De opstanding heeft alles veranderd

De opstanding heeft alles veranderd…

Alles wat wij als Christenen geloven is gebaseerd op deze waarheid: Jezus is opgestaan uit de dood.

Laat dat eens even bezinken. Onze Heer en Heiland, Jezus Christus stond op uit de dood! Mohammed ligt nog altijd in zijn graf, net als Boeddha en Joseph Smith en talloze andere stichters van valse godsdiensten. Niemand van hen was sterker dan de dood.

Jezus is de enige Die niet alleen gestorven is om voor de zonden van Zijn volk te betalen, maar Die ook voor hen uit het graf is verrezen.

De opstanding stelt voor eens en altijd de eindoverwinning veilig. Door deze wonderbaarlijke triomf van Christus zijn ons leven en onze toekomst voorgoed veranderd. Het graf heeft geen greep meer op ons. Doordat Christus uit de dood is verrezen, kunnen wij uit ons zondegraf opstaan in een nieuw leven en kunnen wij dat leven omarmen dat vol is van beloften, van hoop en een geweldige toekomst. De dag van morgen heeft er nog nooit zo goed uitgezien. Vanwege de opstanding hoeven we nooit meer bang te zijn voor de toekomst, want we weten Wie daar al is. Als we kijken door de bril van de opstanding, hebben we een veel zuiverder zicht op ons bestaan. Onze aardse dood is niet onze eindbestemming, integendeel, het is voor ons juist het begin.

Wat betekent de opstanding voor ons?  Paulus zet in 1 Korinthe 15: 3-4 drie punten uiteen die ons leven hebben veranderd.

Christus is gestorven voor onze zonden.

Er bestaat geen enkele zonde waar God niet van weet en ook geen zonde die Hij niet zou willen vergeven. Christus heeft voor jou en voor mij Zijn leven afgelegd. Hij werd het absoluut afdoende offer. Door Hem mogen we nu het eeuwige leven hebben. Christus betaalde de gehele prijs voor onze zonden en daarom kunnen wij nu leven, vrij van schuld, vrij van slavernij, vrij van zonden, vrij van angst en vrij van schaamte.

Christus werd begraven.

Onze Heiland werd begraven (Mattheüs 12:40), maar de dood kon Hem niet vasthouden. En ons ook niet! De zonde probeert een graf voor ons te graven. Schaamte probeert voor ons een doodkist vol spijt en berouw te timmeren. Angst probeert ons ervan te weerhouden om echt te gaan leven en probeert ons levend te begraven. Maar omdat Christus is opgestaan, kunnen ook wij weer opstaan!

Christus is op de derde dag opgewekt.

Niet de dood heeft het laatste woord, maar Jezus. Voor ons als Christenen is ons sterven niet onze eindbestemming: dat is de hemel, en die hemelse hoop dragen wij mee in ons hart. Dezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt, woont ook in ons. We dienen een verrezen Heiland.

“En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is.” – 2 Korinthe 5:15.

De opstanding verandert ons van binnenuit. Christus heeft voor ons allemaal Zijn bloed vergoten. Hij stierf voor die vrouw op de hoek en voor de vrouw in jouw huis. Hij stierf net zo goed voor die drugsverslaafde als voor die koppige zoon. Hij stief voor die hoogmoedige man maar ook voor die veroordeelde crimineel. Hij stierf voor mensen uit alle landen van deze mooie planeet. We hebben allemaal een Heiland nodig op Wie de dood geen vat heeft. Omdat Christus is opgestaan hoeven wij niet langer te vrezen voor de dood, omdat we niet meer voor onszelf leven. We leven niet meer voor onze eigen glorie, voor onze eigen wil of voor onze eigen naam.

Maar voor Hem, voor Zijn glorie, Zijn wil, en Zijn Naam.

De opstanding verandert ons op de mooist denkbare manier, want wij leggen ons eigen leven af om onze verrezen Heiland te volgen.

Heb God hartelijk lief!

Uitdaging week 1: De lichamelijke opstanding van Christus betekent dat ook wij een lichamelijke opstanding zullen beleven. Wat zou jij deze week kunnen doen om gewoontes te ontwikkelen waarmee jij zorgt voor het lichaam dat God jou heeft gegeven?

Leesplan:

Een vers om uit je hoofd te leren:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente