Lukas blog week 5 Zie het Koninkrijk van God is binnen in jou

“Dat doe je toch gewoon?!” zegt ze terwijl ze tegenover me staat. Het is ons vierde gesprek en deze jonge moeder wil haar leven graag anders inrichten. Maar hoe? Ze weet eigenlijk ook niet goed hoe haar leven anders eruit zou moeten zien. De overtuiging dat je altijd voor anderen klaar moet staan en nuttig bezig moet zijn, zit er stevig in gebakken. Dat is wat haar moeder en de kerk haar hebben voorgeleefd.

Als Jezus rondreist in Israël komt Hij veel mensen tegen die overtuigd zijn van hoe dingen horen of wat God van hen vraagt. Zoals bijvoorbeeld genezen op de sabbat, dat hoort niet. Jezus daagt hen uit na te denken over hun eigen gedrag en over wat God belangrijk zou vinden. 

Waarom leef je zoals je leeft? Welke overtuigingen gaan er schuil onder jouw gedrag? 

Wat Jezus voorleeft en vertelt in de tijd waarin Hij rondwandelde in Israël was compleet tegenovergesteld aan de cultuur in die tijd. Als je belangrijk was in de gemeenschap, dan ging je op de belangrijkste plaats zitten. Je ging ervan uit dat je de eer zou krijgen die je toekomt. Iedereen wist zijn plaats en handelde ook zo. Maar Jezus prikt daar dwars doorheen. Hij geneest op de sabbat. Hij roept op om nederig te zijn. Hij roept op om juist degenen te helpen die jou niet kunnen terugbetalen. Hij roept op om te blijven vergeven. 

Hij gaat daarin ons voor. En Hij vraagt jou en mij om Hem te volgen. Radicaal. Om alles achter te laten wat bekend is en Hem achterna te gaan. Dat betekent niet altijd dat je letterlijk je huis achterlaat en naar de andere kant van de wereld gaat om het evangelie te verkondigen; dat kan wel, maar dat hoeft niet. Hij vraagt van ons om onze oude gewoontes achter ons te laten, onze oude overtuigingen achter ons te laten en ons oude ‘normaal’ te vergeten. Zodat we kunnen gaan leven vanuit Zijn Koninkrijk. Want dat Koninkrijk is geen zichtbaar Koninkrijk, maar het Koninkrijk van God is binnen in ons (Lukas 17:21).

Ben jij bereid om alles los te laten om Jezus te volgen? Ook de overtuigingen waarvan je denkt dat ze zó belangrijk zijn? Om altijd nuttig te zijn bijvoorbeeld, of om heel hard te werken. Misschien heb jij wel de overtuiging dat je je eigen broek moet kunnen ophouden en ben je daar zo druk mee bezig dat je geen tijd hebt om Jezus te volgen. Of heb je de overtuiging dat je toch niks kan, niet van waarde bent, dat het niet uitmaakt wat je doet want het maakt toch geen verschil. 

Onze overtuigingen over wat goed is, over wat recht is, over wat belangrijk is, die mogen we afleggen. We mogen Jezus’ kruis op ons nemen en achter Hem aan gaan. En dat zal deze wereld veranderen. Dat begint bij jou. In jouw hart zal er een verandering plaatsvinden. En net zoals het zuurdeeg het hele deeg doorzuurt of zoals het mosterdzaadje heel klein begint maar uitgroeit tot een boom, zo zal ook jij impact hebben als je Jezus volgt. Het zal impact hebben in je eigen leven. Je overtuigingen zullen veranderen, daardoor zal je gevoel en je gedrag veranderen. Dit heeft impact op je omgeving. Het zal impact hebben op je relaties, op je werk, op je kinderen, op je huwelijk en op je ouders. Dat blijft doorgaan tot uiteindelijk die impact ervaren wordt in de hele samenleving.

“Voorwaar, Ik zeg u dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft om het Koninkrijk van God, die niet het veelvoudige zal terugontvangen in deze tijd, en in de wereld die komt, het eeuwige leven.” (Lukas 18:29-30)

Het kan heel eng en onzeker voelen als we alles achter ons laten. We lopen op nieuwe grond en hebben nog wiebelbenen. Maar we mogen weten dat Jezus met ons meegaat en ons zal zegenen op die weg die we gaan, achter Hem aan. We hoeven niet bang te zijn dat we alles zullen verliezen als we alles opgeven. We zullen juist het leven vinden als we ons leven opgeven. Want leven volgens de principes van Gods Koninkrijk is leven gevend, God geeft leven in overvloed! 

Het is voor mij en de vrouwen die ik ontmoet elke dag een worsteling om te ontdekken hoe het eruit ziet om Jezus te volgen, om onze oude overtuigingen af te leggen en Zijn stem te verstaan van binnen. Gelukkig is het Gods Geest die ons daarin wil leiden en dat proces van doorzuren helpt. 

Quote: En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid [denken] om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. (Romeinen 12:2)

“Ik moet altijd nuttig bezig zijn” wordt “je doet het goed” voor de jonge vrouw tijdens het gesprek. Ze mag leren dat ze mag beginnen vanuit de basis dat ze door God geliefd is. Dat ze bij Hem mag zijn wie ze is. Dat Hij van haar houdt, zoveel, dat Jezus Zijn leven heeft gegeven voor haar. Dat is ons startpunt. Van daaruit mogen we leven en dat zal overstromen want Hij is een God die overvloedig geeft. 

Welke overtuiging wil Jezus dat jij achterlaat vandaag? Zodat jij van binnenuit gedrag gaat laten zien wat past binnen het Koninkrijk van God?

 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente