Uit de duisternis

Maandag – Uit de duisternis Lees: Jesaja 9:1-7; Efeziërs 5:8-10 SOAP: Jesaja 9:1 Er kwam duisternis over het volk Israël toen de Assyriërs hen in gevangenschap wegvoerden. Het noordelijke koninkrijk van Israël zou nooit meer hersteld worden en wij kennen het in het Nieuwe Testament als Samaria. Tijdens en ook na de gevangenschap leefden de […]