Zelfs het duister is niet donker voor jou

“Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.  Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,  noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. – Romeinen 8:35, 37-39

____________________

Het is stil in huis en de zon moet nog opkomen boven de bomen om de dag in te luiden. En toch ben U bij me in het duister.

Nu ik wacht op het licht, vullen Uw Woord en Uw aanwezigheid me. Ik word eraan herinnerd dat U mijn fundament bent en dat ik in U verlost ben, wat er deze dag ook zal gebeuren.  

In dat wachten, zoekt U mij op.

Vandaag wordt ongetwijfeld een dag vol vreugde en uitdagingen. Vreugde is een voorproefje van Uw volheid, totdat we oog in oog zullen staan met U. De uitdagingen zullen me ongetwijfeld angst in willen boezemen. Het duister probeert dat heel slinks te doen.

Maar ik zal niet langer toegeven aan angst, omdat niets me kan scheiden van U.

Noch dood, noch leven.

Noch engelen, noch machten.

Noch heden, nocht toekomst.

Noch de krachten die fluisteren en verleiden en bedreigen.

Noch de hoogste hoogte, noch de diepste diepte.

Not the highest highs or the lowest lows.

Niets.

[Ik blijf dit zeggen totdat ik mezelf overtuigd heb.] 

Nee, niets. Niet mijn verleden, niet mijn heden, niet mijn toekomst die ik nog niet kan zien – niets kan me scheiden van Uw onmetelijk grote liefde.

Heer, ik voel het. Als het aan mij lag, was ik al afgedwaald.

Mijn gedachten – zo vergeetachtig; mijn emoties – zo verstrooid.

Maar U, Heer. Niemand is als u.

U blijft.

Uw greep is te krachtig. Uw liefde is zo groot. Uw uitgestrekte armen zo wijd. Uw offer zo groot. Uw overwinning zo zeker.

U geeft niet op en maakt van angsthazen overwinnaars… niet om wat wij hebben gedaan, maar om wie U bent.

Om uw grote liefde…

___________________

Jezus, als er iemand is die zich vandaag niet geliefd voelt – als er iemand is die het idee heeft dat ze niet op Uw liefde kan vertrouwen vandaag – wilt U haar dan helpen herinneren dat U toch bij haar bent? Dat U voor haar bent?

Uw liefde verandert nooit – zelfs niet in het duister.

____________________

Kind van God, ben je vergeten dat je niet hoeft te presteren om Gods liefde te verdienen? Er is niks wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat God meer van je gaat houden dan Hij nu al doet. Er is niets wat je kunt doen om God minder van je te laten houden dan Hij nu al doet. Zijn liefde voor jou is onvoorwaardelijk, vol en compleet. Je bent Zijn geliefde en niets kan je scheiden van de liefde van Christus!

Hij houdt van je.

Oh, Hij houdt van jou.

En Hij laat je nooit, nee nooit los.

Dus adem vandaag eens diep in en uit… vertel jezelf over Zijn waarheid, en kijk hoe de Zoon opkomt in het duister.

Hij houdt van je en het Licht heeft overwonnen.

Zelfs het duister is niet donker voor jou. – Psalm 139:12

Aan Zijn Voeten,

Laten we praten: zijn er situaties waarin je de neiging hebt om te twijfelen aan Gods liefde voor jou? Hoe kun je ervoor zorgen dat je de waarheid die je in Romeinen 8 leest scherp voor ogen houdt deze week?

[Misschien is de bijbel nieuw voor je en heb je vragen over Gods liefde voor jou. We zijn ZO blij dat je hier bent vandaag! Lees hier meer over hoe je jouw reis als kind van God kunt beginnen.]

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente