Hij is opgestaan! introductie

Hij is opgestaan! Hij is waarlijk opgestaan!

Tweeduizend jaar geleden stond Jezus Christus op uit het graf en daardoor veranderde alles. Jezus overwon zonde en dood en stond Hij letterlijk op uit de dood nadat Hij drie dagen in het graf was gebleven.

Dit is niet zomaar een verhaaltje dat je hoort op de zondagschool of in de kindernevendienst. Dit is het fundament van ons geloof. In 1 Korinthe 15:7 zegt Paulus: “En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden.” Zonder de opstanding is er geen geloof, geen vergeving van zonden en geen eeuwigheid met God.

Nu de tijd veertigdagentijd is aangebroken, bereiden we ons voor om de opstanding van Christus te vieren. Vaak benadrukken we Christus’ dood, maar geven we Zijn opstanding dezelfde plaats?

Jezus’ opstanding veranderde alles. Zijn opstanding veranderde ons en veranderde de wereld. De komende zes weken gaan we samen kijken naar de impact van de opstanding.

De opstanding verandert iets voor ons lichaam, want op een dag kunnen we de opstanding van ons lichaam ervaren op dezelfde manier als Christus die heeft ervaren toen Hij uit het graf kwam. De opstanding verandert ons in geestelijk opzicht, want we hebben een nieuw leven gekregen. We zijn vrijgemaakt van de banden van de zonde en vrij om voor Gods glorie te leven. De opstanding verandert ook iets voor ons in wettelijk opzicht, nu we niet langer als vijanden van God worden gezien. De opstanding verandert ons denken, omdat we vernieuwd werden van denken naar de gezindheid van Christus. Sociaal gezien worden we veranderd, omdat we een zijn met elkaar, ongeacht ras, geslacht, sociale status of sociale klasse. En de opstanding verandert ons voor eeuwig, want er is een plaats voor ons bereid in de hemel en we krijgen eeuwig leven met onze Redder.

Het is ons gebed dat God dichtbij je zal komen als we de opstanding bestuderen. We bidden dat God tot je spreekt op een intieme en persoonlijke manier, om te laten zien wat de impact van Zijn opstanding is op jouw leven. Hij is waarlijk opgestaan! Laten we dat niet alleen belijden op eerste paasdag, maar elke dag van ons leven.


Er zijn ook vrouwen die delen de studie via WhatsApp of de email. Deel eenvoudig het leesplan op elke zondag en maak een foto van je uitgeschreven SOAP die je deelt met je groep. Makkelijk toch?!

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente