Eenheid in het nieuwe verbond

We moeten opnieuw beginnen. Even een time-out nemen. Een frisse blik op hoe wij andere mensen zien en met hen omgaan.

Laten we meteen in het diepe springen. Wij zijn het misschien niet met elkaar eens over abortus, LGBTQ+ leiders in de kerk, manieren om racisme tegen te gaan of over de politiek. (Ik zeg niet dat deze of andere onderwerpen niet belangrijk zijn en ik bagatelliseer niet hoe zwaar en noodzakelijk het is om met moeilijke vraagstukken om te gaan.) Ik wil alleen het volgende zeggen:

Ieder mens is naar Gods beeld geschapen, zonder uitzondering.

Elk leven is door God ingegeven en daarom kostbaar.

Elke gelovige is gered door genade, en door genade alleen.

Het kan zijn dat ik jouw uitspraken helemaal niet leuk vind, of misschien ben ik het niet eens met wat jij schrijft. Voordat ik echter een neerbuigende reactie geef of jou kleineer en berisp, moet ik mijzelf eraan herinneren dat ik op het punt sta met mijn woorden iemand te besmeuren die een beelddrager is van God. Gods verlossing in ons leven is het uitgangspunt van waaruit wij genade aan anderen kunnen betonen.

Misschien hebben de wereld en de media mij wel cynisch gemaakt, maar ik weet dat we fatsoenlijk en vriendelijk kunnen zijn. We kunnen het erover eens zijn dat we het oneens zijn op bepaalde vlakken. Laten we zoeken naar de overeenkomsten en het goede.

Wij zijn op gelijke wijze naar Gods beeld geschapen.

Onze levens zijn even kostbaar.

“Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.” — 1 Korinthe 11:23-26

Wanneer alles ingewikkeld wordt, overweldigend en verhit – laten we dan teruggaan naar de basis: de dood van de Heer verkondigen, totdat Hij komt. We kunnen eenheid vinden in het nieuwe verbond, omdat Jezus voor ons allemaal aan het kruis is gestorven – net zoveel voor jou als voor mij.

Gelovigen, laten we onszelf eraan herinneren dat wij het eens zijn over Jezus en laten we elkaar bemoedigen in onze navolging van Hem.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente