En als je lijdt, weet dat het maar voor even is …

Moeilijkheden, beproevingen, lijden, we zitten er niet op te wachten. Ik ben ook zo iemand die bij een film direct de andere kant op kijkt als het eng dreigt te worden, als er bloed gaat vloeien en andere nare zaken in beeld gebracht worden. Het is heel menselijk om dat uit de weg te willen gaan. Heftige gebeurtenissen willen we het liefst voorkomen.

We zien dit ook terug bij Petrus, die ooit Jezus bestrafte omdat hij Hem wilde behoeden voor het lijden en de dood. Toen Jezus liet zien dat Hij moest lijden en ter dood gebracht worden zei Petrus zelfs: “Dat verhoede God, het zal U zeker niet overkomen”, niet wetende dat hij daarmee inderdaad de dingen van de mensen bedacht en niet de dingen van God, zoals Jezus hem toen duidelijk maakte.

Lijden, kijk er niet van op

Maar wat zegt diezelfde Petrus hier in dit 4e hoofdstuk van zijn eerste brief? Dat de vuurgloed van de beproeving ons niet moet bevreemden. Met andere woorden, kijk er niet raar van op als er moeilijkheden en lijden op je pad komen. Integendeel: het is juist de normaalste zaak van de wereld voor een gelovige. Als je dit wilt ontkennen, bedenk je net als Petrus vroeger, niet de goddelijke maar de menselijke dingen. God wil namelijk dat je geloof groeit en je door alles heen, Hem meer gaat vertrouwen.

Lijden vanwege je foute daden en beslissingen is niets bijzonders, je hoeft daar niet trots op te zijn. Maar als je ineens middenin de vuurgloed van een beproeving zit en die test doorstaat, wees dan blij omdat je deel hebt aan het lijden van Christus. Je wordt zalig genoemd als je smaad moet verdragen vanwege de naam van Christus. Schaam je daar niet voor als dat jou overkomt maar maak de naam van Christus juist groot!

Hoe is dat in de praktijk, hoe doorsta je de test? Er zijn veel voorbeelden van te zien in de bijbel. Door te reageren zoals Jezus deed, door te aanvaarden wat je overkomt en niet in opstand te komen en God ter verantwoording te roepen. Lees daarvoor de evangeliën. Dan ben je zoals Job uit het Oude Testament, die zei: ‘zou ik het goede van God aannemen en het kwade niet? En in dit alles zondigde Job niet’, staat er dan. Wat een voorbeelden voor ons, het is iets wat ik niet uit mezelf zou kunnen.

De wereld (ook de engelenwereld) ziet hoe onze reactie is op tegenslagen en beproevingen. Blijven we op God vertrouwen of denken we: het is nu wel eens genoeg geweest! Dan is het ‘oordeel’ dat je de test niet helemaal hebt gehaald. Je bent rechtvaardig in Christus, maar als je niets leert van de tests die er in je leven komen, dan lukt je redding/loutering van alles waar God je nog van wil ontdoen in dit leven, ‘ternauwernood’. (Vergelijk ook 1 Korinthe 3 waar gelovigen gered worden ‘als door vuur heen’; hun werken verbranden als ze niet vanuit God zijn gedaan, het is hooi en stro.) Maar lijd je als christen? Houdt niet op goed te doen! Dat is goud en kostbaar gesteente in Gods oog, bestand tegen het vuur en het komt er nog mooier uit tevoorschijn.

Houd vol, God geeft genade

Bij alles wat we hier bij Petrus (inmiddels in hoofdstuk 5) lezen over ‘lijden’, is het steeds gezet in het perspectief van Jezus’ komst. Als we het lijden niet uit de weg gaan en ons vernederen onder Zijn machtige hand, zal Hij ons verhogen en heerlijkheid geven als Hij komt. Waarom zouden we ook méér zijn dan onze Meester? Jezus werd hier op aarde ook gehaat en liet zich vernederen, in die zin is het een eer als ons dezelfde dingen overkomen. Werp daarom al je zorgen en alles waar je mee zit op Hem, want Hij zorgt voor je! Sta vast in het geloof en weersta de duivel, en het helpt als je weet dat je daarin niet alleen staat, andere gelovigen maken hetzelfde mee.

Petrus zoomt nu in op de genade als hij schrijft: De God van alle genade die u in Christus geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid, zal ons na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Dit is de ware genade van God waar we vast in moeten staan, zegt hij dan als een soort conclusie van deze eerste brief.

Ik bid dat je die genade ontvangt om als gelovige in het lijden een beeld van Christus te zijn en moedig je aan om vol te houden in moeilijke omstandigheden. Als je moet lijden voor Christus, houd dan het uitzicht op wat komen gaat. Met de woorden van een bekend lied:

“En als je lijdt, weet dat het maar voor even is
Als Jezus terugkomt deel je in Zijn heerlijkheid”.

Dat je door deze studie heen, steeds meer mag beseffen hoe groot de genade van God voor jou is. En dat je daardoorheen tot méér besef van de grootheid van God Zelf komt. De God die een grote toekomst vol heerlijkheid voor ons heeft bedacht, die Hij klaar heeft liggen om geopenbaard te worden als Hij terugkomt.

Zie jij daar ook zo naar uit?

 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente