Zijn Naam is Blinkende Morgenster

Vele eeuwen geleden zagen geleerden van die tijd iets heel bijzonders aan de hemel. Ze waren onder de indruk en werden nieuwsgierig. Ze gingen op onderzoek uit en volgden deze bijzondere ster. We kennen waarschijnlijk allemaal het verhaal wel; De wijzen die de ster volgden en zo uiteindelijk het ware Licht vonden en Jezus de eer konden bewijzen die Hij verdiende. Een bijzondere ster, een licht aan de hemel wees de wijzen de weg door het duister naar het Licht.

 

De eerste woorden die God spreekt lezen we in Genesis 1: 3. De bekende scheppingswoorden: Laat er licht zijn. Al vanaf het allereerste begin wilde God dat er licht was. Hij wist al dat wij mensen licht nodig hebben om te leven. We zijn niet gemaakt om te leven in duisternis. Het is niet voor niks dat mensen vaak last hebben van somberheid in de periodes wanneer de dagen langer donker zijn.

De hele bijbel door blijven we lezen over licht. Licht staat tegenover duister. Licht staat symbool voor hoop en leven. Zonder licht is er hier op aarde geen leven mogelijk. We hebben licht nodig om hoop te blijven houden in deze donkere tijden.

 

Verschillende profetieën uit het oude testament die betrekking hebben op Jezus gaan over licht. Hij zal licht brengen in deze duistere wereld. Daar waar Bileam geacht werd het volk Israël te vervloeken, zegent hij het volk en kondigt zelfs Jezus al aan als ster die opstijgt uit Jakob(Numeri 24: 16). Jesaja spreekt van het volk dat in het donker leeft zal een groot licht zien(Jesaja 9:1). Ook hij kondigt hiermee Jezus aan.

Jezus Zelf spreekt op meerdere plekken over Zichzelf als het Licht. Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, gaat zijn weg niet in de duisternis, maar zal het ware levenslicht bezitten(Johannes 8:12). Dit zijn woorden van kracht en hoop voor ons, wanneer we Jezus volgen. Als kinderen van God wandelen en leven we in het licht. Wij zijn uit het rijk van het duister getrokken en overgezet naar het Koninkrijk van Gods Zoon, het rijk van Zijn liefde (Kolossenzen 1: 12, 13).

In het laatste hoofdstuk van de bijbel noemt Jezus Zichzelf de Blinkende Morgenster. Hij is werkelijk de vervulling van de profetie die Bileam uitspreekt in Numeri 24.

 

Wist je dat de morgenster een bekend natuurverschijnsel is?! De planeet Venus staat bekend als dé morgenster. Deze planeet straalt zeer helder, schitterend en fel omdat het nog niet zichtbare zonlicht al op deze planeet reflecteert. Venus wordt de Morgenster genoemd omdat hij de morgen aankondigt en hij verschijnt ongeveer twee uur voor het opkomen van de zon aan de hemel. Juist voor de donkerste uren van de nacht verlicht hij de hemel. Helder licht in de duisternis.

Jezus is dé Morgenster. Als Morgenster werpt Hij een stralend licht in de duisternis van deze wereld, elke dag opnieuw. Als Morgenster biedt Hij hoop op de donkerste plekken van je leven. Zo is Jezus. Hij is werkelijk het Licht van de wereld. Hij heeft het duister overwonnen. Hij is Overwinnaar over zonde, dood en pijn. Het licht overwint, alles en altijd. Zo is Jezus.

 

In deze tijd van advent, wanneer de dagen korter zijn en we letterlijk meer uren in het donker doorbrengen, is Jezus nog steeds ons licht. Het is Zijn verlangen dat Hij onze levens mag verlichten. Zodat wij steeds meer worden zoals Hij ons bedoeld heeft, namelijk om kinderen te zijn van het Licht.

 

In de wereld om ons heen is er naast letterlijke donkerte ook veel geestelijke duisternis aanwezig. Misschien zie je het in je eigen leven of die van je geliefden. Juist dan hebben we het nodig om ons te richten op de Morgenster. Dan geeft de wetenschap dat Jezus de Morgenster is hoop. Omdat Hij elke dag opnieuw onze levens zal verlichten. Het is een zekerheid die we mogen omarmen. Jezus wil onze levens verlichten, juist in de donkere momenten en op de duistere plekken van ons bestaan. Zijn licht hebben we nodig. Hij schijnt met Zijn licht over onze sombere gedachten, over onze wanhoop en onze diepste angsten. Hij woont in ons, Zijn licht laat ons delen in Zijn overwinning en schenkt ons genezing en heling. Hij verlicht ons denken, geeft ons vrede en schenkt ons genade.

Wanneer we geloven dat Jezus de Morgenster is en in ons woont, dan mogen we ook weten dat wij het licht van Jezus weer laten zien aan de wereld om ons heen. Zoals de Morgenster het licht van de zon al laat zien terwijl het nog duister is. Zo kunnen ook wij Jezus laten zien, ondanks dat de wereld om ons heen nog in het duister leeft. Wij mogen getuigen van de hoop die Jezus te bieden heeft.

Wanneer we ons door de Morgenster laten verlichten, zal Hij ons ook weer tot licht laten zijn. Zo mogen wij, op onze eigen manier, op onze eigen plek het evangelie verspreiden. Door in Zijn licht te schitteren en zo Jezus Zelf te laten zien. Dat is nog eens goed nieuws!

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente