Geven vanuit dankbaarheid

Ben jij ooit iemand tegengekomen die vrijgevig is met haar tijd, haar geld en haar steun, en niet schroomt om jou dat te laten weten? Of erger nog: misschien gebruiken mensen hun vrijgevigheid als ruilmiddel en zijn ze alleen vrijgevig om een gunst terug te kunnen vragen. Iemand wiens vrijgevigheid helemaal niet ‘vrij’ is, maar een manier is om te manipuleren.

Ik ben wel eens zo’n persoon tegengekomen. En ik zal je de details besparen, maar dit soort ‘vrijgevigheid’ is nooit levengevend.

Heb je daarentegen ook wel eens een “blijmoedige gever” ontmoet? Iemand die zich het eten uit zijn mond zou sparen als jij honger had en daar nooit meer op terug zou komen. Iemand die vrijgevig is zonder iets terug te verwachten. Zulke gevers hebben wellicht niet veel, maar wat ze wél hebben geven ze weg zodat een ander op kan bloeien.

Als kind kende ik veel mensen die deze vrijgevigheid gestalte gaven. Twee van mijn favorieten waren Kenny en Beth; zij gaven hun tijd en middelen om er zeker van te zijn dat de kinderen in hun gemeenschap zich geliefd voelden en op zouden groeien met een liefde voor Jezus. Tot op de dag van vandaag doen ze dat. Wanneer ik op bezoek ga bij mijn ouders, komen ze even langs om het vuilnis op te halen voor mijn vader of om een auto te wassen van een iemand die op leeftijd is, omdat ze zagen dat deze wel een schoonmaakbeurt kon gebruiken. Of ze komen zelfgemaakt ijs langsbrengen voor een meisje dat toevallig helemaal gek is op het ijs van mevrouw Kenny en dat zo gemist heeft (ik dus: ik ben het meisje dat verzot is op Kenny’s ijs).

Toen Covid-19 diezelfde gemeenschap raakte, werd er in de kerk van Kenny en Beth (waar ook mijn ouders naartoe gaan) een collecte gehouden voor de obers en serveersters in hun gemeenschap die met verlof waren gestuurd en niets verdienden. Mijn vader vertelde dat hij één van de managers van een plaatselijk restaurant tegen was gekomen. Hij had gezegd: ‘Ik ga eigenlijk niet echt naar de kerk, maar bij die van jou kom ik misschien wel even kijken.’

Wanneer ik aan blijmoedige gevers denk, denk ik aan die inwoners van dat kleine dorpje in het westen Kentucky. Hun koninkrijksgerichte vrijgevigheid is nog steeds een zegen voor mij, terwijl ik daar al meer dan tien jaar niet meer woon.

In de tekst die we vandaag lezen, staat een hoop over zaaien en oogsten:

“[…] Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk.” 2 Korinthe 9:6-8

Neem even de tijd om die passage nog een keer te lezen. Als je het gelezen hebt, denk dan eens na over het contrast tussen de blijmoedige gevers, zoals Kenny en Beth, en de manipulatieve gever uit de eerste alinea. De blijmoedige gevers zijn mensen die begrijpen dat het niet gaat over persoonlijk, egoïstisch gewin wanneer er in Lukas 6 staat “geef en aan u zal gegeven worden”. Het gaat niet over hoe vrijgevigheid tot macht leidt. Het gaat over iets anders; over Koninklijke winst.

Laten we nog eens kijken naar 2 Korinthe 9:8. Waarom houdt God van een blijmoedige gever? Omdat degenen die met een vrijgevig hart geven de mensen zijn die begrijpen dat dit leven niks meer is dan een ademteug en dat we de focus moeten leggen op het verzamelen van schatten in de hemel. En ik vind het heerlijk om in vers 8 te lezen dat er staat dat “God bij machte is”. Oef! Met die woorden kun je een hele preek vullen, maar het gaat verder. Onze God is bij machte om genade overvloedig te maken in het leven van een blijmoedige gever, en zelfs zoveel dat de genade die God over hen uitstort gezien kan worden in hun leven door de goede werken die zij doen.

Een blijmoedig hart is niet alleen goed voor ons. Het is ten gunste van het Koninkrijk. Volgens de Bijbel leidt een vrijgevig hart tot een leven van goede werken en goede werken verheerlijken onze God in de hemel (Mattheüs 5:16). Kijk, blijmoedige vrijgevigheid is radicaal en het is één van de manieren waarop God Zijn volk gebruikt om Zijn schepping te zegenen en om anderen op Hem te wijzen.

In de waan van de dag is het zo gemakkelijk om te vergeten dat “…wij Zijn maaksel zijn, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” (Efeze 2:10). Het is gemakkelijk om te vergeten dat we Zijn koninkrijk aan het bouwen zijn en niet het onze. Maar de weg van Jezus bewandelen betekent vrijgevig leven, niet voor ons persoonlijke gewin, maar voor de glorie van Zijn naam.

Dus, zus, waar je vandaag ook bent met de Heer, leef vrijgevig voor Zijn grote naam. Vraag de Heer om een nieuw hart in jou te scheppen, een hart dat radicaal geeft vanuit een overvloedige vreugde. Bid en vraag de Heer om je te laten zien hoe jij deze week vrijgevig kunt zijn, zodat je anderen wijst op een nog meer vrijgevige en liefhebbende Vader die Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft om onze wereld te redden.