Zalig zijn de zachtmoedigen

Zachtmoedigheid is een woord dat we niet vaak gebruiken. Veel mensen denken dat zachtmoedigheid zwakheid betekent. Dat is niet waar. Het duidt ook niet op slapte of besluiteloosheid. Het betekent ook niet dat je beleefd of bescheiden bent en zelfs niet dat je van nature aardig bent en altijd op een zachte vriendelijke toon spreekt.

Wat is zachtmoedigheid dan wel?

Matthew Henry heeft eens gezegd: “Zachtmoedigheid is een geestelijke rust die ons onrustige tekeergaan tot rust brengt en meer diepte brengt in onze nederigheid. Het is een soort vriendelijkheid en zelfbeheersing, ook als je innerlijk witheet bent en daar is kracht voor nodig.” Wie zwak is kan niet zachtmoedig zijn.

Er zijn twee hoofdwegen waarlangs we kunnen leren om zachtmoedig te zijn.

1. NAAR GOD TOE

Als wij zachtmoedig zijn, zullen we willen leren van Gods Woord. Moeilijke woorden zullen we dan net zo goed aannemen als de woorden die gemakkelijker te accepteren zijn. We zullen dan ook bereid zijn om ons te onderwerpen aan Gods voorzienigheid. Dat betekent dat wij onze eigen gevoelens opzijzetten en erop vertrouwen dat Gods wegen de beste zijn. Een inbreuk op onze plannen zien we dan als iets beters dan wat we zelf gepland hadden. We zullen het gekibbel van onze kinderen opvatten als een door God bedoelde gelegenheid om ze in liefde op te voeden en geduld te oefenen. Om kort te gaan: zachtmoedigheid brengt ons ertoe dat we God liever gehoorzamen dan dat we luisteren naar onze eigen zelfzuchtige verlangens. Zachtmoedigheid leert ons te rusten in Gods vrede en Hem in vol vertrouwen te volgen.

2. NAAR ANDEREN TOE

Zachtmoedigheid heeft ook een enorme invloed op hoe we met anderen omgaan. Het leert ons om tegen onszelf te zeggen dat we ons moeten gedragen als iemand die eerst nadenkt en dan pas spreekt en reageert. Zachtmoedigheid denkt eerst aan de ander. Een zachtmoedig mens houdt zijn tong in bedwang (Jakobus 3) “zelfs als hij innerlijk gloeit. “Een zachtmoedig mens denkt twee keer na alvorens één keer te spreken.” (Matthew Henry). Zachtmoedigheid bestaat voor een heel groot deel uit zelfbeheersing.

Ik heb vaak horen zeggen dat zachtmoedigheid bedwongen kracht is. Maar ik denk dat je nog beter kunt zeggen dat zachtmoedigheid kracht is die mensen in staat stelt liever te lijden dan te zondigen.

In plaats van ons beledigd te voelen door een aanmerking van een vriend of vriendin kunnen we hem of haar beter het voordeel van de twijfel gunnen en het langs onze rug laten afglijden. Zachtmoedigheid helpt ons eraan te denken dat er ook momenten waren dat wij anderen hebben beledigd, en dat wij zonder Christus, God voortdurend zouden beledigen.

“Zachtmoedigheid brengt de geest tot rust zodat de innerlijke vrede niet verstoord zal worden door een aanval van buiten.” Matthew Henry

Er komt een dag waarop deze aarde heeft afgedaan en God een nieuwe aarde zal maken. En de zachtmoedigen zullen die aarde beërven. Zachtmoedigheid is een vrucht van de geest en de zachtmoedigen tonen in hun leven de kracht van een veranderd hart. Zonder hulp van de Heer kunnen we niet zachtmoedig zijn. Dat is te moeilijk, en dus, als wij  leren om zachtmoedig te zijn, kunnen we erop vertrouwen dat God in ons aan het werk is.

Kijkend naar Jezus,

Leesplan:

Een vers om uit je hoofd te leren:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente