Leven in hoop

We zijn alweer aan het eind van deze studie gekomen. In deze laatste week zullen we stilstaan waarom een leven in hoop zo belangrijk is. We hebben de afgelopen weken gezien dat de bijbel vaak over hoop spreekt. Ik geloof dat hoop voor je ziel is als ademhalen voor je lichaam. Beiden zorgen ervoor dat […]

Leesplan en Uitdaging week 6 “Blijvende hoop”

    De hoop op God blijf altijd, altijd vertrouw ik op Hem, Hij is mijn rots en schuilplaats. Vernieuw je denken en wees blij in de hoop. Vestig je hoop op God en niet op rijkdom, maar gebruik wat je hebt om goed te doen aan anderen. De hoop is een anker voor de […]

Volharden in hoop

Het leven in deze huidige wereld komt behoorlijk in de buurt van het leven van de christenen uit de Hebreeënbrief. Toen zij net tot bekering kwamen werden ze vervolgd vanwege hun geloof. Toch hielden ze stand, ze bleven in alle vrijmoedigheid bij elkaar komen en getuigen omdat ze wisten wat hun geloof inhield. Ze waren […]

Leesplan en Uitdaging week 5 “Blijvende Hoop”

Weet dat als je geloof beproefd wordt, je volharding leert, die we nodig hebben om te verkrijgen wat God ons beloofd heeft. Laten we afleggen wat ons in de weg zit en met volharding de wedloop lopen. Vertrouw op God die de doden opwekt en ons verder zal verlossen. Alles wat we meemaken aan moeilijkheden […]

Wandelen door geloof

Daarom zijn wij te allen tijde vol goede moed, ook al weten wij, dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in den vreemde zijn – want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen – maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in […]

Leesplan en Uitdaging week 4 “Blijvende hoop”

Abraham werd gesterkt in geloof dat God de belofte kon volbrengen. God dacht aan Rachel die al lang op een zoon hoopte. Hanna ging in haar wanhoop naar God en God vervulde haar verlangen. De vrouw die in geloof Jezus’ kleed aanraakte ontving de genezing waar ze op hoopte. Er zijn door heel de tijd […]

Hoop op de terugkeer van Christus

Het woordje ‘hoop’ is net als ‘geloof’ in het dagelijks gebruik van dat woord best wel vaag. ‘Ik ben klaar met al dat gezeur, ik geloof het nu wel’… of: ‘ik hoop dat dit avontuur goed afloopt.’ Zeker weet je het allemaal niet.   In de Bijbel is dat anders en is hoop de vaste […]

Leesplan en Uitdaging week 3 “Blijvende hoop”

Onze hoop op Christus is niet alleen voor dit leven, laat je in dit leven dan ook niet afbrengen van die hoop. We verlangen ernaar om Jezus te zien, we verheugen ons dat die hoop werkelijkheid zal worden. Dan zijn we erfgenamen geworden, door het eeuwige leven wat we hebben ontvangen.  We verlangen naar dat […]

Hoop op God!

We zijn inmiddels in week 2 van onze studie over ‘Blijvende hoop’ aangekomen. Vorige week hebben we gelezen en gekeken naar wat hoop eigenlijk is. Deze week gaat het over de hoop op God. Dat is niet zomaar een hoop, een (ver)wachten, maar heel bewust gaat het over de hoop op God. Tegelijkertijd dringt de […]

Leesplan en Uitdaging week 2 “Blijvende hoop”

We mogen bidden en hopen op Gods uitredding in nood. Denk aan wat Hij in verleden heeft gedaan. Wanhoop niet, je mag bidden en God zal horen zoals we zien bij Ruth. Hoop op Gods goedheid en bescherming. God heeft hoop en beloften gegeven, die waren tot hulp in moeilijke omstandigheden. Uitdaging week 2: Omdat […]