Onze nieuwe studie over Jozua: Leven vanuit overwinning!

Op maandag 17 juni start onze nieuwe studie over het boek Jozua. Doe je mee? Leven vanuit overwinning Een studie over Jozua “Jozua 21:43 Zo gaf de HEERE aan Israël heel het land dat Hij gezworen had hun vaderen te geven. Zij namen het in bezit en woonden erin.” Een mens lijdt vaak het meest, […]