Een leven in geloof

Er was een tijd in mijn leven waarin ik zelf over mijn leven heerste en die periode ging gepaard met een hoop tranen, fouten, pijn en spijt.

De Bijbel leert ons dat we geschapen zijn om God plezier te geven. Ons doel op aarde gaat geheel en alleen over de wil en het doel van God en over niks anders. Wanneer ons leven niet met die waarheid overeenstemt, zullen we alleen maar pijn, ellende en hoop spijt ervaren. Op een bepaald moment kan het wel lijken dat we – zonder God – van onze vrijheid aan het genieten zijn, maar in werkelijkheid leven we dan alleen maar in gebondenheid en maken we geen echte stappen.

Alleen God ziet het grotere plaatje. Hij alleen kent en begrijpt het grotere geheel van dit alles. We komen tot ons volledige doel als we Hem de controle geven en alleen volgens Zijn aanwijzingen leven. Volledige gehoorzaamheid en vertrouwen in God geeft rust, vrede en vreugde.

Zijn geboden zijn er niet om ons te straffen of te beperken; iets wat de duivel en de wereld ons maar al te graag wil doen geloven, maar zijn er voor onze bestwil, om ons te behoeden voor het kwade. Ze zorgen ervoor dat we hier op aarde een gelovig leven leiden en de eeuwigheid met Hem doorbrengen.

In de tekst van vandaag zien we dat Abraham weg stapt van Gods oorspronkelijke plan. Abraham had eerder nog een grote en krachtige belofte ontvangen dat het leven van miljarden mensen zou veranderen. Het resultaat van Abrahams misstap was pijn, chaos en een hoop spijt. Dat is niet Gods wil voor jou en mij. Hij verlangt ernaar om volledige controle over ons leven te hebben, omdat alleen Hij het grote plaatje kent en omdat Hij alleen in staat is ons naar onze bestemming te brengen. Dit doet me denken aan Jeremia 29:11. Neem even wat tijd om dat vers te lezen en om je te laven aan de pure liefde die in dat vers staat beschreven.

Een leven in geloof, dat is wat God nastreeft. Hij verheugt zich in de vrouw die elke dag als hoogste doel heeft om Hem te verheerlijken, in de vrouw die dagelijks in haar hart besluit om op God te vertrouwen zelfs wanneer ze het niet begrijpt. Jij en ik zijn niet perfect – dat kunnen we ook niet zijn. Daarom zond God Jezus om voor ons te sterven zodat het nu in orde is tussen ons en Hem en dat Hij in ons hart kan wonen. Daarom zond Hij de Heilige Geest, die ons dagelijks doet leven en op Hem doet vertrouwen.

Ik weet dat het leven velen van ons geleerd heeft om mensen niet te vertrouwen. En we hebben jammer genoeg diezelfde reactie op God gehad. Ik in ieder geval wel. Maar elke keer dat ik toch op God vertrouwde, ontving ik leven en vervulling en werden me een hoop lasten van de schouders getild. Elke keer dat ik de Heilige Geest vroeg om me te helpen om de juiste beslissing te maken, om op God te vertrouwen, me van mezelf te redden, niet op mijn eigen begrip te leunen, ik heb er nooit spijt van gehad.

God leidt je nooit de duisternis in!

Hij weet wat het beste voor ons is. Hij is op alle vlakken beter in Zijn oordeel dan wij. In elke keuze die we maken moeten we Hem volledig vertrouwen. Hij heeft ons onze wil gegeven, maar we moeten er altijd voor zorgen dat die op één lijn ligt met Zijn wil. We moeten ervoor openstaan om te luisteren naar de Heilige Geest (onze Helper), het Woord van God en wijze raadgevers.

Breng je beslissingen in gebed bij God, gebruik de Bijbel als je gids en volg Gods leiding. Hij is een genadige en goede God die er altijd is om je te helpen en je weer op te doen staan als je faalt. Streef ernaar om altijd op Hem te leunen.

Gebed: ik zal op de Heer vertrouwen met heel mijn hart en ik zal niet op mijn eigen begrip leunen. In al mijn wegen zal ik Zijn wil zoeken, zo helpe mij God. Amen.

 

 

Week 2 Challenge:

Hou deze week bij welke aspecten van Gods wezen naar voren komen tijdens je Bijbelstudie. Zijn dit nieuwe of onbekende eigenschappen van God die je beter zou willen begrijpen? Vraag God om je meer begrip te geven van Zijn eigenschappen. Kies een eigenschap van God uit die nieuw of onbekend voor je is, en verdiep je daar deze week meer in.