In het begin 

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. – Genesis 1:1-2 

Het boek Genesis is het boek van het begin.

In Genesis toont God Zich aan de mens door Zijn creatie en stelt Hij ons in staat om een glimp op te vangen van Zijn goddelijke eigenschappen.

Ondanks het feit dat wij nooit de gedachten van God zullen hebben om de details of de mechanismes van de schepping te kunnen begrijpen of uit te kunnen leggen, toont God Zich, in Zijn genade, nog steeds op een intieme manier aan ons.

God toont Zichzelf als onze eeuwige God – God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest – aanwezig voordat er een begin was en oneindig voortdurend tot in eeuwigheid.

God toont Zichzelf als onze oneindige en onbegrijpelijke God, oneindig in Zijn kracht, Zijn wijsheid en Zijn wijsheid. Onze heilige God schept en verschaft alles wat we nodig hebben en doet dit met Zijn ongelimiteerde kracht voor Zijn goddelijke doelen.

God toont Zichzelf als onze alwetende en almachtige God, Schepper van alle dingen. In Hem en door Hem is alles perfect ontworpen, perfect gepland en perfect georganiseerd.

Tot slot toont God Zichzelf als onze liefhebbende en medelevende Vader, Die ons genadevol opneemt in Zijn goddelijke plan om een innige relatie met Hem te hebben.

In Efeze 1:4 staat: “Omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.”

Waar was jij toen God de hemel en de aarde schiep? Het antwoord zal je verbazen. In Efeze 1:4 staat dat gelovigen door God werden uitverkoren, vóór de grondlegging van de wereld.

In het begin, toen alleen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest er waren, waren jij en ik in het hart en in de gedachten van God. We waren uitverkoren!

Voordat God de hemel en de aarde schiep.

Voordat er een wereld was.

Voordat de mens er was.

Voordat er zonde was.

Voordat Gods goddelijke plan voor de wereld ooit gemaakt was, waren wij er een onderdeel van.

Wat maakt het een geweldig verschil om te weten dat wij door God uitverkoren waren vóór de grondlegging van de wereld!

Het betekent dat jij en ik geen ongelukje zijn, geen foutje, geen product van twijfel.

In het begin zaten jij en ik in het hart en de gedachten van God.

Omdat God ons koos vanaf het eerste begin, weerspiegelen wij Hem wanneer wij Hem in ons begin kiezen.

Wij kunnen God aan het begin van onze dag kiezen, aan het begin van onze plannen, aan het begin van onze relaties en aan het begin van onze omstandigheden. We kunnen God in het midden van ons hart en onze gedachten zetten, meteen aan het begin!

Als we door Genesis en door de rest van Gods Woord lezen, moeten we niet vergeten om onszelf te zien zoals God ons ziet: Zijn uitverkoren dochters.

Genadevol legde God in het begin Zijn liefde op ons.

Genadevol voorzag God in het begin in een verlossingsplan voor ons.

Liefdevol voorzag God in het begin een doel voor ons.
Voor in alle eeuwigheid stelde God onze positie in Christus veilig.

Vóór de schepping.

Vóór de tijd.

Vóór de grondlegging van de wereld koos God ons in Christus vanwege Zijn oneindige liefde en genade.

Vanaf het allereerste begin.

Uitdaging week 1:

Neem deze week de tijd om van Gods schepping te genieten. Probeer tijd door te brengen op een plek die niet door mensenhanden is gemaakt. Luister naar de geluiden van de natuur. Geniet van Zijn schepping, zonder er meteen een foto van te maken. Wat kan je leren over God door Zijn schepping te observeren?

Leesplan week 1:

Een tekst om uit je hoofd te leren:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente