Lukas blog week 6 De tranen van Jezus

Week 6 start met de feestelijke intocht in Jeruzalem: Jezus wordt geëerd als Koning. Eindelijk! Maar kort na dit geweldige hoogtepunt bereikt dit verhaal een volledig dieptepunt. Lukas deelt (als enige evangelist) een intiem moment: Jezus huilt. Het ongeloof van de mensen breekt Zijn hart: waarom wijzen ze Hem af?! Dit verdriet van Jezus raakt […]

Lukas Leesplan en Uitdaging week 6

Uitdaging week 6 Aan het eind van deze studie worden we uitgedaagd getuigen te zijn in de wereld. We mogen delen Wie Jezus is en welke verlossing Hij geeft. Met wie kan jij het goede nieuws van Jezus vandaag delen? Als je niemand kan bedenken, vraag God dan om iemand in je gedachten te brengen […]

Lukas blog week 5 Zie het Koninkrijk van God is binnen in jou

“Dat doe je toch gewoon?!” zegt ze terwijl ze tegenover me staat. Het is ons vierde gesprek en deze jonge moeder wil haar leven graag anders inrichten. Maar hoe? Ze weet eigenlijk ook niet goed hoe haar leven anders eruit zou moeten zien. De overtuiging dat je altijd voor anderen klaar moet staan en nuttig […]

Lukas Leesplan en Uitdaging week 5

Uitdaging week 5 Schrijf bij het lezen van de tekst gedeelten van deze week eens op wat de eigenschappen van geloof en discipelschap zijn. Laat jij deze eigenschappen in je leven en wandel met God zien? Leef jij elke dag waarachtig in geloof? Hoe leef als ware discipel van Jezus? Zijn er dingen waarin jij […]

Lukas blog week 4 Lech acharai!

Deze week lezen we prachtige gebeurtenissen uit het leven van Jezus. Hij laat wonderen van genezing en bevrijding zien. Hij geeft onderwijs door het vertellen van gelijkenissen. Jezus getuigt letterlijk door Zijn doen en spreken over Wie Hij is. Bovendien lezen we in hoofdstuk 9: 35 ook nog eens hoe God Zelf getuigt over Jezus […]

Lukas Leesplan en Uitdaging week 4

Uitdaging week 4 Deze week lezen we een gedeelte uit het evangelie van Lukas waarin het conflict tussen Jezus en de religieuze leiders naar voren komt. Te midden van dat conflict toonde Jezus zijn discipelen wat het werkelijk betekent om Hem te volgen. Wat zouden zij moeten opofferen voor het Koninkrijk? Bestudeer deze week wat […]

Lukas blog week 3 Alles draait om geloof

In de hoofdstukken die deze week aan de beurt zijn, zien we verschillende personen en hun reacties op wat Jezus doet. Er worden veel mensen genezen, wat voor Lucas als arts wel extra aansprekend moet zijn geweest om op te schrijven. Het bijzondere toen ik in Lukas 7 begon te lezen was, dat er iets […]

Lucas Leesplan en uitdaging week 3

Uitdaging week 3 In de gelijkenis van de zaaier zien we dat het zaad van het woord in verschillende soorten grond kan vallen. Valt het in goede aarde, dan kan het vrucht dragen. Denk deze week na over de grond waarin bij jou het woord van God terecht komt; wat verhindert bij jou de groei, […]

Lukas blog week 2 Naar een eenzame plaats

Jezus had een druk leven. Hij had een fulltime bediening. Deze week lezen we tweeënhalf hoofdstuk uit het evangelie van Lukas (hst. 4: 14 – hst. 6) en het is duidelijk hoe druk Jezus was. Hij spreekt op de Sabbat in de synagoge, Hij drijft demonen uit, geneest zieken, predikt nog meer in de openlucht, […]

Lucas Leesplan en uitdaging week 2

Uitdaging week 2 Jezus kwam om mensen vrij te maken. Door een wonder vangen de discipelen zoveel vissen dat de netten scheuren, en op dat moment zegt Jezus, dat ze vissers van mensen zullen worden. Jezus is machtig om zonden te vergeven, als teken daarvan geneest Hij de verlamde man. Ook ging Hij om met […]