Zijn ontwerp

Deze week vroeg mijn zesjarige dochter me: ‘Hoe groot denk je dat de computer was, die God heeft geholpen om mensen te maken?”

Het was een onschuldige vraag en een schattig onderwijsmoment, maar de zin schetste zo’n duidelijk contrast met de norm van ons dagelijks leven.

“Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.” – Genesis 2:7

God maakte geen gebruik van Bol.com om jou hier snel te krijgen. Hij liet niet een computer jou willekeurig je karaktereigenschappen toewijzen. En Hij delegeerde het werk niet.

Jij bent precies wie jij bent, omdat God jou zo ontworpen heeft. Dat is hoe God jou gemaakt heeft.

Het werk dat uit onze handen komt, heeft intimiteit. Denk aan hoe je je verheugt in een handgeschreven brief, hoe je zelfgemaakte cadeautjes koestert en hoe je een zelfgemaakte maaltijd waardeert. Denk aan de vele manieren waarop je je kinderen vast kunt houden, je man kunt aanraken, je vrienden kunt omhelzen; allemaal verschillende manieren, maar allemaal een uitdrukking van jouw zorg en toewijding.

Het werk van onze handen is persoonlijk, maar het werk van Gods handen is goddelijk.

Gods handen schiepen ieder van ons. Perfect en weloverwogen maakte Hij elke persoon.

Ik vind het moeilijk om de immensiteit van dat werk te bevatten. Er zijn per slot van rekening een hoop mensen die op aarde rondgelopen hebben en er nog op zullen rondlopen. Elk persoon is een nieuw meesterwerk. Elk detail is doelbewust.

Tegelijkertijd maakt het me nederig en inspireert het me dat God de keuze maakte om mensen een belangrijke, verhoogde plek in Zijn wereld te geven.

“Wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, dat U naar hem omziet? Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt alles onder zijn voeten gelegd.” – Psalm 8:5-7

Zorg dat de Bijbelverzen van vandaag om je heen blijven hangen. Laten wij, in een tijd waarin zoveel mensen zich niet geliefd of niet gezien voelen, de waarheid uitleven en uitdelen. God heeft ieder van ons afzonderlijk vervaardigd. “Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker: wij zijn alleen het werk van Uw handen” (Jesaja 64:8). God stroopte Zijn mouwen op voor jou. Hij was geduldig. Hij was teder, maar Hij wist wanneer Hij druk moest zetten. Hij wist en weet nog steeds hoeveel vuur voor loutering zorgt.

Ieder van ons is naar Zijn beeld gemaakt. Moge wij Zijn genade zien en Zijn ontwerp vertrouwen wanneer we naar onszelf kijken en moge de wereld een glimp van God in ons zien.