Onze nieuwe studie over Jozua: Leven vanuit overwinning!

Op maandag 17 juni start onze nieuwe studie over het boek Jozua. Doe je mee?

Leven vanuit overwinning

Een studie over Jozua

“Jozua 21:43 Zo gaf de HEERE aan Israël heel het land dat Hij gezworen had hun vaderen te geven. Zij namen het in bezit en woonden erin.”

Een mens lijdt vaak het meest, door het lijden dat ze vreest. Toen ik jonger was, snapte ik niet zo goed wat mensen bedoelden met deze uitspraak, maar nu ik volwassen ben, snap ik het heel goed. Soms is het zo makkelijk om ‘wat nou als…’ te denken. Door dat te denken laat ik angst toe in mijn hart en vergeet ik om op God te vertrouwen. Als ik dat doe, leef ik niet voluit, maar sta ik in de overlevingsstand. Herkenbaar?

Wij hebben een erfenis gekregen van Christus die niemand ons af kan nemen, maar we leven niet altijd vanuit die geweldige erfenis. Waarom? Omdat we er niet bij stilstaan dat we een strijd voeren die ‘leven’ heet vanuit de overwinning.

Sta je er wel eens bij stil hoe makkelijk het is om ‘wat nou als…’ te denken? Door dat te denken laat je angst toe in je hart en vergeet je om op God te vertrouwen.

Het boek Jozua laat ons zien hoe belangrijk het is om Gods beloftes in gedachten te houden en om God te vertrouwen bij alles wat Hij ons te doen geeft. Jozua laat ons zien hoe je kunt leven vanuit overwinning. Als je leeft vanuit overwinning, vertrouw je op een actieve manier op Gods beloftes. Het vraagt iets van ons om op die beloftes te vertrouwen en vanuit die belofteste leven. Israël bezat het land door Gods genadige verbond met Abraham (Genesis 12:1-5), maar of de Israëlieten konden genieten van dit land hing af van hun trouwe gehoorzaamheid aan God.

Diezelfde God die Jozua en de Israëlieten nabij was, is ons vandaag nabij. Hij heeft ons dezelfde belofte gegeven en Hij wil dat we onze erfenis aanvaarden. Hij heeft die erfenis al aan ons gegeven. We bidden dat deze studie jou helpt om te gaan leven vanuit overwinning!

Wil je meer lezen? Op onze site vind je bemoedigende blogs bij deze studie. In YouVersion kun je dagelijks een overdenking lezen die je meer vertelt over de teksten die we lezen. Via Facebook kun je samen met ons deze studie doen. We willen je graag helpen om Gods Woord trouw te lezen!

—————————————————

De missie van Love God Greatly is om vrouwen van over de hele wereld te helpen Gods groots lief te hebben in hun leven… met een bijbelstudie vertaald in jouw eigen taal, bereiken we vrouwen in jouw land en over de hele wereld. Als jij een studiegids koopt zijn wij in staat deze studiegids in een andere taal gratis weg te geven. Dank je wel dat jij ons op deze manier helpt om het evangelie te verspreiden! Zoek ons op internet op voor meer bemoediging. Op onze site vind je meer informatie over onze bediening en je vindt er een groep vrouwen die klaarstaat om jou te bemoedigen. Ook vind je er materialen die je helpen om meer inzicht te krijgen in Gods woord als je bezig bent met jouw bijbelstudie.