Aanvaarden en aanvaard worden

Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God. – Romeinen 15:7.

In januari ben ik 30 geworden, en als er iets is op aarde, wat in mijn jonge jaren een verlammende uitwerking had op mij, dan was het wel om door de mensen afgewezen te worden. Tijdens mijn jeugd voelde ik mij nergens op mijn plaats – voor sommige groepen had ik te veel, voor andere juist niet genoeg. Ik was altijd groter dan mijn leeftijdgenoten, dus die accepteerden mij meestal niet, maar oudere kinderen deden dat ook niet. Op een dag opende God mijn ogen, zodat ik mijzelf zag zoals Hij mij zag. Al voor de grondlegging van de aarde, heeft God mij uitgekozen. Nog voordat ik was geboren, ging Christus naar het kruis, en Zijn sterven en opstanding brachten de zekerheid dat ik totaal en volkomen door God werd aangenomen, met al mijn tekortkomingen.

Als wij in oprechte overgave tot God gaan, en ons leven aan Hem overgeven, neemt Hij ons aan en worden we Zijn eigendom. De Schrift zegt dat er blijdschap in de hemel is als één zondaar zich bekeert.

Wat jouw tekortkomingen of beperkingen ook zijn, je huidskleur, je intelligentie, je opvoeding, je lengte, je sociaal-economische status, het maakt niet uit. Als jij jouw vertrouwen stelt op Christus, dan ben jij Gods dochter. Als dochter van God ben jij door Hem aangenomen en Hij ziet en behandelt jou als zijnde van Hem.

Maar, als God ons heeft aangenomen, wat mag daarop ons antwoord zijn?

Ten eerste brengen we Hem dank voor dat genadige geschenk dat wij zijn aangenomen door de Koning van het heelal. Het is een eer waar wij niets tegenover kunnen stellen. Dank U, Jezus!  

Ten tweede mogen we anderen in alle oprechtheid en liefde aanvaarden met dezelfde genade die wij ook ontvangen hebben. Anderen aanvaarden betekent dat wij hen zowel in ons huis als in ons hart ontvangen, en met hen eten en samen dingen doen. Jezus is voor ons het volmaakte voorbeeld als het gaat om hoe je anderen kunt aanvaarden, wie het ook zijn. De Bijbel zegt: heb je naaste lief als jezelf. Christus had tegen niemand vooroordelen en dus moeten jij en ik die ook niet hebben. We waren allemaal zondaars, gescheiden van God, maar Christus heeft ons bij Hem teruggebracht. Wij moeten ons ernaar uitstrekken om vol genade en in liefde anderen te aanvaarden.

Als wij elkaar aanvaarden zoals God ons heeft aanvaard, geven wij Hem de eer. Ik wil God altijd eren en dit is een manier om dat te doen.

Er zijn zulke grote verschillen in deze wereld en ik weet dat het moeilijk kan zijn om iedereen te accepteren. In de kerk van vroeger was het moeilijk voor joden en heidenen om tot eenheid te komen. In onze strijd voor eenheid staan we niet alleen, en we moeten alle gelovigen in Christus blijven erkennen en verwelkomen. We moeten ons uiterste best doen om voorkeursbehandelingen te vermijden en ons erop toeleggen om mensen te begroeten met wie je gewoonlijk niet zou praten, en de verschillen zo klein mogelijk maken door een gemeenschappelijke basis te vinden om samen op te trekken. Op die manier aanvaard je elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, en daardoor wordt God verheerlijkt.

Lieve Vader, ik dank U omdat U mij als de Uwe hebt aangenomen. Dat voorrecht heb ik niet verdiend en ik kan er niets voor terugbetalen, maar ik ben er dankbaar voor. Ik wil dat mijn leven altijd tot eer van U is, daarom vraag ik Uw hulp voor vandaag en voor altijd om mensen in mijn huis en in mijn hart te ontvangen en in liefde en genade met hen om te gaan. In Jezus’ naam, amen.