Zoek vrede

Deze week bestuderen we wat het betekent om een vredestichter te zijn. Psalm 34 geeft ons specifieke instructies om vrede te zoeken en na te jagen.

Psalm 34 is een psalm van lofprijs. David, de auteur van Psalm 34, prees God voor Zijn grootheid. Hij herinnerde zich hoe God hem had geantwoord en hem had gered uit al zijn angsten. David erkende al wat God had gedaan voor hem, en instrueerde anderen in hoe ze de Heer konden vertrouwen en kennen. Een van deze instructies was om vrede na te jagen.

Vrede is een bekend thema in de Bijbel: Romeinen 12:18 zegt dat we in vrede moeten leven met alle mensen, voor zover het van ons afhangt; Jezus wordt de Prins van de Vrede genoemd (Jesaja 9:6) en Hij belooft om Zijn vrede te geven aan hen die geloven en Hij zegt ons dat we niet bang moeten zijn (Johannes 14:27); Het offer van Jezus stelt ons in staat om vrede te hebben met God (Romeinen 5:1); Vrede is een van de vruchten van de Geest (Galaten 5:22), iets wat zichtbaar is in het leven van een volgeling van Christus.

Als God belooft om ons vrede te geven, waarom zou David ons dan in zijn psalm instrueren om vrede te zoeken en na te jagen? Als vrede iets is wat God ons gegeven heeft, waarom moeten we er dan voor werken?

Wanneer er vrede heerst in een land, dan zeggen we meestal dat er in zo’n land geen oorlog is, niet tussen burgers, en ook niet met een ander land. Het betekent dat de inwoners van dat land zich niet in een situatie van onrust bevinden, of in een toestand van angst. Het betekent dat de machthebbers zich inspannen om het beste te bereiken voor de inwoners van dat land en dat deze bewoners niks tekortkomen.

Maar politieke vrede ontstaat niet uit zichzelf. Het is tegennatuurlijk voor onze gevallen aard om vredig te leven, dus is het iets om voor te vechten. We vechten er niet alleen voor in ons land, maar in onze relaties, families, gemeenschappen en in ons hart. Vrede najagen begint bij onszelf. Als we ernaar verlangen om vrede in de wereld te zien, dan moeten we allereerst vrede in ons eigen hart najagen.

Als ik het helemaal zelf moet doen, zijn mijn hoofd en hart zelden vredig. Ik ben altijd hard bezig om het volgende item van mijn lijst af te vinken, en verzeker me ervan dat ik alles doe wat gedaan moet worden. Ik verzeker me ervan dat ik geen detail vergeten ben, zodat mijn leven niet uit elkaar valt. Ik werk hard om alle juiste dingen te doen. Vaak geloof ik in de leugen dat mijn handelingen en mijn werk – voor zowel het Evangelie als in het algemeen – voor vrede zullen zorgen.

Wanneer er geen vrede heerst in mijn leven is dat vaak omdat ik de Prins van de Vrede niet volledig geloof. Mijn pogingen om Gods liefde te verdienen, mijn pogingen om respect te verdienen, bewondering, acceptatie van anderen, ze houden me weg van het leiden van een vredevol leven. In plaats van in Hem te vertrouwen, heb ik vertrouwen in mezelf, en ga ik voorbij aan de vrede die Hij zo vrijelijk biedt.

In Jesaja 30 wijst God de Israëlieten terecht omdat ze te koppig zijn om Hem te vertrouwen. Vers 15 zegt: “Door terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, maar u hebt niet gewild…”Als dat geen beschrijving is van mijzelf dan weet ik het niet meer. In plaats van de vrede te accepteren die de Prins van de Vrede mij vrijelijk geeft, elke dag, leun ik op mijn eigen kracht. Door op mezelf vertrouwen, ga ik voorbij aan de vrede die Hij geeft. Ik mis dan niet alleen de vrede in mijn eigen hart, maar ook val ik dan in een patroon waarin ik op mijzelf vertrouw en geloof dat ik God in geen enkel ander deel van mijn leven nodig heb.

Hoe zou het eruit zien als we werkelijk vrede zochten? Hoe kan jij komend kerstseizoen geloven in de Prins van de Vrede? Wat kan jij praktisch doen om vrede na te jagen? Misschien kun je met een moeilijke relatie aan de slag door een stap te nemen in het vergeven van die persoon. Misschien kun je berusten in de waarheid dat je goed genoeg bent zoals je bent, hoe je takenlijst er dan ook uitziet.

Filippenzen 4 biedt meer inzicht en praktische tips voor hoe we vrede kunnen najagen. Paulus vertelt de Filippenzers dat de vrede van God, die ons verstand te boven gaat, ons hart bewaakt. Denk je eens in! Gods vrede wordt als het ware een bescherming rondom ons, een bescherming tegen het kwaad. Paulus gaat verder met het instrueren van de Fillipenzers en vertelt dat ze zich moeten focussen op dingen die waar zijn, eerbaar, rechtvaardig, rein, lieflijk, welluidend en prijzenswaardig. Door de focus te houden op deze dingen kan Gods vrede ons hart binnenkomen. Als ik, in plaats van te mijmeren over alle dingen die ik nog moet bereiken, me richt op de waarheid dat God van mij houdt en zich altijd inspant voor mijn bestwil, dan kan ik vrede vinden.

Hij is de Prins van de Vrede. Door vrede te zoeken, zoeken we Hem. Laten we ons richten op wat waarheid is. Zijn vrede bewaakt ons hart en leven, en Zijn vrede is het waard om voor te vechten.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente