Weerspiegel Zijn goedheid

Soms zijn relaties moeilijk.

Laatst hadden we in ons gezin een leermoment, toen ik één van de kinderen op z’n kop moest geven. Ik vroeg: “Zou jij het leuk vinden als iemand tegen jou net zo deed en zo praatte als jij daarnet tegen je zusje?” Als jij zelf moeder bent, of juf, of in een andere functie met kinderen werkt, dan zul je vast en zeker die vraag ook regelmatig stellen.

Ik kan mij uit mijn kindertijd herinneren dat mijn moeder mij vertelde wat er staat in Lukas 6:31: “Brittany, doe tegen anderen net zo als jij wil dat ze tegen jou doen.” Dus als ik nadenk over dit vers en de tekst voor vandaag, dan moet ik vaak denken aan dat lesje dat wij aan de kleintjes leren. Maar het evangelie van Lukas was niet aan kinderen gericht. Het is geschreven voor heidenvolken, voor mensen van alle leeftijden, maar wel in de eerste plaats bedoeld voor volwassenen. Dit vers gaat niet alleen over iets waar kleine kinderen zich aan moeten houden, maar het gaat over iets waar wij volwassenen ook grote moeite voor moeten doen. Ook al hebben we deze les vereenvoudigd tot iets voor de Kinderbijbel, in werkelijkheid blijkt het ook voor volwassenen ontzettend moeilijk om die les in praktijk te brengen.  

Lukas 6:31-36 laat ons zien hoe het is als wij met anderen omgaan op een manier die tot eer is van Christus. Vers 32 zegt: “En als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben.” Lukas heeft het niet over makkelijke vriendschappen, maar vriendschappen die moeite kosten en waarin dingen mis gaan. Maar daar laat hij het niet bij, hij trekt het nog verder door. Je behoort je niet alleen vriendelijk op te stellen tegenover degenen die jou niet mogen, maar je wordt zelfs opgeroepen om hun goed te doen (vers 33), om te lenen aan degenen die het niet kunnen terugbetalen (vers 34), om je vijanden lief te hebben, hun goed te doen en je bezittingen aan hen uit te lenen zonder iets terug te verwachten. (Vers 35).

Zo ziet het eruit als wij de liefde die in het evangelie beschreven wordt, in onze relaties in praktijk brengen.  

Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar deze tekst lijkt een stuk makkelijker als we alleen maar “aardig” en “lief” zijn voor de mensen die we wel mogen. Maar echt, dit soort liefde – dit soort onvoorwaardelijke relaties – druist in tegen wat in onze maatschappij de norm is. Neem eens even een moment om na te denken over wat in jouw maatschappij de gangbare mening is over relaties. 

De maatschappij waar ik in leef – misschien is die anders dan bij jou – vertelt mij dat relaties er zijn voor je plezier. Ze zijn er om mij gelukkig te maken en als het lastig wordt, dan heb ik geen behoefte meer aan die negatieve energie in mijn leven. Volgens de normen van mijn cultuur heb ik het volste recht om uit een relatie te stappen als die niet meer voorziet in mijn behoeften. Misschien worden in jouw samenleving andere dingen verwacht van relaties, maar hoe dat ook zij, vergelijk toch maar eens wat deze tekst over relaties zegt met wat in de wereld om jou heen daarover gezegd wordt.

Goed, probeer je nu eens voor te stellen hoe jouw invloedssfeer eruit zou zien als je zou leven volgens de voorschriften in Lukas 6. Wie is die persoon in jouw omgeving waar je zo moeilijk van kunt houden? En wie zou je als een vijand beschouwen, of misschien niet als vijand, maar toch wel als iemand die je liever uit de weg gaat? Wie is het, die jouw houding zou opmerken en aangetrokken zou worden tot het evangelie van Jezus, als jij die liefde uit het evangelie in je relaties in praktijk brengt? 

Lieve zussen, de Bijbel zegt dat de wereld zal weten dat wij discipelen van Christus zijn omdat wij liefde voor elkaar hebben (Johannes 13:35). Wat een buitenkans om de onvoorwaardelijke liefde van Christus te laten zien, door niet alleen onze vrienden, maar ook onze vijanden lief te hebben. 

Dus terug naar waar we begonnen zijn. Soms zijn relaties moeilijk – ja. Maar juist moeilijke relaties bieden even zoveel kansen om het werkelijke beeld van God te weerspiegelen, “want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten” (Lukas 6:35) 

Lieve vriendinnen, laten we vandaag tijd nemen om te bidden voor diegenen die als eersten in onze gedachten kwamen, toen we de vragen hierboven beantwoordden. Maar bid ook dat God je hart zachter wil maken zodat je Hem kunt liefhebben met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand, en dat Hij je helpt om je naaste (zowel vriend als vijand) lief te hebben als jezelf. Dit zijn de grootste geboden waarvan Hij ons vraagt om die op te volgen als kinderen van God, Die Zijn goedheid op aarde weerspiegelen.

 

 

Uitdaging:

Leg je er deze week op toe om een betrouwbare vriendin te zijn. Als je een misstap begaat en toch over iemand roddelt of iets deelt wat je niet had moeten delen, doe dan je best om gewoontes in te bouwen die liefde en vertrouwen cultiveren in je vriendschap, in plaats van verdeeldheid.