Gedeelde kennis

Deze week maken we een sprongetje in de tijd. De geleerden denken dat deze tweede brief van Petrus drie jaar later is geschreven dan de eerste brief. Een brief aan dezelfde lezers, alleen dan een paar jaar later. En dat is direct een mooi begin, waar stond jij een paar jaar geleden? Als je even een moment neemt om terug te gaan in de tijd, wat zijn dingen waar je dankbaar voor bent, waar ben je in gegroeid, welke moeilijkheden ben je tegengekomen en vooral ook, wat heb je geleerd? Misschien is dit de eerste studie van LGG die je volgt, wellicht heb je al meerdere studies meegedaan. We hebben heel wat woorden uit Gods woord gelezen, teksten gememoriseerd en nagedacht over wat de woorden uit de bijbel jou te zeggen hebben vandaag. 

Het is mooi om stil te staan en God te danken voor alles wat je de afgelopen jaren ontdekt hebt. Wij vinden dat misschien bijna vanzelfsprekend, maar dat is het allerminst! 

 

In de tijd waarin deze brieven geschreven zijn, was de vervolging van christenen enorm. We hebben in de eerste brief gelezen hoe Petrus onderwijs heeft gegeven om staande te blijven als er vervolging komt, hen troost met het uitzicht op het eeuwige leven en aan te sporen om zuiver te leven.  In deze tweede brief is die vervolging niet minder geworden maar benoemd Petrus een andere vorm van aanvallen. Dat  zijn de aanvallen ‘van binnenuit’. Maar voordat we lezen over die aanvallen benoemt Petrus eerst de groei naar volwassenheid. 

Dat de genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere” 

Petrus heeft het, in dit eerste hoofdstuk, een heel aantal keer over kennis. In de hoofdstukken die daarna volgen trouwen ook.  Een belangrijk onderwerp, de kennis van God en van Jezus, onze Heere. En daar wil ik vandaag  extra bij stil staan. Kennis is zo’n mooi woord. Het omvat zoveel verschillende aspecten in onze levens. En om het direct toe te passen: kennis heeft iets van alles wat we weten over de God, de Vader, Zoon en Heilige Geest, wat we (de afgelopen jaren) geleerd hebben, datgene waar we inzicht in hebben. Maar onze kennis geeft ook richting aan ons denken en handelen. Het zet ons aan tot actie. Als we dat op ons in laten werken dan is het zo belangrijk waar we de kennis vandaan halen. 

 

Petrus laat niet na (vers 12) om ons te blijven herinneren aan de toegang tot het koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker. Petrus zet zijn woorden kracht bij door te schrijven dat hij een van de ooggetuigen is geweest van de Majesteit van Christus. Na de doop van Jezus hoorden zij een stem die zei: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb”

Sla acht op al deze woorden, onthou ze, handel ernaar. 

 

Die kennis van God, Zijn Woord en alles van Hem is zo belangrijk in ons leven. Petrus schreef een aantal brieven en gaf het door aan zijn tijdgenoten. Later is dat vertaald in onze taal en kunnen wij deze kennis tot ons nemen. En hoe geven wij dat weer door? Het is zo belangrijk dat Gods woorden doorgegeven worden van generatie op generatie. Juist als er moeilijkheden komen, als er vervolging komt, als er dwaalleringen in je kerk, gemeente, gezin, familie of leven binnenkomen. Je hebt de kennis zo nodig om in Christus te blijven staan. 

 

Mijn moeder las vroeger altijd uit een dagboekje en de bijbel bij haar koffiemoment in de ochtend. Haar bijbel en dagboek lagen altijd op de bank. Op de momenten dat je een keer ziek thuis was of vrij, werd zichtbaar waarom die bijbel en dagboek daar altijd lagen. Zij deed kennis op, iedere dag opnieuw, in Gods Woord. Dat beeld van die bijbel en het boekje op de bank kan ik me nog steeds voor de geest halen. Het is voor mij steeds weer een inspiratie om mijn bijbel of boek neer te leggen en niet in een kastje te stoppen.  Om daarmee zonder woorden iets te zeggen over hoe ik mijn kennis opdoe. 

 

En dat is vandaag de dag mijn oproep voor jou, om kennis op te doen en het weer door te geven. Misschien ‘soap’ je met een groepje en deel je wat je ontdekt hebt, wellicht spreek je een collega en is er gelegenheid om iets van je kennis te delen. Of is er een medestudent die je kunt bemoedigen met een tekst waar je over nagedacht hebt. Als je een gezin hebt, deel een stukje tijdens jullie eet- of koffiemoment, spreek erover met je partner. 

God geeft ons zoveel manieren, tijden en mogelijkheden om Zijn Woord te delen, bid ervoor, zoek ernaar en getuig (desnoods met woorden), als een Petrus!

 

Laten we net als Petrus onze kennis, dankzij en door de Heilige Geest delen, zodat de kennis van onze Heere Jezus Christus vermeerderd wordt! 

In de blog van vorige week werd het lied “Er is een dag” aangehaald.  Een prachtig lied om ons verlangen naar die dag, de dag dat Jezus terugkomt, uit te spreken. Op die dag zal ook onze kennis van Hem en in Hem volmaakt zijn!

 

“Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, amen”! 

 

Ik bid je deze week opnieuw mooie momenten toe als je in Gods woord studeert. Dat het tot zegen is voor jezelf, maar ook voor jouw omgeving!

 

Trouwe, liefdevolle Vader, wij danken U voor de kennis die we ook deze week weer mogen opdoen uit Uw Woord. Help ons Heere, de kennis te onthouden, maar het ook te delen met de mensen die we ontmoeten. Dat de kennis over U en Uw woord steeds vermeerderd zal worden. Om stand te houden tegen alles wat tegen Uw woord ingaat. Laat het zijn tot eer en verheerlijking van Uw Naam. Amen.

Liefs.


 

 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente