Geestelijk toegewijd zijn aan God

Deze week zijn we aan onze eerste studie van dit jaar begonnen. Terwijl ik de teksten van deze week lees en bestudeer word ik opnieuw zo geraakt door de rijkheid van Gods woord. De wijze lessen, de liefde en trouw, Gods beloften. Het laat ons allemaal zien Wie God is. Het leert ons waarheid en zegent ons met wijsheid. Met elk woord en met elke situatie die beschreven staat in de bijbel spreekt God vanuit Zijn hart tot ons hart. We zien dat misschien niet altijd even helder. Maar wanneer we ons verdiepen in Gods woord zullen we er steeds meer in ontdekken. Dit zal zonder twijfel tot zegen zijn voor je leven. 

 

Nu we met deze studie gestart zijn wil ik je allereerst eren omdat je met deze studie meedoet. God heeft in jouw hart het verlangen gelegd om meer tijd met Hem door te brengen en jij hebt hier gehoor aan gegeven. Jij hebt Gods roep beantwoord. Jij hebt de keuze gemaakt om iets van jouw tijd apart te zetten voor God. Dit is toewijding. Precies waar het deze studie om gaat. 

 

Misschien was het meedoen een makkelijke keuze. Omdat het al een jarenlange gewoonte is om regelmatig in de bijbel te lezen en te luisteren naar wat God hiermee tot jou wil zeggen. Dat herken ik wel, hoewel het elke keer wel echt een keuze is om mee te doen met de bijbelstudies, gaat het ook wat automatisch. Het is een logische en goede gewoonte geworden. Maar misschien was het voor jou niet zo’n logische en makkelijke keuze. Misschien heb je er wat langer over nagedacht omdat je twijfelde of je het wel in je dagelijkse ritme kan inpassen.  Ook dat herken ik wel. Want hoewel ik nu geniet van het dagelijks in de bijbel lezen, zal ik ook eerlijk bekennen dat dit lang niet mijn hele leven zo is geweest.

Ik ben opgegroeid met de bijbel en ik wist hoe ik als christen behoorde te leven. De term ‘stille tijd’ kende ik van horen zeggen. Maar zelf lukte het me vaak niet. Ik hoorde wel eens iets over toewijding aan God en tijd voor Hem apart zetten, hiervan wist ik, zo’n levensstijl zou ik als christen moeten hebben. Maar eerlijk gezegd wist ik niet hoe. 

Als jonge moeder van drie kinderen die kort na elkaar kwamen, had ik eigenlijk elke dag al tijd tekort. Geen idee hoe ik daarnaast ook nog eens tijd apart kon zetten voor God. Misschien heb jij dat gevoel nu ook wel en vraag jij je af hoe je deze studie ook nog eens in je gewone leven erbij kan doen. Misschien is het je de afgelopen dagen ternauwernood gelukt om de soap teksten te lezen. Dan wil ik je bemoedigen. God belooft in Zijn woord dat ieder die Hem van harte zoekt Hem zal vinden. Juist deze week lezen we prachtige teksten die allen gepaard gaan met een belofte. We kunnen ons Gods woord eigen maken, door erin te lezen, erop te kauwen, erover te mediteren. Ieder heeft zo zijn eigen voorkeur. Wanneer we dat doen, dan zullen we verstandig kunnen handelen. De dingen die we doen zullen slagen. We zullen de vrede van God ontvangen en die zal onze harten en gedachten bewaren in Christus Jezus. Ook zullen we onderscheidingsvermogen ontvangen om te herkennen wat belangrijk is. Tot slot lezen we dat Jezus Zelf ons beloofd heeft dat wanneer we Zijn Koninkrijk zoeken en Zijn gerechtigheid, we alles zullen ontvangen wat we nodig hebben. 

 

In een wereld waarin er van alles op ons afkomt, alles snel en gehaast moet, in een tijd waar er verschrikkelijk veel van ons gevraagd wordt en we allemaal veel verantwoordelijkheden hebben, kan het tegenstrijdig klinken om stil te zitten om Gods woord te bestuderen. Maar weet je, om ons staande te kunnen houden in deze huidige wereld, hebben we het juist nodig om Gods woord te kennen. Ook ik zie en erken hoe makkelijk het is om meegesleept te worden in de waarden en normen van deze wereld. In een wereld waar alles direct beschikbaar lijkt te zijn en waar van alles snel en luidruchtig op je af lijkt te komen is het moeilijk om Gods stem te kunnen horen en Zijn leiding te ervaren. 

 

Wanneer we Gods woord bestuderen ontdekken we de juiste waarden en normen voor ons leven. Alleen dan zullen we de juiste beslissingen voor onze levens kunnen nemen en keuzes maken op basis van Gods woord. Ondanks dat de wereld misschien anders zou beslissen. Maar om dit te ontdekken zullen we allereerst de keuze moeten maken om, ondanks onze drukke agenda’s, toch tijd apart te zetten voor God. Om onszelf toe te wijden aan Hem. 

 

Jezelf toewijden aan een ander is lang niet altijd even gemakkelijk. Om aan iemand toegewijd te zijn zul je op zijn minst goodwill of genegenheid voor de ander moeten voelen. Het helpt enorm als je de ander kent en in elk geval aardig vindt. Wanneer je dan bijvoorbeeld tijd in de ander investeert leer je de ander nog beter kennen. Dan ontdek je dat het fijn is om tijd met elkaar door te brengen. Om delen van je leven met die ander te delen. Om die ander eens te verrassen met een kadootje. Je zoekt die ander op, je neemt tijd om naar die ander te luisteren. Je raakt vertrouwd met elkaar waardoor je elkaar ook leert te vertrouwen. Door te investeren in de relatie groeit de toewijding.

 

Zo werkt het ook met toewijding aan God. Nu je met deze studie mee doet en hebt besloten om tijd met God door te brengen zul je Hem steeds beter leren kennen. Je zult vertrouwd met Hem raken. Je zult Zijn stem makkelijker herkennen en Zijn leiding makkelijker ervaren. Zo zul je steeds beter weten wat Hij wil met je leven en hoe je een leven tot Zijn eer kan leiden. Gods waarheid zal jouw denken vernieuwen. Het zal je krachtiger maken om stevig op je voeten te kunnen blijven staan. Door Gods waarheid te kennen zul jij weten welke beslissingen jij moet nemen. Jij zult vanuit Gods waarden en normen de juiste keuzes kunnen maken, ongeacht wat de wereld daarvan vindt. 

 

Het is niet zo dat God verlangt naar perfecte christenen. Jij en ik hoeven niet eerst al onze zaken perfect op orde te hebben voordat we een leven tot eer van God kunnen leiden. God verlangt naar een bereidwillig hart. Onze God is een God van relatie. Hij verlangt naar een hart dat bereid is Hem te volgen en Hem te dienen. Door echt toegewijd te zijn aan Hem zul je steeds meer toegerust worden met waarheid vanuit God Zelf.

 

Ik bid dat deze studie tot zegen voor je leven gaat zijn. Dat het je leven met God verdiepen gaat en je verlangen naar meer van Hem zal groeien. God zal dat zegenen, zoals Hij in Zijn woord aan ons belooft. 

 

Wees gezegend in Jezus naam.  

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente