Lofzang van Maria

Ik ben dol op kerstversiering: twinkelende lichtjes, Poinsettia’s (kerststerren), slingers om trapleuningen. Mijn moeder heeft een ongelooflijke verzameling kerststalletjes van overal ter wereld, die ze elk jaar overal in haar huis neerzet. Elk stalletje is van inheems materiaal gemaakt, laat verschillen in cultuur zien, en vertoont ook kleine verschillen in de onderdelen. Maar in elk stalletje zijn Maria, Jozef en het kindje Jezus aanwezig; en die drie hoofdfiguren worden in de meeste stalletjes ongeveer op dezelfde manier afgebeeld.  Jezus ligt in een of ander soort kribbe, Jozef staat ernaast en Maria zit op haar knieën en buigt zich over Jezus heen.

Dat is het beeld dat wij veelal van Maria hebben: stilletjes knielend, gebogen over haar pasgeboren kindje, in de rol van de nederige, lieve moeder.

Maar de lofzang van Maria is allesbehalve nederig en lief.

Een jong ongetrouwd meisje heeft bezoek gehad van een engel en ze heeft een ontzettend enge boodschap gekregen: ze zal op wonderbaarlijke wijze zwanger worden. Dat zij de Messias in haar schoot zal dragen is geweldig nieuws, maar dat ze waarschijnlijk de verachting en de verstoting van haar familie over zich heen zal krijgen, is helemaal geen goed nieuws. Als Maria zegt:

Zie, de dienares van de HEERE, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord” (Lukas 1:38), dan zegt zij ja op een schrikwekkende taak die haar wordt toebedeeld.

Maria gaat op reis om Zacharias en Elizabeth te ontmoeten. Als zij Elizabeth ziet en haar uitbundige begroeting aanhoort “…zalig is zij die geloofd heeft, want wat van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden” (Lukas 1:45), dan breekt Maria op haar beurt uit in een lofprijzing.

Zij prijst God en verblijdt zich in Hem, zij spreekt uit dat alle generaties haar zullen zaligspreken, en zij beschrijft het karakter van die God, Die haar gezegend heeft. Hij is machtig, heilig, en barmhartig voor wie Hem vrezen.  Hij heeft Zijn macht getoond door degenen die trots en hoogmoedig zijn uiteen te drijven, door de machtigen van de troon te stoten en de nederigen te verhogen. Hij heeft hongerigen gevoed en degenen die voorraden ophopen, met lege handen weggezonden. Hij heeft Israël beschermd en gedacht aan zijn belofte aan Abraham en in trouw gehandeld met Zijn volk.

De lofzang van Maria is geen braaf zondagsschoolliedje. Het is een krachtige beschrijving van wie God is, een geestelijk leerstuk vol verwijzingen naar het Oude Testament, en een verbluffende aankondiging van Jezus’ bediening. In de woorden van Maria zitten veel verwijzingen naar Gods werk in het verleden, maar ook naar het werk van Jezus, zoals Hij dat heeft beschreven aan het begin van Zijn bediening (Lukas 4:18) en wat Hij gedurende Zijn leven ten uitvoer zou brengen.

Maria’s gelovige ja-woord op Gods plan met haar leven vereiste ook een gelovig “nee”.  Ze zei “ja” op de angstwekkende taak van het ter wereld brengen van de Heiland van de wereld en ze zei “nee” tegen de macht van de zonde en het kwaad in de wereld dat Hij kwam overwinnen. Ze zei “ja” op Gods plan en “nee” tegen het plan dat zij met zichzelf had. Ze zei “ja” tegen de machtige, heilige en barmhartige God en “nee” tegen trots en hoogmoed, verderf en onrecht.

De lofzang van Maria geeft een krachtig beeld van een gelovig leven. Zij kende de Schrift zo goed, dat zij er de geschiedenis van kon beschrijven, zij kende God zo goed, dat zij Zijn karakter kon beschrijven, en zij kende Zijn verlossingsplan voor de schepping zo goed, dat zij “ja” kon zeggen op haar eigen aandeel in dat plan. Laten wij ernaar streven om door de kracht van de Heilige Geest, hetzelfde te doen.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente