Alles (niet) goed!

 

De laatste tijd zie ik steeds dezelfde advertentie wanneer ik Instagram open. Het is een reclame voor een sweatshirt met op de voorkant de opdruk “Everything is fine” (alles is goed) steeds herhaald in regenboogkleuren. Alsof ik die zin uiteindelijk zal geloven als ik hem maar vaak genoeg zeg. Dit valt mij de laatste tijd sowieso steeds meer op, het verlangen van deze wereld om alles op te lossen met aanstekelijke zinnetjes en slimme producten.

Rond die tijd gaf God mij het verlangen in mijn hart om me een tijdje te onthouden van winkelen. Snelle online inkopen en rondlopen door de supermarkt waren voor mij een manier geworden om hevige emoties te verwerken. In plaats van God te zoeken en er hard aan te werken om weer gezond te worden en te herstellen, koos ik voor een makkelijke en pijnloze uitweg, die uiteindelijk een afgod werd. Toen God mij door deze moeilijke tijd heen hielp, opende de Heilige Geest mijn ogen voor dit soort oproepen waar ik mij zo makkelijk door liet verleiden.

De wereld riep “Als je DIT zou hebben, zou alles goed zijn!”

God nodigt ons uit om al onze moeheid, onze zwakheden, onze moeiten en onze twijfels aan Hem over te geven. De waarheid is dat alles niet goed is, maar die erkenning hoeft voor ons geen blokkade te zijn, en geen excuus om het maar op te geven. We kunnen ervoor kiezen om net als de mannen en vrouwen uit de eerste gemeente vreugde te vinden in de hoop die wij in Jezus hebben.

Handelingen 5 gaat over het belang van alles overgeven aan Jezus (v. 1-11), de vele tekenen en wonderen die de apostelen in Jeruzalem hebben gedaan (v 12-16) en de gevangenneming, bevrijding, ondervraging, mishandeling en opnieuw bevrijding van diezelfde apostelen (v. 17-42). Het was beslist geen makkelijk “alles-is-goedleven” voor de apostelen. Ze waren zich ervan bewust dat zij hun volledige overgave aan Jezus waarschijnlijk met de dood zouden moeten bekopen, en toch wisten ze dat de mogelijkheid om het goede nieuws van Jezus te verkondigen dit risico meer dan waard was.

Wanneer je bereid bent om alles te geven, zijn tegenslag en opoffering slechts reden tot blijdschap.

In vers 34 lezen we van een Farizeeër genaamd Gamaliël, die de ervaringen uit het verleden gebruikte om de Raad ervan te overtuigen de apostelen in leven te laten. Hij wees hen erop dat een werk dat van mensen afkomstig is zal worden afgebroken, maar als het van God afkomstig is, zal niets het kunnen verhinderen. De Raad was het met hem eens en de apostelen werden gegeseld, maar niet gedood en zij vertrokken “en waren verblijd dat zij waardig geacht waren, omwille van Zijn Naam smaadheid te lijden.” (Handelingen 5:41).

En zij hielden niet op onderwijs te geven en Jezus te verkondigen.

En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen.” Handelingen 5:42

Alles is niet goed. Maar dat is waarin christenen het meest zouden moeten stralen. Met vreugdevolle harten, wijsheid en de kracht van de Heilige Geest, treden wij het niet-goede tegemoet met genade en met het goede nieuws van Jezus Christus. Stop niet met het najagen van hetgeen waar God je toe geroepen heeft. De wereld heeft geen behoefte aan kortetermijnoplossingen of een leuk shirt, maar heeft het nodig dat wij anderen leren God groots lief te hebben.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente