Blijvend trouw

Zo heeft de HEERE voor mij gedaan in de dagen waarin Hij acht op mij geslagen heeft om mijn smaad onder de mensen weg ten nemen.” – Lukas 1:25

In ben dol op verhalen waarin mensen een comeback beleven. Ik zal altijd en overal opkomen voor de underdog. Geef me maar een stapel tissues om met je mee te huilen als jij jouw verhaal vertelt over hoe God in jouw leven Zich trouw heeft getoond. Zulke verhalen blijven altijd nieuw voor mij.

Een van mijn meest geliefde herinneringen sinds ik met mijn kinderen naar ons nieuwe huis ben verhuisd, is dat ik naar boven ging en zag dat mijn zoontje Ezra letters aan het maken was om het opschrift op zijn doos met feestspullen te veranderen. Hij vroeg aan mij hoe je “gebouwd” moet spellen en dat wekte natuurlijk mijn nieuwsgierigheid. Ik mocht van hem niet zien wat hij aan het spellen was voordat het klaar was.

Toen hij mij riep om in zijn kamer te komen, ging hij trots bij het raam staan en wees naar zijn kunstwerk dat luidde: “God heeft voor ons een huis gebouwd”.

Allemensen, ik moest meteen ter plekke huilen. Mijn achtjarige zoon was degene die het verbindingslijntje legde tussen de puntjes van onze periode van afwachten en de vervulling van Gods belofte.

Toen we nog woonden in dat huis dat ons voortdurend herinnerde aan die teleurstellende periode in ons leven, hebben we als gezin elke avond vol geloof gebeden. We wisten dat de Heer ons niet op die plek zou laten zitten en dat Hij op Zijn tijd voor ons het perfecte huis zou hebben. En toch, het was voor mij zo’n schok, ik kon het bijna niet geloven, toen op de dag dat er een goed bod op ons huis kwam, op nog geen twee kilometer afstand dit nieuwgebouwde huis in de verkoop werd gezet. Op dezelfde dag.  Waarschijnlijk geloofde ik wel dat God dat kon, maar zou Hij dat echt voor mij doen?

In Lukas 1:6 lezen we over het echtpaar Zacharias en Elizabeth  “Zij waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de HEERE” en zij wisten uit ervaring wat een lange wachttijd betekent.

Ik merkte dat ik met dezelfde vraag zat als Zacharias in Lukas 1:18, waar hij aan de engel vraagt: “Hoe zal ik dat weten?” Ook al stond er een echte engel in levenden lijve bij hem, toch denk ik dat hij die boodschap over een zoon niet geloofde. Blijdschap en vreugde dienden zich aan, en toch, en toch…. Misschien durfde hij niet opnieuw te hopen. Misschien was hij opgehouden ervoor te bidden. Zijn ongeloof had gevolgen, maar het weerhield God er niet van om Zijn belofte te vervullen. Of hij het nu geloofde of niet, Gods goede plan werd niet van Zacharias afgenomen.

Ik ben zo dankbaar dat God trouw blijft, zelfs als wij ontrouw zijn.

Wij dienen een God die woord houdt. Door heel de Bijbel heen zien we dat, vanaf het begin tot aan het einde. De Heer hield zijn belofte aan Zacharias en Elizabeth, zelfs toen zij op hoge leeftijd waren, en Hij zal ook Zijn beloften aan jou houden. Gods beloften zullen vrucht dragen op Zijn voorwaarden en op Zijn tijd – de enig juiste tijd – en voor ons bestwil.

God zegende Elizabeth met een eigen kindje, maar dat niet alleen, Hij nam ook haar smaad (schaamte, verlies van respect) van haar weg. Die belofte hebben ook wij vandaag de dag in Jezus: door Zijn sterven en opstanding worden onze zonde en onze schaamte weggedaan.

Schaamte houdt ons van God weg. In het eerste boek van de Bijbel zien we al hoe dat werkte bij Adam en Eva. En steeds bleef Hij bij Zijn plan om Zijn Zoon te zenden als een echte levende hoop voor ons wanhopige hart.

Mijn gebed vandaag voor jou is dat je, al wachtende, de hoop niet verliest. Hij is bij je. Hij wist elke traan af. Hij zal jou erdoor helpen. Jezus is onze hoop als wij ons hopeloos voelen.

A thrill of hope, the weary world rejoices…. (Uit: O, holy night – nieuwe hoop springt op, de afgematte wereld verheugt zich) *

*Nederlandse liedtekst: Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen (uit: Licht in de nacht)

Uitdaging week 4;

Leg je erop toe om deze week elke dag tijd met God door te brengen, voordat de kerstdrukte losbarst. Hij is de reden dat we in de kersttijd iets te vieren hebben! Er is geen betere manier om Zijn komst vieren, dan elke dag tijd met Hem door te brengen en Hem te prijzen voor Zijn trouw, de beloftes van Zijn verbond en de gave van Jezus. Laat je leven uitdrukking geven aan je dankbaarheid voor Zijn trouw door toegewijd te zijn aan je relatie met Hem.

Leesplan week 4:

Weekvers week 4:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente