Bid met ons mee vanwege het Coronavirus

Het is moeilijk om te zien hoezeer het Coronavirus zijn tol eist. Elke dag zijn er meer slachtoffers te betreuren.

Met tranen in mijn ogen keek ik naar een filmpje op YouTube. Een Chinese verpleegkundige gaf ‘luchtknuffels’ aan haar dochter, zodat ze niet het risico liep om het virus te verspreiden. Ze miste haar dochter zo erg en ze wilde enorm graag naar huis. Ze verlangde er enorm naar om haar kleine meisje weer in haar armen te kunnen sluiten.

Het is een dagelijkse strijd om tegen angst te vechten. Gods mensen vechten tegen terreur, geruchten en bezorgdheid en proberen vrede, waarheid en vreugde te vinden in duistere tijden. Als de pijn en het verdriet te zwaar zijn om te kunnen dragen, denk ik aan wat waar is.

De waarheid is dat we allemaal zoiets als het Coronavirus hebben meegemaakt. Epidemieën in Afrika, aardbevingen in Japan, tsunami’s in Indonesië, oorlogen in Europa en armoede in centraal Amerika. Al deze dingen hebben hun tol geëist van onze wereld. Ik wil hiermee de pijn en het verdriet dat de verschillende landen nu raakt niet bagatelliseren. Love God Greatly is een wereldwijde organisatie en we leven mee met onze zussen over heel de aarde. Als de wereld om ons heen lijdt, leven we mee en bidden we mee. We openen dan onze Bijbels en we houden ons vast aan Gods beloftes en aan Zijn waarheid.

Onze hoop is niet gesteld op mondkapjes, niet op vaccins en zelfs niet op dit leven. Onze hoop is gesteld op Jezus Christus, onze opgestane Heer. De studie die we in de tijd voor Pasen doen, gaat over de opstanding van Jezus. We zien Gods trouw. Hij heeft ons toen verlost en Hij zal ons opnieuw verlossen. Hij zit nog steeds op de troon. Het graf is nog steeds leeg. Jezus is opgestaan.

Yating

LGG Chinees

Wil je met ons meebidden nu het Coronavirus rondgaat? Bid voor beheersing van het virus, voor de mogelijkheid om snel vaccins te ontwikkelen en voor troost voor slachtoffers en hun familieleden. Bid dat vrede zal heersen in plaats van angst.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente