Gods zorg voor de rechtvaardigen

Als we verdergaan met onze studie in Genesis, zien we dat Abraham erkent dat God zorg heeft voor de rechtvaardigen. God koos ervoor om aan Abraham te onthullen dat Hij van plan was de stad Sodom te vernietigen. God hoefde Abraham niet te vertellen wat Hij ging doen, maar Hij koos ervoor om niet alleen Zijn karakter en Zijn hart voor de rechtvaardigen aan Abraham (en aan ons) te laten zien, maar ook Zijn heiligheid en toorn die Hij had over onrechtvaardigheid.

Gods voornemen om de hele stad weg te vagen leek in tegenspraak met Gods karakter. Abraham kende de mensen in de stad – hij had velen van hen gered – en als ze rechtvaardig waren, dan zou het – in ieder geval niet vanuit menselijk oogpunt – niet fair van God zijn om ze te vernietigen. De rechtvaardigen samen met de goddelozen vernietigen zou in tegenspraak zijn met Gods liefhebbende karakter.

Abraham pleitte onophoudelijk bij God en God gaf antwoord en willigde Abrahams verzoek in. Hoewel God Zich had voorgenomen om de stad Sodom te vernietigen, luisterde Hij naar Abrahams pleidooi. Hij veranderde van gedachte en beloofde om de stad alleen te vernietigen als er minder dan tien rechtvaardige mensen te vinden waren. God was bereid om de goddelozen in de stad te sparen omwille van een handjevol rechtvaardige mensen. Zijn gerechtigheid is te zien in Zijn bereidwilligheid de rechtvaardigen te sparen, ook al was het sparen van de rechtvaardige alleen maar mogelijk door toe te staan dat de goddelozen hun slechtheid voortzetten.

Uiteindelijk verwoestte God Sodom toch. Er waren geen tien rechtvaardige mensen te vinden en de stad werd verwoest, met uitzondering van Lot en zijn twee dochters.

God willigde Abrahams verzoek in toen Hij de stad verwoestte (Genesis 19:29). We zien de heiligheid van God in Zijn reactie op de goddelozen en Zijn zorg voor de rechtvaardigen. Hij redde de weinige rechtvaardige mensen die in de stad woonden en verwoestte tegelijkertijd de goddelozen.

“Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de HEERE kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan.” – Psalm 1:5-6

Ook al zullen we Gods beslissingen nooit volledig begrijpen, toch laat Abrahams voorbede voor het volk van Sodom veel zien over Gods karakter. God was geduldig, niet alleen met Abraham, maar ook met het volk van Sodom. Wanneer we eraan twijfelen of God onze jammerklacht wel hoort, wanneer we roepen om gerechtigheid, kan het zo zijn dat dit eigenlijk juist Zijn reddende hand is, terwijl wij denken dat God niets doet. Zijn gerechtigheid komt altijd precies op het juiste moment.

Wanneer onrechtvaardigheid of goddeloosheid maar blijft voortduren in onze wereld, kunnen we er zeker van zijn dat het nog steeds binnen Gods mogelijkheid en bereidwilligheid valt om er iets aan te doen. We kunnen Gods wegen nooit volledig begrijpen, of waarom Hij doet wat Hij doet, of hoe Hij tot Zijn doel komt. Zelfs wanneer het kwade voortduurt, kunnen we er zeker van zijn dat God de weg van Zijn volk bewaakt. De goddeloze ziet zijn vernietiging dan misschien wel niet op deze aarde voltrekken, maar we kunnen er zeker van zijn dat Gods wil altijd zal zegevieren. Niemand is Hem te slim af. Niemand overtreft Hem. Niemand kan iets doen wat Hij niet zag aankomen. Onze God is rechtvaardig en Hij geeft meer om ons dan we ooit kunnen begrijpen.