Zalig zijn de vredestichters

Ik draaide me om naar de gootsteen terwijl mijn man langs mij heen schoof, de garage in. Ik wilde met hem afspreken hoe laat we zouden eten, maar hij was druk bezig met een klus. Zijn kort aangebonden antwoord sneed me door de ziel.

“Maak je over mij niet druk. Ik zorg van de week wel voor mezelf,” was zijn weerwoord terwijl hij weer in zijn mannenhok verdween.

Ik kon wel huilen, want ik dacht aan de lading boodschappen die ik zojuist in de koelkast had gepropt. Ik had dagenlang lopen verzinnen wat we zouden eten en nu zei hij dat hij net zo lief alleen maar pap of muesli zou eten.

Mijn verdriet ging al snel over in een ijzige woede. Nog maar vier weken geleden hadden we elkaar plechtig trouw beloofd, en ik vroeg me nu af of dat geen vergissing was geweest.

Terwijl ik stond te worstelen met mijn tegenstrijdige gevoelens, stapte mijn achteloze gemaal weer naar binnen om een stuk gereedschap te pakken. Hij zag me staan bij de gootsteen en kwam even aan mijn oor snoezelen. Ik blokkeerde totaal. Ik had de vuile borden zo naar hem toe willen smijten, maar in plaats daarvan reageerde ik met een verontschuldiging om mezelf een houding te geven.

Mijn man en ik zijn allebei opgegroeid in huishoudens waar men uitging van de regel “wie het hardst schreeuwt is degene die wint.” Wij wilden geen van beiden een huwelijk dat gebaseerd is op het nastreven van tegenstrijdig eigenbelang, en dus begonnen we de Schrift te bestuderen om te leren hoe we in vrede  met elkaar konden samenleven.

Jezus zei: “Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.” Mattheüs 5:9). 

Je kunt geen veilig en gelukkig thuis creëren als je niet bereid bent om die moeilijke weg te kiezen  door je eigenbelang opzij te zetten en zachtmoedig en nederig te reageren. In plaats van elkaar met boze woorden af te straffen, kunnen we ons beter voornemen om de vrede te bevorderen.

Vier manieren om de vrede te bevorderen:

  • Wees opbouwend naar de ander en overwin het kwade door het goede.

“Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Keer je af van het kwaad en doe het goede; zoek de vrede en jaag die na.”(Psalm 34:14-15)

  • Verdraag de menselijke zwakheden van anderen met nederigheid en geduld.

“zo roep ik … u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede.” (Efeze 4:1-3)

  • Leg je toe op mildheid en de bereidheid om te vergeven.

“Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de HEERE zal zien. Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat velen bezoedeld worden.”(Hebreeën 12:14-15)

  • Moedig aan tot verzoening en vecht tegen wrok en verbittering.

“Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.” (Romeinen 12:17-18)

Als dochters van de Koning zijn wij geroepen om vredestichters te zijn. In plaats van te reageren volgens onze menselijke natuur kunnen we kiezen voor gebed. We kunnen God vragen om ons te bevrijden van onze trots en ons te vervullen met Zijn bovennatuurlijke liefde. Wij dienen de Vredevorst en Zijn Woord wil ons pad verlichten en ons de weg wijzen.

Laten we ons voornemen om niet terug te slaan, maar liever de vrede te bevorderen.

Vast in het geloof,

Uitdaging week 5: Heb jij relaties waarin de vrede ontbreekt? Hoe zou jij in die relaties de vredestichter kunnen zijn? Bedenk daarbij hoe belangrijk het is om te vergeven, als onderdeel van vrede stichten. Zijn er in jouw leven mensen aan wie je iets moet vergeven? Welke stappen kun jij nemen naar vergeving en vrede?

Leesplan:

Een vers om uit je hoofd te leren:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente