En toen schiep God

Het was niet genoeg om de aarde te verlichten, om het land uit te strekken en onze hemel te vullen met de zon, maan en de sterren… God was nog niet klaar.

In het gedeelte dat we vandaag in Genesis lezen, heeft God tot nu toe:
Het licht geschapen en de duisternis veranderd op dag 1.
Een scheiding aangebracht tussen de hemel en het water op dag 2.
Het droge land en planten en zeeën geschapen op dag 3.
De zon, maan en sterren geschapen en hen bewust in de hemel geplaatst op dag 4.

En dan komen we aan bij dag 5.

God zei: Laat het water wemelen van wemelende levende wezens; en laten er vogels boven de aarde vliegen, langs het hemelgewelf! En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt, naar hun soort, en alle gevleugelde vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zegende ze en zei: Wees vruchtbaar, word talrijk, en vervul het water van de zeeën; en laten de vogels talrijk worden op de aarde! Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vijfde dag. – Genesis 1:20-23

Ik houd van hoe God onze wereld geschapen heeft. Elke dag in Zijn scheppingsverhaal lijkt beter en beter te worden. Ik probeer me voor te stellen dat ik het scheppingsverhaal voor de eerste keer lees en vraag mezelf af: ‘Ik ben benieuwd wat de volgende dag brengt. Wat zal God hierna bedenken?’

Op dag 5 zien we dat God bewust vult wat Hij heeft geschapen. Toen de hemel en de zeeën eenmaal waren geschapen, vulde Hij ze. Een prachtige lucht alleen was niet genoeg; God ging een stap verder en schiep vogels om onze lucht te vullen en verwees hiermee wederom naar Zijn eindeloze creativiteit. Het was niet alleen maar één soort vogel; het waren vele verschillende soorten. We zien hetzelfde bij de dieren in de zee. Het was niet één soort vis of walvis of dolfijn, maar het waren allerlei verschillende soorten zeedieren. In deze vijfde dag zien we dat God van verscheidenheid houdt en geniet van Zijn werk.

In vers 22 staat het woord ‘zegende’ en gelukkig is dat niet voor het de laatste keer. God schiep niet alleen de prachtige vogels in de lucht en de krioelende wezens in de zee, maar Hij ging nog een stapje verder. Hij schiep er genoegen in hen te zegenen. Hij wilde niet dat Zijn schepping na de eerste generatie zou eindigen; Hij wilde dat de schepping zou voortduren. Hij wilde dat al zijn schepselen zich zouden vermenigvuldigen en de ruimte gingen vullen waarin Hij ze had geplaatst; dit tot Zijn eer, omdat Hij wist wat er ging komen.

We vangen er een glimp van op in Job 39:26-27. Het prachtige scheppingswerk van Gods handen kan worden afgelezen aan de vogels en de dieren die in onze lucht en onze wateren te zien zijn. Ze getuigen ieder afzonderlijk van Gods wijsheid. God is het Die wijsheid in Zijn schepping heeft gelegd, terwijl de dieren Zijn opdracht opvolgen om talrijk te worden en de aarde te vullen. Het is Gods wijsheid die Hij hen gaf, zodat ze weten hoe ze moeten vliegen, migreren en overleven. En door Zijn wijsheid worden wij bemoedigd en wij verwonderen ons over Zijn genialiteit.

God is goed. Wat Hij schept, daar heeft Hij plezier in. Hetzelfde geldt ook voor jou.

De eerstvolgende keer wanneer je voelt dat je geloof klein is, kijk dan omhoog en zie hoe God elk van de vogels schiep die de lucht delen. Wees vol verwondering over hun schepping en over de creativiteit die God aan de dag legde om ze allemaal te maken, stuk voor stuk. Let op de wijsheid die God hen gegeven heeft en realiseer je dat Hij jou ook wijsheid toebedeelt.

Als je Gods fijngevoeligheid en voorzienigheid aanschouwt vanaf het allereerste begin van Zijn schepping, realiseer je dan dat Hij met diezelfde zorg – zelfs met méér dan dat – jou heeft geschapen.

Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? – Mattheüs 6:26

Misschien begrijpen we Gods plan niet altijd, maar wanneer we kijken naar de prachtige details die staan opgetekend in het scheppingsverhaal, dan zien we dat wat God schept goed is en dat Hij plezier heeft in Zijn schepping.