Uit de duisternis

Maandag – Uit de duisternis

Lees: Jesaja 9:1-7; Efeziërs 5:8-10

SOAP: Jesaja 9:1

Er kwam duisternis over het volk Israël toen de Assyriërs hen in gevangenschap wegvoerden. Het noordelijke koninkrijk van Israël zou nooit meer hersteld worden en wij kennen het in het Nieuwe Testament als Samaria. Tijdens en ook na de gevangenschap leefden de Israëlieten in totale duisternis. In de verzen waar we ons vandaag mee bezighouden, vertelt de profeet aan het volk dat ze een groot licht zouden zien, hoewel ze in een periode van duisternis leefden. Uiteindelijk zou het licht over hen opgaan.

Deze verzen gaan over de tweede komst van Jezus. Bij zijn eerste komst kwam Jezus op aarde als een baby in een kribbe in Bethlehem, precies zoals het was geprofeteerd. Heel veel profetieën over de Messias heeft Jezus vervuld, bij Zijn geboorte, tijdens Zijn leven, in Zijn bediening, in Zijn dood en in Zijn opstanding. Niet alle profetieën over de Messias zijn al door Jezus vervuld. Bij de tweede komst van Christus zal Hij terugkomen om deze overige profetieën te vervullen. Tijdens Zijn eerste komst was Jezus de lijdende Knecht. Bij Zijn tweede komst zal Hij de triomferende Koning zijn. Bij Zijn eerste komst kwam hij in de meest nederige omstandigheden ter wereld. Bij zijn tweede komst zal Jezus omringd zijn door de hemelse legermachten. Hij zal terugkomen als de Koning en zitten op de troon te Jeruzalem.

Ook wij leefden in de duisternis voordat Jezus ons redde. En ook nu kunnen wij als christenen nog wel eens een dikke donkere wolk boven ons hoofd zien ontstaan als ons leven moeilijk wordt. Maar de verzen van vandaag geven ons hoop. Jezus leidt ons uit de duisternis. Als wij ons aan Hem en aan Zijn Woord vasthouden, dan is er geen plekje waar Zijn licht niet kan komen. Er bestaat geen duisternis die Hij niet kan laten opklaren.

O Heer Jezus, U leidde Uw volk uit de duisternis van gevangenschap. U leidde mij uit de duisternis van mijn zonden. Ik dank U dat ik in U hoop heb, dat U mij leidt en kracht geeft, ook op de donkerste dagen van mijn leven. Amen.

Mini uitdaging: De definitie van duisternis is: afwezigheid van licht. Laten we onze Kerststudie beginnen met hier en daar in ons huis een paar kaarsen aan te steken, terwijl we nadenken over de verzen van vandaag.

——————————————————————–

Leesplan week 1:

Weekvers week 1: