieuws te beleven. Anderen liefhebben betekent niet alleen woorden gebruiken, maar ook met onze daden de liefde weerspiegelen van onze geweldige God, Die ons volmaakt liefheeft. 

Onze tekst uit 1 Johannes herinnert ons vandaag eraan dat we niet alleen liefhebben met de woorden die we spreken, maar ook met onze daden en met de waarheid waar wij in geloven. Johannes schrijft deze brief om gelovigen terug te roepen naar de basis van het geloof. Hij richt zich op waarheid, niet op meningen en hij wijst zijn lezer op de belangrijkste opdracht die Jezus ons heeft gegeven: God liefhebben en elkaar liefhebben. 

Johannes spreekt zijn lezers aan met ‘mijn lieve kinderen’, iets wat hij in zijn brief zeven keer doet. Het is niet zijn bedoeling neerbuigend te zijn, maar juist liefdevol. Het is een afspiegeling van het koninkrijk van God, waar wat het laagste is, verheven zal worden. In Lukas 10:21 verheugt Jezus Zich erover, in de Heilige Geest, dat God dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen houdt en aan jonge kinderen openbaart. In Markus 10:14 spoort Jezus Zijn discipelen aan de kinderen tot Hem te laten komen, omdat het Koninkrijk van God hen toebehoort. Johannes schrijft vol tederheid en waarheid, als een vader aan zijn kinderen, of als een voorganger aan zijn gemeente. 

Wanneer wij ons leven aan Christus hebben overgegeven en geloven dat Hij alleen de Redder van de wereld is, kunnen wij leven in gehoorzaamheid aan Hem. Wanneer we geworteld zijn in ons geloof, maakt onze liefde voor Hem dat wij Hem willen volgen en Hem willen behagen. Wanneer we Zijn liefde voor ons erkennen, kunnen wij zelf ook onze medegelovigen en de mensen om ons heen liefhebben en voor hen zorgen. Geloof in Christus, gehoorzaamheid aan Zijn geboden en liefde voor anderen zijn allemaal kerneigenschappen van onze wandel met Christus. Wanneer we steeds dichter tot Hem naderen en elke dag ons leven en ons hart aan Hem overgeven, zal ons geloof meer en meer bevestigd worden.  

Zij zullen weten dat we christenen zijn, omdat wij elkaar liefhebben. Een liefde die niet beperkt is door liefdestalen of persoonlijkheidstesten, maar die voortkomt uit een hart dat overvloeit omdat het dicht bij Jezus is. Wanneer wij ons geloof uitdragen door God gehoorzaam te zijn, is liefde het resultaat. Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad en wanneer we Gods voorbeeld volgen kunnen we anderen op de juiste manier liefhebben en hen helpen om hun relatie met God te verdiepen, Die ons heeft liefgehad toen wij nog een liefdeloze puinhoop waren. 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente