Zijn trouwe liefde

Loof de God van de hemel, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig!

Psalm 136 is zo’n geweldige psalm! Ik houd van de manier waarop de schrijver steeds deze woorden herhaalt: want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Maar wat is Gods “goedertierenheid?” In het Nederlands hebben we één woord voor houden van. Wanneer ik zeg dat ik van hardlopen houd, is dat een ander ‘houden van’ dan wanneer ik zeg dat ik van mijn vrienden en familie houd. Het verschilt van de manier waarop ik van een goed boek houd of ervan houd om op vakantie te gaan. Het is anders dan de manier waarop ik van God houd en is anders dan houden van een prachtige zonsondergang.

Het Hebreeuws heeft meerdere woorden om verschillende vormen van ‘houden van’ te beschrijven. Hier in Psalm 136 is het woord dat is vertaald met “goedertierenheid” het woord chesed. Chesed is een ingewikkeld woord dat je door de Psalmen heen en in het Oude Testament tegenkomt. Maar als we even stilstaan om te begrijpen wat chesed voor de Hebreeuwse lezer betekende, komen we tot een rijker begrip van de God die van ons houdt.

De Psalmen zijn een perfect beginpunt om Gods chesed te gaan bestuderen, omdat ze laten zien hoe God met Zijn volk omgaat door chesed. Het Oude Testament geeft ook wel andere voorbeelden van chesed, zoals de liefde tussen vrienden of de liefde in een huwelijk, maar in de Psalmen wordt er specifiek gesproken over Gods chesed. Omdat de Psalmen geschreven waren voor Gods verbondsvolk, beschrijven ze hoe God Zijn chesed aan Zijn volk toont en hoe het in hun relatie met Hem tot uiting komt.

Deze gebruiksvormen van chesed in de Psalmen openen een schatkamer vol van informatie over wat Gods chesed is en hoe het over Zijn volk wordt uitgegoten.

 • Gods chesed is rijkelijk, raakt niet op en is er altijd in overvloed (Psalm 69:15; 103:8; 145:9).
 • Zijn chesed komt op veel verschillende manieren tot uiting, soms op een manier die de ontvanger verwacht en soms op onverwachte manieren (107:43).
 • Omdat Hij altijd overstroomt van chesed, luistert God als Zijn volk Hem aanroept (119:49).
 • Gods chesed ontvangen is beter dan leven; een leven zonder Zijn chesed is het leven niet waard; er ontbreekt iets wezenlijks (63:4).
 • Chesed is de manier waarop God verlossing aan Zijn volk geeft (44:27).
 • Vanwege Zijn chesed heeft God medelijden met ons als we in benauwdheid tot Hem roepen (106:45).
 • God redt ons door Zijn chesed, maar Hij doet het op een zodanige manier dat wij kunnen weten dat Hij alleen dat heeft gedaan (109:27).
 • Het is elke ochtend nieuw, net zoals Zijn goedertierenheid (143:8).
 • Hij belooft om Zijn chesed aan Zijn volk te geven, samen met verlossing (119:41).
 • Zijn chesed troost ons (119:76).
 • Het is constant, Hij haalt het nooit van ons weg, maar soms komt het tot uiting op manieren die we niet kunnen zien of die anders zijn dan we verwachten (52:3).
 • Hij kroont ons met chesed en giet het overvloedig over ons uit zodat we het kunnen ervaren (103:4).
 • Het is sterker dan en overleeft zelfs de dood (88:12).
 • Het vernietigt Gods vijanden en dus onze vijanden (143:12).
 • Gods chesed tuchtigt ons en leert ons wijsheid (119:24).
 • Het duurt eeuwig voort (100:5; 118:1-4; 136; 138:8) en Hij neemt het niet van ons weg (66:20).
 • Zijn chesed vervult de aarde (119:64) en maakt ons levend (119:88).
 • Chesed geeft ons een reden voor hoop (33:22).
 • Het komt tot ons wanneer wij in nood zijn; trouw jaagt Hij ons na met Zijn chesed (31:22; 23:6).
 • God jaagt ons altijd na en zal Zijn chesed niet van ons wegnemen (89:29, 34).
 • God handelt altijd vanuit Zijn chesed; wat Hij doet en hoe Hij handelt zijn uitingen van Zijn chesed (89:15).
 • Zijn chesed beschermt het leven van Zijn trouwe dienaren (61:8).
 • Het is te vertrouwen (13:6; 52:10), vol van goedheid (25:7), wonderlijk (17:7) en ontzagwekkend (107).
 • Het is niet verborgen (40:11), het is altijd betrouwbaar (59:12), altijd aanwezig (89:25) en krachtig (33:5).
 • Zijn chesed is groter dan iemand zich ook maar kan indenken (57:11; 108:5).
 • En boven alles is chesed het waard om te bestuderen, erin te hopen, het bekend te maken en het te prijzen (48:10; 59:17; 89:2; 92:3: 115:1; 147:11)

Deze verzen in de Psalmen schilderen voor ons een prachtig beeld van chesed: het kan niet van Gods karakter worden gescheiden. Gods karakter ontvouwt zich door Zijn chesed. Door Zijn chesed te begrijpen kunnen we Gods karakter begrijpen. De twee kunnen niet van elkaar worden gescheiden, omdat ze zo nauw met elkaar verweven zijn. Door naar Zijn chesed te handelen, geeft God Zijn volk de mogelijkheid om Zijn karakter te zien en Hem beter te kennen. Hij openbaart Zichzelf aan de mensen door Zijn chesed tentoon te spreiden. Zijn chesed is een daad van vriendelijkheid, goedertierenheid en genade, omdat het ons in staat stelt om meer van Hem te kennen.

Het mooie van chesed is de wederkerigheid in de relatie. Chesed veronderstelt een toegewijde verbondsrelatie tussen de twee partijen. Zoals God Zijn chesed toont aan ons, Zijn volk van het verbond, zo kunnen wij chesed teruggeven door onze aanbidding.

God is niet verplicht om Zijn chesed over Zijn volk uit te gieten. Hij zou Zich prima trouw aan Zijn verbond kunnen houden zonder chesed. Hij zou het minimale kunnen doen voor Zijn volk en hen kunnen geven wat ze nodig hebben.

Maar dat is niet Gods karakter.

God is tot over Zijn oren verliefd op Zijn verbondsvolk en gaat tot het uiterste om voor hen te zorgen, om voor hen te voorzien en om hen vreugde te brengen. Zijn chesed is hier de uiting van. Hij gaat tot het uiterste om liefde en trouw aan Zijn volk te laten zien.

De enige logische reactie op Gods overvloedige chesed, Zijn zorg en liefde die tot het uiterste gaat, zelfs vérder dan wij kunnen vragen of bedenken, is Hem op dezelfde manier te aanbidden. Wij kunnen chesed laten zien aan God door Hem te aanbidden en Zijn goedheid te verkondigen, Zijn kracht, Zijn genade en Zijn chesed.

Neem vandaag de tijd om God te prijzen voor Zijn chesed. Bid Psalm 136 naar Hem terug, prijs Hem voor Zijn voortdurende, eeuwigdurende goedertierenheid.