Grootse plannen

Al voor mijn eerste ademteug was mijn leven in gevaar. De meeste baby’s komen huilend ter wereld, maar ik bleef stil. Na een urenlange ondraaglijke bevalling die resulteerde in een noodingreep en een verticale keizersnede in een afgelegen militair hospitaal sloeg mijn moeder de angst om het hart toen ze de stilte hoorde. De geboorte was voor ons beiden zwaar geweest en terwijl zij wanhopig probeerde mij ter wereld te brengen waren allebei mijn longen ingeklapt. Mijn komst in de wereld ging gepaard met verdriet en angst, en toch werd God niet afgeschrikt door de ernst van de situatie. Integendeel, Hij gebruikte een arts en een paar verpleegkundigen om mijn leven die dag te redden en mij te helpen ademhalen. Die dag zou zeker niet de laatste dag zijn waarop God anderen zou gebruiken om mij weer lucht te geven.

Wanneer ik Efeze 2:10 lees, denk ik soms aan mijn bizarre komst in deze wereld en ik vraag me dan af of satan wist welke plannen God voor mijn leven had. Probeerde hij op dat moment Gods werk met mijn leven al te verhinderen? Ik weet het niet zeker, maar ik bedenk graag dat God er al was voordat ik mijn eerste ademteug nam en dat Hij het niet toeliet dat Zijn plannen voor mijn leven gedwarsboomd zouden worden.

God ging niet alleen toen voor mij uit, door de jaren heen heb ik ook gezien hoe Hij mij toegerust heeft voor Zijn roeping. We weten uit Efeze 2:8-9 dat onze redding uit genade alleen is en niet uit werken, opdat wij niet zouden roemen. De verlossing is een vrije gift en geen betaling voor onze dienst aan God. Het besef dat God voor mij uit ging en mij met precies de juiste persoonlijkheid, gaven en drijfveren heeft geschapen om geweldig werk voor Hem te doen, is iets wat mij verheugt en tegelijkertijd nederig maakt.

Ik sta sterker en misschien zelfs moediger in mijn strijd in de wetenschap dat God voor mij uit is gegaan en niet alleen deze goede werken van tevoren voor mij heeft bereid, maar mij ook heeft toegerust om ze tot uitvoering te brengen. Vergis je niet, God kent onze toekomst en Hij weet precies wat we nodig hebben voor de dagen die komen gaan.

Vertrouw op God wanneer je niet begrijpt wat er gebeurt. Vertrouw Hem wanneer de angst je om het hart slaat als je aan de toekomst denkt. Ga terug naar wat je weet van Gods karakter en steun op wat de Bijbel zegt over Wie Hij werkelijk is. Je bent niet alleen. God heeft jou speciaal voor deze dag toegerust, speciaal voor dit moment in de geschiedenis. Laat Hem je houvast zijn en hou je stevig vast. Jij bent de uitverkoren vrouw die Hij op dit moment wil gebruiken om Zijn koninkrijk te verkondigen. Hij heeft dit mooie werk, juist op dit moment, van tevoren voor jou bereid en Hij heeft je ruimschoots gegeven wat je nodig hebt om jouw rol te vervullen in het geweldige verlossingswerk dat Hij door onze levens wil bewerkstelligen.

Blijf daarom in Gods Woord, laat Jezus je anker zijn en ga je weg in geloof. God zal je mensen op je pad geven, zoals Hij ook bij mij heeft gedaan, om je lucht te geven wanneer de strijd zo hevig wordt dat je lijkt te stikken. Vergeet nooit dat God jou in liefde heeft toegerust voor de taak die voor je ligt. Hij koos jou uit om dit goede werk te doen, waardoor Zijn liefde en verlossing geopenbaard worden aan een wanhopige wereld die Jezus zo nodig heeft.