Wees niet bevreesd

De HEERE zei ’s nachts door een visioen tegen Paulus: Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want Ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad.  – Handelingen 18:9-10.

Het woord van God is ongelooflijk krachtig. Ik kan eenzelfde passage in de Schrift op verschillende tijden lezen en er altijd weer iets nieuws uit leren. De HEER spreekt ook op andere manieren tot ons en de meeste keren doet Hij dat op een creatieve manier: Hij schakelt de hulp van andere mensen in om die klus te klaren.

Ik zit momenteel in een periode van herstel.

Ze zeggen dat het na een scheiding gemiddeld wel twee jaar duurt voordat je je weer normaal gaat voelen. Ik weet eigenlijk niet eens meer wat “normaal” is, maar ik kan je wel zeggen, nu ik dit schrijf, twintig maanden na de scheiding, dat ik bezig ben overeind te krabbelen en dat ik weer durf te dromen.

Ik moet zeggen dat het mij zwaar valt om in mijn nieuwe situatie mijn draai te vinden. Ik had nooit gedacht hierin terecht te komen. Volgens mij staan er geen mensen op hun trouwdag voor God en denken er tegelijk aan dat er een eind zal komen aan hun eeuwige trouw. Maar bij mij gebeurde dat. Toch was dat voor God geen verrassing. Het is wel mijn verhaal, maar God is daarin aanwezig. Hij laat alle dingen meewerken ten goede en tot Zijn eer.

Angst werkt verlammend; angst voor verandering, angst voor de toekomst, faalangst, angst voor mensen.

Toen er een eind aan mijn huwelijk kwam dacht ik dat mijn leven voorbij was. Ik dacht dat ik niets meer kon betekenen en het zwakke stemmetje waarmee ik anderen nog kon bemoedigen had geen recht van spreken meer. Wie ben ik? Wat heb ik nog te bieden?

God kwam mij te hulp. Hij stuurde, juist in die tijd, mensen naar mij toe.

In de afgelopen twee jaar heeft de Heer bepaalde vrouwen gebruikt om mij te bemoedigen en te sterken. Een aantal van hen zijn nieuwe kennissen die voor 100% van de Heer kwamen. Het is niet te begrijpen; ik had hier nooit van kunnen dromen, en zelf had ik nooit deze relaties kunnen opbouwen. Het is echt verbazingwekkend. Zij gehoorzaamden God door naar mij om te kijken – zij bemoedigden mij, sterkten mij en geloofden in mij – en daardoor droegen zij er geweldig aan bij dat ik in deze periode weer overeind kan komen.

God gebruikte voortdurend de bediening van Zijn Woord voor mij, en wel in het bijzonder door de woorden die Hij tot Paulus sprak in Handelingen 18:9-10: “Wees niet bang, maar ga doen waartoe Ik je geroepen heb, want Ik heb veel volk in deze stad”. Ik werd gezegend doordat ik, juist in deze tijd, een paar van die super speciale mensen mocht ontmoeten die de Heer speciaal voor mij had uitgezocht.

Van nature ben ik iemand die mensen met elkaar verbindt. De unieke eigenschappen die we in onszelf en anderen aantreffen zijn een afspiegeling van onze Schepper, want we zijn geschapen naar Zijn beeld. Ik weet hoe graag ik mensen bij elkaar breng die dat nodig hebben, dus hoeveel te meer is dat iets wat God graag doet? Mijn hart springt op als ik lees in Handelingen 18:10: …”Ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad”.

Kom op! De Heer is zo’n geweldige verbinder en Hij heeft volk in iedere uithoek van de wereld.

Terwijl ik dacht dat ik hier in Montana midden in de rimboe zat en dat niemand mij daar ooit zou vinden, heeft de Heer Zijn trouw bewezen door mensen naar mij toe te sturen die mij laten weten dat ik gezien en geliefd ben en een doel heb.

Waar moet ik dan nog bang voor zijn? Waar moet jij nog bang voor zijn?

Ondanks onze angst kunnen we toch moedig zijn.  Als wij onze angst afleggen en volledig op de Heer vertrouwen, geven we Hem de ruimte om zijn grootste werk te doen. Hij zal ons door alle dingen heen leiden, alle dingen waartoe Hij ons roept.

Hij is onze beschermer.

Als de weg die we voor ons zien, ons angst inboezemt, zegt Hij dat wij niet bevreesd hoeven te zijn.

We hebben een vijand die ons het zwijgen wil opleggen. Wat wij te vertellen hebben is heilige grond. Jouw getuigenis zou net datgene kunnen zijn waardoor er een opwekking ontstaat onder degenen die horen wat jij te vertellen hebt over Gods genade in jouw leven.

Allemaal hebben we de unieke kans om medewerkers van Christus te zijn in het versterken en opbeuren van anderen. Zelf heb ik dat geschenk ontvangen en ik wil dat ook anderen dat ontvangen. Dat zal niet lukken als we zwijgen. Laten we onze mond open doen! Laten we mensen zijn op wie God kan rekenen dat ze er zullen zijn voor anderen, om hen te verwelkomen, lief te hebben en te sterken.

Misschien ben jij wel de persoon waar iemand anders nu om bidt, dat die vandaag in zijn/haar leven mag verschijnen.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente