Zijn Naam is Goede Herder

We zijn alweer in week 3 van onze studie gekomen. Zijn Naam is… De Blinkende Morgenster, Zijn Naam is… de Alpha en Omega. En deze week Zijn Naam is… de Goede Herder! In deze tijd van advent, van verwachten, denken we na over Zijn Namen. Het beeld van Jezus als Goede Herder staat deze week naast het beeld van de eerste kraamvisite, de herders die het nieuws hoorden en op zoek gingen naar de Heere Jezus. In deze blog wil ik met jullie nadenken over deze verschillende dingen.

De Goede Herder, Jezus zegt over Zichzelf in Johannes 10 dat Hij de Goede Herder is en de Goede Herder zorgt voor zijn schapen. Hij stelt zelfs Zijn leven voor de schapen. Een sneller beeld naar het volbrachte werk van onze Heere Jezus is er niet.

De Goede Herder, wat doet hij eigenlijk? We zullen deze week een aantal dingen lezen wat de herder doet. Hij zorgt, Hij weidt, Hij leidt, Hij kent, Hij geeft nieuwe kracht, Hij behoedt, Hij stelt zijn leven voor de schapen en het is ongetwijfeld nog veel meer.

En dat is in schril contrast met huurlingen, die wel op de schapen passen en bij de kudde zijn, net als de herders. Maar als er gevaar dreigt lopen de huurlingen weg en laten ze de schapen in de steek. Het zijn hun eigen schapen niet, ze kennen de schapen ook niet echt.

De naam van Jezus is Goede Herder. Wat is dat een prachtig beeld van onze God. Juist in deze adventstijd zegt Hij dat Hij de Goede Herder is, en de vraag klinkt: hoor ik Zijn stem? Ken ik Zijn stem? De stem van de Goede Herder spreekt, ook vandaag, dat geloof ik absoluut! Wat heerlijk als die stem spreekt tijdens deze bijbelstudie, als er iets in je naar boven komt, in de gesprekken die je voert, de liederen die je zingt of hoort, de dingen waar je opmerkzaam op wordt gemaakt in deze donkere dagen en soms eenzame tijd.

Ik hoor namelijk ook een hoop andere schapen blaten. Blatende schapen kunnen je afleiden. Sommige schapen blaten misschien wel goede dingen, maar als die je afleiden van de Herder moet je als schaap je oren en ogen weer op de Herder richten. Soms zijn het blatende schapen met veel lichtjes, gezelligheid, en foto’s van de perfecte kerst. Ook dan is het zo nodig om mijn oren en ogen weer op de Herder af te stemmen. En dat kan… dat doe je nu! De bijbel spreekt, ook vandaag, het geeft stem aan de Goede Herder.

Een aantal jaar geleden was ik in Israël en we brachten ook een bezoek aan Bethlehem. Uiteraard bezochten we ook de zogenoemde Geboortekerk. De plek waar men zegt dat de Heere Jezus is geboren. Hoewel we al een heel aantal bezienswaardigheden gezien hadden, die allemaal zeer toeristisch waren gemaakt, overviel mij in deze kerk opnieuw de overvloed aan beelden, goud, pracht en praal. Zo eenvoudig als het beschreven wordt in Lucas, zo ‘overdreven’ is het daar beneden in de kerk. In Bethlehem wandelden we ook naar de velden van Efratha, en ja, ook dat is een toeristisch gebied! Maar de velden waar je over uitkijkt is iets wat in een bepaald opzicht niet veranderd is. Terwijl ik dat daar zag, stil stond en verwonderd uitkeek over de velden gingen mijn gedachten naar die nacht. Hier, in deze buurt, in deze omgeving zaten de herders. Zij waren getuige van de engelen die de grootste boodschap van de geschiedenis brachten: De Zaligmaker is geboren! Zij aarzelden niet en lieten hun kudde achter, op weg naar Jezus. Hoe prachtig is dat beeld; de herders die hun schapen achterlieten en naar Jezus gingen. Wij mogen, juist ook in deze drukke tijd, alles achterlaten en als het ware bij Hem op bezoek gaan, hoe heerlijk is dat?! Ontmoet Hem, net als de herders. 

De Goede Herder krijgt ook naam in de gelijkenis van het verloren schaap. In Lucas 15 zegt Jezus dat de Goede Herder op zoek gaat naar het ene verloren schaap, hij laat de 99 andere schapen uit de kudde alleen achter en gaat op zoek naar het ene verloren schaap. Wat is het heerlijk als je al een gevonden schaap, Zijn schaap bent! Tegelijk is het een enorme troost dat onze Herder nog steeds naar schapen op zoek is. Hij blijft zoeken!

Wij gedenken en herdenken dat Jezus is gekomen naar deze wereld tijdens het kerstfeest. Tegelijkertijd is de Heere Jezus al opgevaren en zijn wij als kudde alleen in deze wereld. Hij heeft ons achtergelaten met een prachtige belofte, Hij komt terug! En dat maakt advent tot een verwachtingsvolle tijd; Hij komt opnieuw!

De Goede Herder, een bijzondere Herder die zorgt, weidt, leidt, kent, nieuwe kracht geeft, behoedt en nog veel meer. Wij mogen enerzijds genieten van alles wat onze Goede Herder ons geeft. Neem die tijd, zoek Hem, wees bij Hem. Anderzijds mogen wij, net als de Goede Herder juist in deze adventstijd ook zorgen, weiden en leiden. Zorgen voor andere schapen als de Goede Herder!

Wees verwachtingsvol en gezegend, wees tot zegen voor de schapen om je heen!

Lieve groet,

Pauline

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente