Hoop op God!

We zijn inmiddels in week 2 van onze studie over ‘Blijvende hoop’ aangekomen. Vorige week hebben we gelezen en gekeken naar wat hoop eigenlijk is. Deze week gaat het over de hoop op God. Dat is niet zomaar een hoop, een (ver)wachten, maar heel bewust gaat het over de hoop op God.

Tegelijkertijd dringt de vraag zich onbewust op; waar hoop je eigenlijk op? Hoop je op het goed maken van je toetsen, het slagen misschien, een andere baan? Hoop om een kindje in je armen te sluiten, een goede oogst, een nieuwe relatie, herstel van datgene wat diep in je binnenste zit? Het kunnen juist die kleine dingen zijn, maar ook grote levens veranderende situaties. Hoop!

De woorden hoop op God herinneren mij direct aan de psalm 42. Zingend in de kerk:  “hoop op God sla ‘t oog naar boven, want ik zal Zijn Naam nog loven! 

Het woord hoop dat in psalm 42 gebruikt wordt is yachal. Het heeft de betekenis van ‘wachten op, geduldig zijn’. Op verschillende plekken in de bijbel wordt dat woord yachal gebruikt en dat kan ons iets leren. Noach wachtte (yachal) nog een zeven dagen voor hij de duif los liet, toen kwam deze niet meer terug. Saul werd gezalfd door Samuel en die gaf hem de opdracht om naar Gilgal te gaan en daar te wachten (yachal). In psalm 31 schrijft David: “Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de Here hoopt (yachal)”. Micha wachtte (yachal) op de God van zijn heil! Dit is hoop die geduldig wacht. 

 

Deze hoop die wij hebben, hebben wij met onze ogen naar boven gericht. Onze hoop is niet een soort naar boven kijken met een vage verwachting, in de zin van misschien gebeurt er iets. Onze hoop is stevig gefundeerd op onze God en op Zijn Woord, omdat Hij zelf zo trouw is! Hij is de God van redding, Hij is een groot God, Hij geeft ons zoveel goeds. Hij is de God van trouw die nooit verandert. De bijbel geeft ons het bewijs dat God trouw was, trouw is en trouw zal zijn! We mogen onszelf en elkaar, in alle omstandigheden, oproepen en activeren om onze ogen op te heffen, onze hoop op Hem uit te spreken en Hem (weer) te loven. 

Die hoop staat naast onze omstandigheden, ons verlangen, ons lange wachten op, of …. vul het voor je zelf maar in. Yachal (wacht op, wees geduldig) op God, sla het oog naar boven. En in dat wachten en hopen kun je alle zintuigen die je hebt gekregen gebruiken om stapjes te zetten, je ‘handen laten wapperen’, je verlangens uit te spreken, goed te luisteren en te kijken, misschien wel te proeven (en te zien dat de Heere goed is). Juist omdat we in de hoop op God ook onze eigen verantwoordelijkheid hebben gekregen. 

 

In het Nieuwe Testament komen we het woord hoop ook tegen waarin het de betekenis heeft van een fijne verwachting. En dan komen we tot een prachtig slot. Ons yachal van nu mag uitmonden in de blijde hoop op de terugkomst van onze Heere Jezus Christus. De hoop die eeuwig is. Ik wens je een studie en leven vol hoop, hoop op God en onze Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest! Zegen lieve vrouwen!

 

Lieve groet,

Pauline

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente