Ik ben een nieuwe schepping

“Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” – 2 Korinthe 5:17

Wie denk je dat je bent?

Afhankelijk van de manier waarop die vraag wordt gesteld, word je óf stilgezet om erover na te denken óf voel je meteen dat je in de verdediging schiet. De wereld zal het op zo’n manier vragen dat we aan onze identiteit en ons doel gaan twijfelen en ook aan de waarheid over wie God zegt dat wij zijn. Het kan ervoor zorgen dat we het gevoel hebben dat we iets verkeerds doen, op de verkeerde plek, op het verkeerde moment, of dat we ons op een manier gedragen die ingaat tegen de verwachtingen van de mensen om ons heen.

Als we de komende paar weken onze identiteit in Christus gaan bestuderen, is mijn gebed niet alleen dat je met je gedachten de waarheid begrijpt die we gaan leren, maar dat je die waarheid diep en vol vertrouwen je hart binnen laat komen. Luister hoe ik jou, met alle liefde in de wereld, voorzichtig vraag: ‘Wie denk je dat je bent?’ Vraag God om je te helpen bij het ontwarren van wie jouw vrienden, familie en cultuur zeggen dat je bent, in het licht van wie Hij zegt dat je bent, zodat je vol vertrouwen jouw identiteit in Christus kunt omarmen.

De verwachtingen en voorkeuren van onze cultuur zijn continu aan verandering onderhevig. Wat op het ene moment toegejuicht wordt, wordt vervangen door iets wat nieuwer en spannender is en meer glans heeft. Om in de wereld te passen, moeten we delen van onszelf verstoppen; delen die prachtig ontworpen zijn door God. We zijn voor zoveel meer geschapen!

Laten we ons erop toeleggen om de komende weken enkele gedachten te veranderen, opdat we vrouwen kunnen worden die een volledig en overvloedig leven leiden, zoals Christus het bedoeld heeft.

De wereld zegt dat ons verleden ons definieert. Christus zegt dat wij een nieuwe schepping zijn.

De wereld zegt dat wij een opsomming zijn van onze fouten. Christus zegt dat we rechtvaardig gemaakt zijn in Hem.

De wereld zegt dat niets blijvend is. Christus zegt dat wij als de Zijne voor eeuwig verzegeld zijn.

De wereld zegt dat wij op onszelf zijn aangewezen. Christus zegt dat wij gered, geadopteerd en uitverkoren zijn.

De wereld zegt dat je ingeperkt wordt als je God volgt. Christus zegt dat wij vrij zijn.

De wereld zegt dat wij voor ons plekje moeten vechten. Christus nodigt ons uit en ontvangt ons.

De wereld zegt dat wij verkeerd begrepen worden. Christus zegt dat wij volledig door God worden gekend.

De wereld zegt dat wij een vergissing zijn. Christus zegt dat wij bewust zijn gemaakt, met een doel.

De wereld zegt dat het ons niet lukt. Christus belooft om ons toe te rusten voor het werk dat Hij voor ons heeft.

De wereld zegt dat we niet kunnen winnen. Christus zegt dat we méér dan overwinnaars zijn.

Ik hoop dat ons vers van vandaag in 2 Korinthe een bemoediging voor je is. Misschien denk je wel dat deze bovenstaande waarheden geweldig zijn voor een ander, maar kun je je gewoon niet voorstellen dat ze op jouw leven van toepassing zijn. Lees het eerste gedeelte van ons vers nog een keer: Als iemand in Christus is. Er staat niet ‘alleen degenen die een bediening hebben’ of ‘alleen de mensen die er geen potje van hebben gemaakt’ of ‘alleen degenen die hun leven op de rit hebben’. Nergens staat de toelichting dat we alleen een nieuwe schepping zijn wanneer onze familie het ermee eens is, of dat we het moeten verdienen door het werk dat we doen, of door de titels die we voor onze naam hebben staan.

Wanneer we Christus als onze Redder aannemen, worden we nieuw gemaakt. Leg je oude gedachtepatronen af. Je hoeft de identiteit die door iemand anders voor je is bedacht niet langer met je mee te dragen. Twijfels en ongeloof die jou ervan weerhouden hebben om in vrijheid uit te breken mag je afleggen en je mag volledig gaan leven als een dochter van God. Maak ons vers vandaag persoonlijk:

“Daarom, als [vul hier jouw naam in] in Christus is, is [vul hier jouw naam in] een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.”

In Christus ben jij een nieuwe schepping!

 

Week 1 Uitdaging:

In Christus ben jij een nieuwe schepping! Houd deze week bij op welke manieren God jouw leven vernieuwt en jou in Christus tot een nieuwe schepping maakt. Vraag God je te laten zien hoe Hij in jou werkt, wanneer je Hem deze week zoekt.

Week 1 leesplan:

Een vers om uit je hoofd te leren: