Hoop op God

Ik weet zeker dat hoe zwaar het leven nu ook is, dat de hemel en Jezus die daar op ons wacht zoveel mooier zal zijn! De hele aarde, de natuur en dieren wachten op het moment dat duidelijk wordt dat wij kinderen van God zijn en dat Jezus Koning is. De aarde wordt uitgeput door ons terwijl we jagen naar meer en meer van leegte en niks omdat we de leegte in ons hart niet kunnen vullen met de rijkdom van de aarde. Alleen God en de vrijheid die Hij geeft kan die leegte vullen en onze gebrokenheid genezen.

Elke pandemie, aardbeving, overstroming, bosbrand en uitsterven van soorten dieren is een zuchten van de schepping, als weeën, tot het moment dat de nieuwe wereld komt.

Ook wij zuchten in ons lichaam met de schepping mee door het lijden en de gebrokenheid die we ervaren. Het alsmaar ervaren dat we tekortschieten en niet genoeg zijn, dat we ouder worden en ons lichaam slijt.

Maar we hebben hoop! Hoop op God! Een onzichtbare hoop, maar hij leeft in ons hart. En we volharden in dat wat we hopen en (nog) niet zien. We weten ook dat we de last niet alleen hoeven te dragen. Gods Geest helpt ons met bidden, denken, leven! God doorzoekt ons hart en Hij weet wat daarin leeft. Hij weet wat onze behoefte is en wat ons diepste verlangen is. En met Zijn Geest wil Hij daar woorden aan geven. Hij bidt voor ons en door ons heen! Wauw!

En in de tijd dat we leven op deze aarde en moeilijke dingen meemaken mogen we weten en vertrouwen dat alles wat we meemaken… dat God juist dat gebruikt om ons dichter naar Hem toe te trekken. Ik houd van deze God en weet me in Hem geborgen. Hij vormt jou en mij zoals de pottenbakker de klei vormt zodat we elke dag meer mogen gaan lijken op Zijn Zoon. Hij heeft mij geroepen, Hij heeft mij gerechtvaardigd en Hij heeft mij verheerlijkt.

Als wij onze God hebben die zoveel voor ons doet en door ons heen werkt, wie kan daar dan ook maar iets aan veranderen? Hij heeft alles voor ons over gehad, Hij heeft Zijn Zoon gegeven, Hij geeft ons alles wat we nodig hebben.

Wie kan er ook maar iets tegen ons beginnen? God heeft ons al vrijgepleit!

Wie kan ons wegsturen van voor Zijn troon? Jezus zelf, die is gestorven en opgestaan, Hij bidt voor ons!

Wie zal ons aanvallen op onze zekerheid in God? God noemt ons Zijn kinderen!

Wat kan ons scheiden van Zijn liefde? Als we in het nauw gedreven worden, als we het zwaar hebben, als we achterna gezeten worden, als we honger hebben, als we niks meer hebben om ons mee te kleden of te voeden, als we in gevaar zijn of als er oorlog is en ons leven wordt bedreigd? Als je bij Jezus hoort dan kan je verwachten dat de wereld je niet meer moet en je het moeilijk krijgt. Maar als we deze moeilijke dingen meemaken mogen we weten dat we in Jezus al overwonnen hebben, want Hij houdt van ons. Ik weet zeker dat niks ons bij Gods immens grote liefde weg kan houden: geen kanker, geen corona, geen complot, geen dood, geen overheid, geen eng bedrijf, geen psychische ellende, geen dingen die nu gebeuren of dingen die nog gaan gebeuren, geen angst, geen oorlog, geen mening, geen gevoel of wat dan ook op deze aarde. Niks kan ons van Hem weghouden.

Hij gaat ons achterna en laat ons niet los.

Uitdaging week 3:

Deze week lezen we elke dag een stuk van Romeinen 8:18-39. Probeer dit gedeelte, of een aantal verzen hiervan, uit je hoofd te leren, zodat de verzen je kunnen herinneren aan Gods almacht, kracht en liefde en de hoop die we in Hem hebben.

Leesplan week 3:

Weekvers week 3:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente