Zie, uw God

De geschiedenis van het Joodse volk wordt gekenmerkt door moeite en verdrukking. Sinds de verwoesting van Jeruzalem en de Babylonische ballingschap ongeveer vijfhonderd jaar eerder, hadden de Joden te kampen gehad met ernstige onrust onder verschillende wetten en overheersers. Geen wonder dat ze dachten dat hun Messias een regerende koning zou zijn die de Romeinse bezetter ten val zou brengen. Ten tijde van Jezus’ geboorte stonden de Joden in Jeruzalem en in de regio Israël onder het bevel van Herodes de Grote.

Herodes was een kwade man, iemand die volledig geobsedeerd was door macht en aanzien. Je kan vandaag nog de ruïnes van het paleis van Herodes in Israël bezichtigen. Hij had voor zichzelf een vesting gebouwd die niet onderdeed voor een berg. Hij bouwde zijn paleis op een enorme verhoging van waaruit hij over het hele gebied kon kijken en al zijn bezittingen en onderdanen kon overzien. Hij vermoordde zijn eigen familie omdat hij bang was dat zij hem van zijn troon zouden stoten, een troon die hem geschonken was door de Romeinse machthebbers die boven hem stonden.

Als je het kerstverhaal uit de Bijbel hebt gelezen, heb je ongetwijfeld gelezen over één van de gruwelijkste daden van Herodes de Grote. In Mattheüs 2 staat opgetekend hoe Herodes alle jongens uit Bethlehem van jonger dan twee jaar liet vermoorden. Zelfs toen hij het eind van zijn leven naderde, weigerde hij te accepteren dat er na hem iemand op zijn troon zou zitten. De kindermoord van Bethlehem was één van de gewelddadige wandaden die Herodes pleegde in een poging zijn tijdelijk gekregen macht te behouden.

Zo zag de wereld er in de eerste eeuw na Christus uit: machthebbers konden nagenoeg ongestoord hun gang gaan. De bewoners van Jeruzalem leefden in angst, niet wetend welke verschrikkingen hen nu weer zouden overkomen. Bij het lezen van de profetische woorden uit Jesaja 35, zagen ze voor zich hoe hun Messias met macht en majesteit zou komen om hen van de overheerser te bevrijden.

De Messias kwam echter als een baby.

De Messias kwam niet om de mensen uit hun huidige politieke situatie te verlossen; Hij kwam om hen uit hun geestelijke situatie te verlossen. Hij deed precies wat de profeet had gezegd: Hij kwam met vergelding en Hij kwam om Zijn volk te verlossen. Zijn verlossing zag er echter anders uit dan wat zij hadden verwacht.

Zijn vergelding betekende dat Hij meedogenloos optrad tegen de zonde, en dat Hij de macht van de zonde verbrak door Zichzelf aan het kruis te offeren en de dood te overwinnen door op de derde dag weer op te staan. Hij verloste Zijn volk door allen die in Hem zouden geloven uit de macht van de zonde te verlossen. Hij redde hen uit de geestelijke duisternis door het offer te zijn dat voor eeuwig voor hun zonden zou betalen. En dat niet alleen, Hij gaf hen de mogelijkheid om vrij van zonde en schaamte te leven en een eeuwige erfenis te ontvangen. Het was misschien niet wat zij hadden verwacht, maar Hij vervulde Zijn belofte.

In één van mijn favoriete liederen wordt gezongen “U had ons in één seconde kunnen redden, in plaats daarvan stuurde U een kind.” God had de wereld in een oogwenk kunnen redden, maar toch kwam Jezus als baby naar de aarde. God nam de tijd en Zijn tijd was volmaakt. 

Als wij zo aan het einde staan van onze studie over de Zaligsprekingen en samen uitkijken naar de Kerstdagen, laten we dan de waarachtigheid en betrouwbaarheid van Gods belofte voor ogen houden. Hij beloofde verlossing en vervulde die belofte. Welke andere beloftes heeft Hij jou gegeven, waar jij je vandaag aan vast kan houden?

Wij hebben een getrouwe God. Laten wij deze Kerst Zijn beloftes vol verwachting voor ogen houden. Hij is altijd aan het werk en Hij is altijd trouw. Wanneer wij ernaar streven om God groots lief te hebben, laten we proberen op Zijn beloftes en Zijn liefde voor ons te vertrouwen, zelfs wanneer het lijkt alsof onze omstandigheden niet zijn veranderd.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente